Samorządy wspólnie z ekspertami poszukują sposobów na zatrudnienie uchodźczyń z Ukrainy

Samorządy wspólnie z ekspertami poszukują sposobów na zatrudnienie uchodźczyń z Ukrainy

10 maja zakończyły się obrady Samorządowego Okrągłego Stołu, którego organizatorem było Miasto Wrocław. Podczas dwóch dni 120 przedstawicieli władzy każdego szczebla, biznesu, nauki oraz organizacji pozarządowych przygotowali „białą księgę” czyli rekomendacje zmian prawnych w związku z przyjęciem przez Polskę ponad 3 mln obywateli z Ukrainy. Dokument ma trafić do Premiera, Prezydenta RP oraz Marszałków Sejmu i Senatu i Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

 

Wśród 8 obszarów tematycznych znalazły się kwestie rynku pracy i gospodarki – jedne z najważniejszych w procesie integracji.

Rekomendujemy stworzenie programu finansowego wsparcia przedsiębiorstw w tworzeniu nowych miejsc pracy. Brakuje nam także stałego monitoringu zapotrzebowania na zatrudnienie w różnych sektorach – wyliczała Janina Ewa Orzełowska z zarządu woj. mazowieckiego i koordynatorka podstolika poświęconego rynkowi pracy i gospodarce.

Jedną z rekomendacji było także stworzenie programu masowej i szybkiej nauki języka polskiego dla obywateli Ukrainy chcących podjąć pracę.

Obecnie najwięcej uchodźców przebywa w dużych miastach – Warszawie, Krakowie, Gdańsku, Wrocławiu, czyli niekoniecznie tam, gdzie jest dla nich praca. Duże przedsiębiorstwa produkcyjne, hale magazynowe, strefy ekonomiczne, które są bardzo otwarte na zatrudnienie obcokrajowców, w tym kobiet, lokowane są poza wielkimi miastami. Stworzenie takiej ogólnopolskiej bazy kompetencji, połączone z monitoringiem zapotrzebowania zaoferowałoby Ukrainkom możliwość zamieszkania w tych miejscowościach, gdzie rzeczywiście istnieje dla nich możliwość podjęcia pracy i samodzielnego utrzymania się – mówi Damian Guzman, zastępca dyrektora generalnego agencji zatrudnienia Gremi Personal, ekspert podstolika “Rynek pracy”.

Od początku wojny w Ukrainie konsekwentnie apelujemy do biznesu o dostosowanie miejsc pracy w przedsiębiorstwach do zatrudnienia kobiet z Ukrainy, ale wiemy już, że nie jest to ani łatwe, ani nie nastąpi szybko. Brak znajomości języka polskiego jest jedna z większych barier dla Ukrainek. W ciągu ostatnich miesięcy notujemy wzrost rotacji o 20-25 proc. w przypadku kobiet, które przyjechały nieprzygotowane do realiów polskiego rynku pracy. Jest to negatywny trend – może skutkować zniechęceniem zarówno samych Ukrainek, jak i pracodawców do ich zatrudnienia. Potrzebna jest szersza współpraca samorządów, wojewódzkich i powiatowych urzędów pracy, stref ekonomicznych oraz agencji pracy w celu elastycznego zarządzania zatrudnieniem uchodźców. – uważa Guzman.

Biuro Prasowe Gremi Personal w Polsce:
+48 508 818 192
m.ksieniewicz@gremi-personal.com
+48 513 516 155
media@gremi-personal.com

Zobacz również: