Kobiety ratują sektor pracownika fizycznego

Kobiety ratują sektor pracownika fizycznego

Wśród 7 tys. pracowników zatrudnianych przez Gremi Personal w charakterze pracownika fizycznego większość stanowią kobiety. Na 4500 kobiet pracuje obecnie 2500 mężczyzn.

Wśród zatrudnionych są narodowości z ponad 30 krajów, ale dominują Ukrainki (93%) i Białorusinki (4 %). Wśród mężczyzn również dominują pracownicy z Ukrainy (78 %) i Białorusi (10 %), a także z Gruzji (7 %) i Mołdawii (4 %).

Po dwóch latach pełnoskalowej rosyjskiej wojny w Ukrainie widać zmianę proporcji płci – przed 2022 rokiem zdecydowaną przewagę liczebną mieli mężczyźni. W 2021 roku kobiety stanowiły mniej niż połowę zatrudnionych – 45 %, w 2022 – 64 %, w 2023 % – 59 %.

W poszczególnych branżach również dominują kobiety: w automotive na 56 % kobiet przypada 44 % mężczyzn; w szeroko pojętej branży spożywczej (w którą wchodzi zarówno produkcja żywności, jak i przetwórstwo mięsa i ryb) jest zdecydowana przewaga kobiet – aż 70 %. W sektorze produkcji tylko nieznacznie jest więcej kobiet – o 10 % w stosunku do mężczyzn. Jedynie w sektorze logistyki jest idealnie pół na pół.

Myślę, że na proporcję płci na rynku pracy mają wpływ dwa czynniki – po pierwsze jak wiemy w ciągu ostatnich dwóch latach liczebnie emigrację zarobkową sprzed wojny zastąpiły uchodźczynie. A fakt, że przybyły głównie młode kobiety z dziećmi lub innymi osobami zależnymi spowodował, że niejednokrotnie musiały podjąć się pracy zmianowej, żeby pogodzić obowiązki opiekuńcze. Może z uwagi na to, że nie jest to praca ciężka fizycznie, więcej kobiet się na nią zdecydowało? Bo praca zmianowa jest typowa dla każdego sektora produkcyjnego czy magazynowego. Od czasów pandemii największe braki kadrowe notujemy w sektorze logistyki, otworzyliśmy nawet szkołę, która daje uprawnienia do obsługi wózków obsługi transportu bliskiego (uprawnienia UDT), którą ukończyło jak dotąd kilkaset kobiet, stąd ich udział w tym sektorze jest coraz większy, a właściwie osiągnął stuprocentową równość. Co ciekawe, praca z kwalifikacjami to też wyższe zarobki, więc na stanowisku z uprawnieniami UDT można o wiele więcej zarobić, niż w sektorze spożywczym. – komentuje Karolina Szleszyńska, wiceprezeska Gremi Personal.

Niezmiernie istotne jest zauważenie, że zmiana proporcji płciowych na rynku pracy zachodzi w kontekście trwającej wojny na Ukrainie. Realia geopolityczne skłoniły mężczyzn do obrony ojczyzny, co z kolei sprawia, że kobiety są bardziej skłonne do podjęcia pracy. Ten trend jest szczególnie widoczny w branżach takich jak automotive czy branży spożywczej, gdzie kobiety już dominują. Nie można również bagatelizować roli migrantek z Ukrainy w polskim społeczeństwie. Oprócz aktywnego uczestnictwa w życiu zawodowym, odgrywają one kluczową rolę we wsparciu rodzin pozostawionych na Ukrainie oraz w działalności organizacji wspierających ukraińskich żołnierzy, takich jak United24 czy Fundacja Gremi Personal. Te dane nie tylko potwierdzają ewolucję rynku pracy, lecz także demonstrują siłę i determinację kobiet w obliczu trudności. Ich udział jest nieoceniony w budowaniu i utrzymaniu stabilności gospodarczej, zwłaszcza w tak niepewnych czasach. – dodaje Yurij Grygorenko, główny analityk Centrum Analitycznego Gremi Personal.

Zobacz również: