Kwalifikacje ze Wschodu, praca w Polsce

Kwalifikacje ze Wschodu, praca w Polsce

Wykwalifikowani pracownicy ze Wschodu mają trudności na polskim rynku pracy – ich dyplomy i certyfikaty zawodowe mimo, że teoretycznie są nostryfikowane, to w praktyce ich wiedza i umiejętności okazują się niewystarczające, ponieważ w Polsce często pracuje się na zupełnie innych maszynach z użyciem nowocześniejszej technologii.

Wykwalifikowani pracownicy ze Wschodu mają trudności na polskim rynku pracy – ich dyplomy i certyfikaty zawodowe mimo, że teoretycznie są nostryfikowane, to w praktyce ich wiedza i umiejętności okazują się niewystarczające, ponieważ w Polsce często pracuje się na zupełnie innych maszynach z użyciem nowocześniejszej technologii.

Pracownicy ze Wschodu, krajów postsowieckich, nawet wykwalifikowani, pracują na sprzęcie sprzed średnio 30 lat, podczas gdy w Polsce pod tym względem nastąpiła istna rewolucja technologiczna. Dzięki funduszom z UE w wielu polskich firmach pojawiły się zupełnie nowe sprzęty i najnowocześniejsze technologie co powoduje ogromną przepaść między ich umiejętnościami a polskimi wymaganiami na rynku pracy. – ocenia Anna Dzhobolda, dyrektorka departamentu rekrutacji międzynarodowych Gremi Personal.

Według Ministerstwa Pracy, decyzję o uznaniu zagranicznych kwalifikacji migranta chcącego pracować w zawodzie, który nie jest w Polsce zawodem regulowanym, podejmuje bezpośrednio pracodawca. W przypadku ubiegania się o pracę w zawodach regulowanych, obowiązują ich – co do zasady – takie same wymogi jak obywatela Polski. Jeżeli osoba, która uzyskała kwalifikacje do wykonywania zawodu np. w Ukrainie, chce w Polsce podjąć pracę w tym zawodzie, musi ubiegać o uzyskanie uprawnień zawodowych, zgodnie z przepisami określającymi zasady wykonywania tego zawodu w Polsce.

O specjalistów na polskim rynku pracy trudno było rok temu i tak samo trudno jest teraz. Nic wybuch wojny nie zmienił w tej kwestii: nadal pozyskanie elektromontera, spawacza czy stolarza graniczy z cudem. Na Wschód od Polski pracuje się na innych sprzętach, tu są większe wymagania, więc nawet jak ktoś ma wysokie kwalifikacje, to w Polsce i tak z reguły zaczyna od prostych prac i musi się przekwalifikować. – podsumowuje Dzhobolda. – Dla większości poszukujących pracy Ukraińców barierą nie jest już nawet język polski, tylko to, że polskie wymogi są europejskie, pracownicy wykonują pracę na innym sprzęcie i muszą mieć kwalifikacje poświadczone przez polskiego ustawodawcę.

Przed wybuchem rosyjskiej wojny większość migracji zarobkowej ze Wschodu stanowili robotnicy niewykwalifikowani z biednych terenów Ukrainy. Po wybuchu wojny w Polsce pojawiło się także dużo wykwalifikowanych pracowników ze wszystkich stron kraju ogarniętego wojną – są gotowi do pracy, znają lub uczą się języka i podnoszą swoje kwalifikacje, ponieważ rozumieją, że zostaną tu dłużej.

Ukraińcy szybko podnoszą swoje kwalifikacje i według badań Centrum Analitycznego Gremi Personal 75% pracowników, którzy obecnie pracują na stanowiskach o niskich kwalifikacjach, ale mają wysokie kwalifikacje na Ukrainie, planuje podnieść swoje kwalifikacje w Polsce, aby zarabiać więcej. Również 57 % Ukraińców chce zostać i pracować w Polsce co najmniej kolejny rok. W większości przypadków ich pierwsza praca w Polsce jest poniżej ich kwalifikacji. Jednocześnie z powodu braku siły roboczej Polska zaczęła sięgać po inne kierunki migracji: po Ukrainie, rośnie migracja z Indii i Uzbekistanu.

Zobacz również: