Tylko cudzoziemcy są w stanie wypełnić luki na rynku pracy – analiza Gremi Personal, międzynarodowej agencji zatrudnienia

Kiedy zasadniczo spadło bezrobocie w Polsce, a wraz z nim pojawiły się nowe miejsca pracy, luki powoli zaczęli wypełniać przybywający cudzoziemcy. Od czasu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej w 2004 r. Roczniki Pracy zaczęły wskazywać wolne miejsca pracy – Polacy chętnie korzystali z otwartych rynków pracy i masowo emigrowali na Zachód. Migracja Polaków do państw Europy Zachodniej zaczęła systematycznie rosnąć – od 40 tys. wolnych miejsc pracy w 2006 r. do 125,4 tys. w 2019 r.

Więcej informacji dziennikbaltycki.pl

Zobacz również: