fbpx
Najwięcej Ukraińców przybyło z obwodu dniepropietrowskiego

Najwięcej Ukraińców przybyło z obwodu dniepropietrowskiego

Tej zimy większość Ukraińców mieszkających w Polsce pochodziła z obwodu dniepropietrowskiego. Najmniej osób pochodziło z Kijowa i Krymu, mniej niż 1%. – informuje Centrum Analityczne Gremi Personal. Badanie przeprowadzono metodą ankietową w styczniu br., wzięło w niej udział 1399 osób.

Obecnie 10 regionów z największą liczbą Ukraińców w Polsce przedstawia się następująco:

Dniepropietrowski – 9,82 %

Chmielnicki – 6,8 %

Iwano-Frankowski – 6,3 %

Lwów – 6,05 %

Wołyń – 5,79 %

Obwód rówieński – 5,79 %

Obwód charkowski – 5,29 %

Żytomierz – 5,29 %

Winnica – 4,53 %

Wśród respondentów 52,64% to mieszkańcy miast, 17,63% pochodzi z przedmieść, a 29,72% ze wsi.

Wyniki badania pokazują zmianę struktury rozmieszczenia regionów na początku pełnoskalowej wojny i prawie dwa lata później. Wiosną 2022 r. większość Ukraińców przyjechała do Polski z regionów, gdzie trwały działania wojenne. Z kolei obecnie zdecydowaną większość respondentów w Polsce stanowią migranci zarobkowi.

Historycznie Ukraińcy z zachodnich regionów kraju byli najczęściej zatrudniani w Polsce. Wybuch wojny zmienił ten trend, ponieważ wiele osób zostało zmuszonych do opuszczenia wschodnich i południowych regionów ze względów bezpieczeństwa. Jednak w ciągu dwóch lat większość z nich zdołała zorganizować swoje życie: niektórzy wrócili na Ukrainę, inni przenieśli się do innych krajów, więc pomimo trwającej nadal wojny rozkład geograficzny się wyrównuje. W szczególności ci Ukraińcy, którzy chcą pracować, pozostają w Polsce. Na koniec 2023 r. liczba oficjalnie zatrudnionych Ukraińców w Polsce wynosiła 750 tys. na 1 mln 125 tys. wszystkich pracujących cudzoziemców. – komentuje Anna Dzobolda, dyrektorka Departamentu Rekrutacji Międzynarodowych agencji zatrudnienia Gremi Personal.

W marcu-maju 2022 r., na początku wojny na pełną skalę, 10 największych regionów wyglądało następująco:

Dniepropietrowski -11,5%.

Obwód zaporoski – 8,31 %

Charkowski – 7,81 %

Donieck – 6,63 %

Chersoń – 5,75 %

Kijów – 5,61 %

Połtawa – 4,87 %

Lwów – 4,41 %

Obwód Mikołajewski – 4,41 %

Winnica – 4,36 %

Te dane jeszcze raz potwierdzają, że Polska nie zdołała zatrzymać uchodźców wojennych, a obawy dotyczące nadużyć pomocy socjalnej ze strony uchodźców są głównie spekulacjami. Zauważmy, że 65% Ukraińców przebywających w Polsce jest aktywnych zawodowo, a faktycznie ten wskaźnik może być jeszcze wyższy, biorąc pod uwagę osoby mające status studenta lub pracujące zdalnie dla zagranicznych firm, ale mieszkające i ponoszące koszty życia w Polsce. Tak wysoki udział osób aktywnych zawodowo wśród osób utrzymujących się w Polsce jest pozytywnym zjawiskiem, w przeciwieństwie do wskaźnika aktywności zawodowej Polaków, który wynosi zaledwie 58%. Warto również zauważyć, że choć Ukraińcy z obwodów zachodnich odzyskali swój historyczny udział, przeważająca część z nich pracowała w Polsce już przed wybuchem pełnoskalowej wojny. – dodaje Yuriy Grygorenko, główny analityk Centrum Analitycznego Gremi Personal.

Zobacz również: