fbpx

Polska pomimo pandemii nadal jest atrakcyjna dla cudzoziemców, wzrosła liczba wydawanych zezwoleń na pobyt stały

Obecnie prawie 460 tys. cudzoziemców posiada zezwolenia na pobyt w Polsce. To około 34 tys. więcej osób w porównaniu do roku ubiegłego, wynika ze statystyk przeprowadzonych przez Urząd do Spraw Cudzoziemców. Pandemia i związane z nią ograniczenia zmusiły obcokrajowców do przedłużania…

Obecnie prawie 460 tys. cudzoziemców posiada zezwolenia na pobyt w Polsce. To około 34 tys. więcej osób w porównaniu do roku ubiegłego, wynika ze statystyk przeprowadzonych przez Urząd do Spraw Cudzoziemców. Pandemia i związane z nią ograniczenia zmusiły obcokrajowców do przedłużania pobytu w Polsce. Dotyczyło to w szczególności obywateli Ukrainy i Białorusi, którzy w większym stopniu korzystali z możliwości migracji wahadłowej. Z badań przeprowadzonych przez Centrum analityczne Gremi Personal wynika, iż co trzeci Ukrainiec (31%) pracujący w Polsce ma plany związane z pozostaniem: uzyskaniem zezwolenia na pobyt stały, zdobyciem obywatelstwa, przeprowadzkę z rodziną, zakupem nieruchomości, czy nawet rozpoczęciem działalności gospodarczej. Jednak czas oczekiwania na uzyskanie zezwolenia na pobyt stały znacznie się wydłużył, nawet do 2 lat.

Z danych Urzędu do Spraw Cudzoziemców 457 tys. cudzoziemców, którzy 1 stycznia 2021 r. posiadali ważne dokumenty pobytowe, największe grupy stanowili obywatele: Ukrainy – 244,2 tys. osób oraz Białorusi – 28,8 tys. Urząd wydał w 2020 r. najwięcej zezwoleń na pobyt czasowy, które są ważne na maksymalnie 3 lata. Tego typu dokumentami dysponuje obecnie 272,4 tys. osób. Natomiast grupa obcokrajowców uprawnionych do stałego pobytu wynosi 102,1 tys.

Centrum analityczne Gremi Personal prognozuje, iż wzrost liczby Ukraińców starających się o pobyt w Polsce będzie pomimo pandemii nadal wzrastał ze względu na trudną sytuację gospodarczą w ich kraju. Z początkiem Nowego Roku wzrosły na Ukrainie opłaty za media: o 30% za prąd, o 50 % za ogrzewanie, w zależności od regionu. Tak duży skok cen powoduje, iż wydatki są poza ich możliwościami, nawet przy niewielkim wzroście emerytur i płacy minimalnej. Ponadto Ukraina musi spłacić 84 mld długu publicznego.

Zgodnie z danymi Urzędu do Spraw Cudzoziemców większość wydawanych zezwoleń na pobyt związana jest z aktywnością zawodową – w 2020 r. dotyczyło to 76 % cudzoziemców. Najczęściej w Polsce osiedlają się osoby młode. Około 60 % cudzoziemców posiadających ważne zezwolenia na pobyt to osoby w przedziale wiekowym 18 – 40 lat, a ok. 4 % powyżej 60 roku życia. Z badań przeprowadzonych przez Centrum analityczne Gremi Personal wynika, iż nastąpił wzrost zapotrzebowania na oferty pracy dla małżeństw. Około 15 % respondentów planuje przeprowadzić się do Polski z rodziną. Dodatkowo Polski rząd wspiera ukraińskie rodziny posiadające zezwolenie na pobyt w Polsce (tzw. karta pobytu z dostępem do rynku pracy) poprzez włączanie ich do szeregu programów rodzinnych.

Niestety czas oczekiwania na uzyskanie zezwolenia na pobyt stały w Polsce znacznie się wydłużył nawet do 2 lat. W porównaniu do innych krajów UE Polska zapewnia najprostsze i najbardziej zrozumiałe zasady pobytu cudzoziemców, ale długi czas oczekiwania na wydanie zezwoleń spowoduje wyjazd imigrantów ze Wschodu do zachodnich krajów UE, gdzie można szybciej i więcej zarobić.

Biuro Prasowe Gremi Personal w Polsce:
+48 508 818 192
m.siergiej@gremi-personal.com
+48 513 516 155
media@gremi-personal.com

Zobacz również: