Kolejny rekord cudzoziemców w rejestrach ZUS

Rzeczpopspolita: Kolejny rekord cudzoziemców w rejestrach ZUS

Jak ocenia agencja zatrudnienia Gremi Personal, do zwiększonego napływu pracowników ze Wschodu przyczynia się trudna sytuacja gospodarczo-polityczna w krajach zza wschodniej granicy, w miarę stabilna sytuacja w Polsce, a także gwarancja zrozumiałych zasad pobytu cudzoziemców w porównaniu…

Jak ocenia agencja zatrudnienia Gremi Personal, do zwiększonego napływu pracowników ze Wschodu przyczynia się trudna sytuacja gospodarczo-polityczna w krajach zza wschodniej granicy, w miarę stabilna sytuacja w Polsce, a także gwarancja zrozumiałych zasad pobytu cudzoziemców w porównaniu do innych krajów UE. Teraz napływ obcokrajowców zwiększa rosnące szybko zapotrzebowanie polskich pracodawców, dla których dużym wyzwaniem będzie teraz niedawne przywrócenie przez rząd 10-dniowej kwarantanny dla osób przekraczających granice Polski spoza Schengen.

Więcej informacji w artykule

Zobacz również: