Polska Strategia Migracyjna szansą na lepszą integrację

Polska Strategia Migracyjna szansą na lepszą integrację

Polska będzie miała w końcu Strategię Migracyjną na lata 2025-2030 – zapowiedział w ubiegłym tygodniu rząd. Projekt ma być szeroko konsultowany, a za całość odpowiada Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Proces wdrażania strategii zakończy się przed objęciem przez Polskę prezydencji w Radzie Unii Europejskiej.

– Jako organizacja zajmująca się zatrudnianiem cudzoziemców z wielkim zadowoleniem przyjmujemy zapowiedź rządu i nie możemy się doczekać kiedy będziemy mogli wyrazić swoją opinię. Rząd zapowiedział „kompleksową, odpowiedzialną i bezpieczną strategię migracyjną” i to trzeba pochwalić, bo mamy wyjątkowy czas wojny w Ukrainie, więc podkreślenie że chodzi o aspekt bezpieczeństwa jest bardzo ważny. Jako Gremi Personal, międzynarodowa agencja zatrudnienia która od ponad 15 lat zajmuje się sprowadzaniem pracowników z zagranicy uważamy, że taka strategia jest bardzo potrzebna, tym bardziej, że Niemcy już zmodyfikowali swoją politykę migracyjną, ułatwiając migrantom wejście na rynek pracy.– komentuje Karolina Szleszyńska, wiceprezeska zarządu Gremi Personal odpowiedzialna za kwestie prawne.

Według raportu World Employment and Social Outlook: Trends 2024 Międzynarodowej Organizacji Pracy (styczeń 2024) globalna stopa bezrobocia wzrośnie w 2024 r., co spowoduje, że coraz więcej ludzi na świecie będzie gotowych na migrację zarobkową i to na odległy kontynent, a nie do sąsiedniego kraju jak dotychczas. W najbliższych latach Polska będzie potrzebować co roku średnio od 200 do 400 tysięcy pracowników z zagranicy, żeby gospodarka się nie załamała, a system ubezpieczeń społecznych był w stanie wypłacać świadczenia.

– Przez lata sąsiadowaliśmy z Ukrainą, ponad 43-milionowym krajem, który borykał się z problemami gospodarczymi i niepewną sytuacją geopolityczną. To sprawiało, że wielu Ukraińców decydowało się przyjeżdżać do Polski w celach zarobkowych, a równocześnie Polacy emigrowali na Zachód w poszukiwaniu lepszych perspektyw zarobkowych. Cały znany model zatrudniania i integracji obcokrajowców w Polsce był w związku z tym skierowany na Ukrainę, (przed wojną też Rosję) i Białoruś, co świetnie pokazało badanie jakie przeprowadziła na naszych pracownikach Politechnika Gdańska. Dziś – a przypominam, że niedługo minie 2 lata wojny w Ukrainie – musimy mierzyć się z zupełnie inną sytuacją, nie tylko jako Polacy goszczący uchodźców, ale też przedsiębiorcy, którym brakuje rąk do pracy. Przy okazji warto podkreślić jak chłonny jest rynek pracy – pomimo tego, że wchłonął już ⅔ pracujących uchodźców, nadal brakuje pracowników! Żeby uzupełniać braki kadrowe, musimy walczyć o talent globalnie i przede wszystkim nauczyć się go integrować. Dwie edycje Ustawy o cudzoziemcach już się wyczerpały, teraz musimy sięgać po pracowników z Indii, Bangladeszu czy Kolumbii. – dodaje Szleszyńska.

Harmonogram prac wygląda następująco: po konsultacji z Komitetem Badań nad Migracjami PAN MSWIA przygotowuje ankietę zawierającą zestaw zagadnień dotyczących migracji i polityki migracyjnej, która trafi do szerokiego grona podmiotów zajmujących się polityką migracyjną. Na podstawie jej wyników powstanie raport, a na jesień planowane są konsultacje społeczne projektu. W grudniu zostanie opracowana ostateczna wersja projektu, którym zajmie się Rada Ministrów. Na tej podstawie, w okresie od stycznia do czerwca 2025 r. przygotowane zostaną projekty nowych aktów prawnych. Wśród nich znajdzie się m.in. nowa ustawa o cudzoziemcach.

Zobacz również: