Szkoła operatora

wózka
widłowego

certyfikowani pracownicy
dla Twojego biznesu

Szkoła operatora

wózka
widłowego

certyfikowani pracownicy
dla Twojego biznesu

Gremi Personal otworzyła szkołę, żeby odpowiedzieć na dwa wyzwania, które pojawiły się na polskim rynku pracy

Gremi Personal otworzyła szkołę, żeby odpowiedzieć na dwa wyzwania, które pojawiły się na polskim
rynku pracy

Deficyt operatorów
wózków widłowych

Pracodawcom z branży logistycznej, handlowej i
spożywczej trudno jest znaleźć wykwalifikowanych
specjalistów z odpowiednim certyfikatem UDT

Deficyt wakatów
dla Ukrainek

Wiele Ukrainek, które wyjechały z kraju
z powodu wojny, nie może znaleźć
pracy w Polsce

Deficyt operatorów
wózków widłowych

Pracodawcom z branży logistycznej, handlowej i spożywczej trudno jest znaleźć wykwalifikowanych specjalistów z odpowiednim certyfikatem UDT

Deficyt wakatów
dla Ukrainek

Wiele Ukrainek, które wyjechały z kraju z powodu wojny, nie może znaleźć pracy w Polsce

Jakie są korzyści dla klienta?

Jakie są korzyści dla klienta?

1

Możliwość
przygotowania się
do sezonu

2

Określony czas oczekiwania na pracownika z uprawnieniami (2 miesiące)

3

Klient nie ponosi żadnych kosztów za wyszkolenie pracowników na wakaty w jego firmie

Szkoła operatora wózka widłowego pomoże wprowadzić na rynek nową kadrę i zapewnić wykwalifikowanych pracowników nawet w szczycie sezonu.

Dla Gremi Personal ważne jest, aby ukraińskie kobiety mogły bezpłatnie otrzymać uprawnienia gwarantujące zatrudnienie oraz przyzwoite i stabilne wynagrodzenie.

Szkoła operatora wózka widłowego pomoże wprowadzić na rynek nową kadrę i zapewnić wykwalifikowanych pracowników nawet w szczycie sezonu.

Dla Gremi Personal ważne jest, aby ukraińskie kobiety mogły bezpłatnie otrzymać uprawnienia gwarantujące zatrudnienie oraz przyzwoite i stabilne wynagrodzenie.

 


Szkoła operatora wózka widłowego rozwiązuje problem braku
specjalistów z tego zakresu, pomaga realizować się w zawodzie
pracownikom Gremi Personal, w tym kobietom.

Szkoła operatora wózka widłowego rozwiązuje problem braku specjalistów z tego zakresu, pomaga realizować się w zawodzie pracownikom Gremi Personal, w tym kobietom.

Aby zapewnić uczestnikom maksymalny komfort, zapewniamy im zakwaterowanie na czas studiów, a dwujęzyczny koordynator Gremi Personal udziela wszelkiej niezbędnej pomocy.

Absolwenci po pomyślnym zdaniu egzaminu otrzymują dyplom UDT, który uprawnia do oficjalnej pracy w zawodzie.

Dla kobiet nauka
jest bezpłatna.

Aby zapewnić uczestnikom maksymalny komfort, zapewniamy im zakwaterowanie na czas studiów, a dwujęzyczny koordynator Gremi Personal udziela wszelkiej niezbędnej pomocy.

Absolwenci po pomyślnym zdaniu egzaminu otrzymują dyplom UDT, który uprawnia do oficjalnej pracy w zawodzie.

Dla kobiet nauka
jest bezpłatna.

Gremi Personal: elastyczne formy współpracy,
w tym przy zatrudnieniu sezonowym.

Sprawdź, co możemy
dla Ciebie zrobić    Gremi Personal: elastyczne formy współpracy,w tym przy zatrudnieniu sezonowym.

    Sprawdź, co możemy
    dla Ciebie zrobić