#DbamyoPracowników to nasz autorski projekt promujący dobre praktyki w zatrudnieniu obcokrajowców.

Dzielimy się wiedzą i doświadczeniem agencji pośrednictwa pracy, naszych ekspertów. Pokazujemy, co należy robić, z jakich narzędzi korzystać, aby zarówno pracownicy, jak i przedsiębiorcy byli zadowoleni z takiej opcji zatrudnienia.

Projekt #DbamyoPracowników propaguje nasze dobre praktyki w zatrudnieniu za pośrednictwem dedykowanego konta na facebook: Dbamy o pracowników oraz serię filmów naszych pracowników – Moja #PrawdaoPolsce. Ponadto stale współpracujemy z instytucjami publicznymi, organizacjami i przedsiębiorcami. Kluczowe hasła w ramach naszej kampanii promującej dobre praktyki w zatrudnieniu obcokrajowców:

Dbamy o naszych pracowników

Wiemy, że zadowolony pracownik jest zaangażowany, wydajny i lojalny. Zapewniamy mu legalne i bezpieczne warunki pracy i pobytu w Polsce. Oferujemy również dodatkowe udogodnienia i opiekę.

Naszym pracownikom zapewniamy:

 • Komfortowe warunki mieszkaniowe
  staramy się o dobrą lokalizację w niewielkiej odległości od miejsca pracy, każde mieszkanie posiada dostęp do Internetu.
 • Ośrodki kwarantanny 
  od samego początku wejścia w życie przepisów obligujących do odbycia obowiązkowej kwarantanny po przekroczeniu granicy, Gremi Personal zorganizowało ośrodki kwarantanny na terenie Polski, otaczając opieką w komfortowych warunkach swoich pracowników zza wschodniej granicy.
 • Testy na obecność Covid-19
  jako pierwsza i jedyna agencja zatrudnienia międzynarodowego w Polsce już w listopadzie zaczęliśmy wykonywać bezpłatne testy na obecność koronawirusa dla ukraińskich pracowników.
 • Rosyjskojęzyczny ChatBot
  dla wygody pracowników z Ukrainy, Białorusi i Gruzji, a także dla wszystkich zainteresowanych legalną pracą w Polsce uruchomiło rosyjskojęzyczny Chatbot za pośrednictwem komunikatora VIBER.
 • Teleporady medyczne w ramach NFZ
  pracownicy zza wschodniej granicy mogą skorzystać z bezpłatnych porad medycznych w ich ojczystym języku. Rezerwacja na teleporadę następuje za pośrednictwem aplikacji Viber.
 • Bezpłatną naukę w Cosinus School 
  wspólnie z siecią szkół policealnych dla dorosłych organizujemy bezpłatne zajęcia dla wszystkich chętnych  pracowników. Korzyścią podjęcia nauki poza uzyskanymi uprawnieniami będzie m.in. dla osób poniżej 26 roku życia uzyskanie statusu „ucznia”.
 • Dwujęzycznego, dyspozycyjnego koordynatora
  wszyscy nasi koordynatorzy swobodnie posługują się językiem polskim, ukraińskim i rosyjskim.
 • Bezpieczeństwo danych
  Na pierwszym miejscu stawiamy naszych klientów i pracowników.  Dotyczy to również ochrony danych osobowych. Nasza baza danych zawiera informacje o ponad 90 000 naszych klientów z Polski, Ukrainy, Białorusi, Mołdawii i innych krajów. Dlatego stale dbamy o ich ochronę i bezpieczeństwo zgodnie z RODO (Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych w UE). W tym celu wybraliśmy profesjonalną firmę zajmującą się cyberbezpieczeństwem HackControl, której doświadczeni inżynierowie przeprowadzili kompleksowy audyt ochrony danych.
 • Kanał informacyjno – edukacyjny na YouTube

Nasza filozofia

W naszej firmie cenimy różnorodność, współpracę i zaangażowanie.
Szacunek i zrozumienie to podstawa wzajemnych relacji. Działamy i zatrudniamy tylko legalnie.
Pomagamy, informujemy, edukujemy oraz szkolimy naszych pracowników.

Nasz zespół jest multikulturowy, tworzą go Polacy, Ukraińcy, Białorusini, Litwini, Rosjanie i Mołdawianie. Pomaga to nam poczuć, zrozumieć i
efektywnie zniwelować trudności w naszym międzynarodowym biznesie. Dzięki temu wiemy z czym mogą mierzyć się zatrudnieni pracownicy
fizyczni, którzy są daleko od domu i w zupełnie nowych okolicznościach. Rozumiemy, jak ważne jest zaangażowanie w edukowanie otoczenia
biznesowego i społecznego w zakresie zatrudnienia obcokrajowców. Wykorzystujemy wiedzę i doświadczenie naszych ekspertów oraz
nowoczesne narzędzia komunikacji.

Wszystko robimy sami! To pozwala nam zapewnić najlepszą jakość usług w branży i ciągłe doskonalenie się.

Najważniejsi dla naszej firmy są ludzie!

Cele projektu:

 • Propagowanie dobrych praktyk zatrudnienia, w tym pracy legalnej.
 • Informowanie o tym, jak poprawiać warunki pracy oraz jak przygotować zespół do on boardingu obcokrajowców.
 • Uświadomienie pracodawcom i pracownikom, jakie są korzyści wynikające z wzajemnego zrozumienia oraz zaangażowania w poprawę atmosfery pracy, dobrą komunikację.
 • Piętnowanie niewłaściwych praktyk stosowanych przez tych pracodawców.

Oczekiwania względem efektów projektu:

 • Współpraca międzysektorowa, tj. zaangażowanie instytucji publicznych, organizacji pozarządowych oraz firm z sektora prywatnego
 • Poprawa warunków bytowych oraz pracy obcokrajowców
 • Wdrażanie rozwiązań poprawiających warunki i atmosferę pracy
 • Usuwanie barier i nieprawidłowości odnośnie warunków pracy cudzoziemców

Jak to robimy w naszej firmie?

Pomagamy pracownikom – rozwiązujemy problemy, doradzamy, informujemy. Wykorzystujemy szereg narzędzi wspierających nasze działania. Nasze dobre praktyki w zatrudnieniu cudzoziemców to:

 • Zatrudniamy tylko legalnie
 • Zachowujemy pełną transparentność pracy i ofert
 • Zapewniamy komfortowe warunki mieszkaniowe
 • Pensje wypłacamy zawsze na czas
 • Prowadzimy dedykowaną pracownikom infolinię oferującą wsparcie
 • Aktualizujemy kanał edukacyjny na YT i cykliczne webinary
 • Oferujemy pomoc informacyjną w czasie podróży
 • Proponujemy wygodne konto bankowe
 • Oferujemy pomoc dwujęzycznego dyspozycyjnego koordynatora
 • Gwarantujemy tłumaczenia dokumentacji, badań i szkoleń
 • Organizujemy konkursy z nagrodami
 • Rozdajemy zaproszenia na imprezy sportowe

Jak to wygląda w praktyce?

Po pierwsze staramy się jak najlepiej przygotować ofertę pracy, aby była czytelna, rzetelna i atrakcyjna. Współpracujemy
z klientem przedsiębiorcą, aby zaprezentować wszystkie istotne z punktu widzenia pracownika informacje.

Zależy mi, aby pracownik po wdrożeniu do danego zakładu pracy był zadowolony z wyboru danej oferty, podobnie jak pracodawca. Stąd tak ważne jest dla mnie zadbanie o rzetelność informacji, ale też wyeksponowanie korzyści. Również tych, które wynikają z dobrych praktyk naszej agencji

Marta Ciach

W Gremi Personal dbamy o to, by nasze działania były zawsze wysokiej jakości. Publikujemy filmy i webinary na kanale You Tube oraz poradniki i posty dedykowane przedsiębiorcom oraz pracownikom. Wspieramy, informujemy, edukujemy. Chcemy być pomocni.

Karolina (Bogdevic) Szleszyńska

Zawsze dbamy o to, by mieszkania były wygodne a zakwaterowanych było zazwyczaj 2 osoby w pokoju, również pary, jeśli przyjeżdżają razem. Osobiście pilnuję tego, by wszystko obyło się zgodnie z ustaleniem.

Yurii Strembovskyi

Zależy mi, aby pracownik po wdrożeniu do danego zakładu pracy był zadowolony z wyboru danej oferty, podobnie jak pracodawca. Stąd tak ważne jest dla mnie zadbanie o rzetelność informacji, ale też wyeksponowanie korzyści. Również tych, które wynikają z dobrych praktyk naszej agencji

Marta Ciach

Zawsze dbamy o to, by mieszkania były wygodne a zakwaterowanych było zazwyczaj 2 osoby w pokoju, również pary, jeśli przyjeżdżają razem. Osobiście pilnuję tego, by wszystko obyło się zgodnie z ustaleniem.

Yurii Strembovskyi

W Gremi Personal dbamy o to, by nasze działania były zawsze wysokiej jakości. Publikujemy filmy i webinary na kanale You Tube oraz poradniki i posty dedykowane przedsiębiorcom oraz pracownikom. Wspieramy, informujemy, edukujemy. Chcemy być pomocni.

Karolina (Bogdevic) Szleszyńska

Gdy zrekrutujemy zainteresowane osoby, przekazujemy im niezbędne informacje na temat podróży, przekroczenia granicy, sposobów dotarcia do miejsca docelowego. Chcemy, aby pracownik miał pewność, że na każdym etapie podróży może zwrócić się do nas z pytaniem, że może liczyć na naszą radę, informację, pomoc. Następnie, gdy dotrze na miejsce, podpisujemy z nim umowę. Przygotowana jest i przedstawiona w zrozumiałym dla pracownika języku, podobnie jak szkolenia, czy badania z zakresu medycyny pracy. Dajemy też pracownikom możliwość skorzystania z darmowego konta bankowego.

Kwaterujemy pracowników w komfortowym mieszkaniu. Nad wdrożeniem do nowej pracy czuwa dwujęzyczny koordynator, który jest do dyspozycji pracowników na każdym etapie trwania umowy. Dba również o terminowe rozliczenia pracowników zgodnie z umową.

Mogą oni liczyć również na wsparcie dedykowanej im infolinii, gdzie uzyskają doraźną poradę w swojej sprawie lub dowiedzą się o aktualnych konkursach z nagrodami. Informacje ogólne dotyczące pracy i życia w Polsce mogą znaleźć również na naszym kanale YouTube dla pracowników, gdzie odbywają się również cyklicznie webinary (np.:”Prawda i mity o pracy w Polsce”).

Gdy zrekrutujemy zainteresowane osoby, przekazujemy im niezbędne informacje na temat podróży, przekroczenia granicy, sposobów dotarcia do miejsca docelowego. Chcemy, aby pracownik miał pewność, że na każdym etapie podróży może zwrócić się do nas z pytaniem, że może liczyć na naszą radę, informację, pomoc. Następnie, gdy dotrze na miejsce, podpisujemy z nim umowę. Przygotowana jest i przedstawiona w zrozumiałym dla pracownika języku, podobnie jak szkolenia, czy badania z zakresu medycyny pracy. Dajemy też pracownikom możliwość skorzystania z darmowego konta bankowego.

Kwaterujemy pracowników w komfortowym mieszkaniu. Nad wdrożeniem do nowej pracy czuwa dwujęzyczny koordynator, który jest do dyspozycji pracowników na każdym etapie trwania umowy. Dba również o terminowe rozliczenia pracowników zgodnie z umową.

Mogą oni liczyć również na wsparcie dedykowanej im infolinii, gdzie uzyskają doraźną poradę w swojej sprawie lub dowiedzą się o aktualnych konkursach z nagrodami. Informacje ogólne dotyczące pracy i życia w Polsce mogą znaleźć również na naszym kanale YouTube dla pracowników, gdzie odbywają się również cyklicznie webinary (np.:”Prawda i mity o pracy w Polsce”).