Jak zatrudnić pracownika z Azji?

Od kilku lat na polskich budowach, w magazynach i fabrykach pracuje coraz więcej pracowników z Azji. Choć proces legalizacji ich zatrudnienia wiąże się z dodatkowymi wymogami, to nie jest on szczególnie skomplikowany.

Większość firm, która zatrudnia Hindusów czy Nepalczyków, korzysta ze wsparcia wyspecjalizowanych agencji pracy tymczasowej, które gwarantują rzetelność i szybkie tempo procesu. Wyjaśniamy, na co musi być przygotowana firma, która chciałaby zatrudnić pracowników z Azji.

Gdy kilka lat temu pierwsze firmy zaczęły reklamować usługę rekrutacji i legalizowania pobytu pracowników z Azji, większość polskich przedsiębiorców z dystansem podchodziła do takiego pomysłu. Uważali, że koszty związane ze sprowadzaniem pracowników z Bangladeszu, Nepalu czy Indii sprawią, że będzie to nieopłacalne, a różnice kulturowe skutkować będą tym, że międzynarodowe zespoły nie sprawdzą się.

Rośnie liczba pracowników z Azji

Z czasem przedsiębiorcy oswoili się jednak z myślą o zatrudnianiu pracowników z Azji. Z danych Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej wynika, że w 2021 roku wydano ponad 114,5 tys. zezwoleń na pracę dla obywateli krajów azjatyckich. To wzrost o 80 proc. W porównaniu do 2020 roku i o 67 proc. więcej niż w 2019 roku. Najwięcej zezwoleń wydano na rzecz pracowników z Indii, Uzbekistanu, Filipin i Nepalu.

Doświadczenia firm, które zdecydowały się włączyć do swoich zespołów pracowników z Azji, dowodzą, że różnice kulturowe nie stanowią poważnej przeszkody. Trudność mogą stanowić procedury, ale i one są do pokonania.

Na rynku działają wyspecjalizowane agencje pracy, które sprowadzają pracowników z krajów azjatyckich. Skorzystanie z ich usług znacząco przyspiesza proces i ogranicza możliwe błędy w trakcie rekrutacji. Pracownicy agencji wiedzą, na co zwracać uwagę u kandydatów i umieją weryfikować ich doświadczenie oraz umiejętności, na czym korzysta i pracodawca, i sami zatrudnieni.

Jak zatrudnić pracowników z Azji? Po pierwsze: test rynku pracy

Pracownicy z Azji nie korzystają przy nawiązywaniu pracy z żadnych ułatwień przewidzianych dla obywateli Ukrainy, Białorusi czy Gruzji. Do legalnego zatrudniania potrzebują zezwolenia na pracę, które może zostać wydane dopiero po tym, jak pracodawca udowodni, że w powiecie, na terenie którego prowadzi działalność, nie ma kandydatów zainteresowanych podjęciem zatrudnienia.

Aby to udowodnić, przeprowadza się tzw. test rynku pracy. Pracodawca zgłasza do lokalnego urzędu pracy informację o potrzebie zatrudnienia kandydatów o określonych umiejętnościach i doświadczeniu.

Ogłoszenie jest publikowane i jeśli nie spotka się z zainteresowaniem bezrobotnych z danego terenu, starosta wyda informację o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych firmy na lokalnym rynku pracy. Na tej podstawie można ubiegać się o wydanie zezwolenia na pracę.

Zatrudnienie pracowników w niektórych obszarach nie wymaga przeprowadzania tego testu. Dotyczy to specjalizacji określonych w wykazie zawodów deficytowych. Takich profesji jest bardzo wiele. Należą do nich m.in. zawody związane z budownictwem:

  • betoniarze,
  • murarze,
  • dekarze,
  • spawacze,

W wykazie są także zawody związane z opieką nad chorymi i wymagającymi opieki, m.in.:

  • opiekun w domu pomocy społecznej,
  • opiekun osoby starszej,
  • pielęgniarka/pielęgniarz.

Jak zrekrutować pracowników z Azji?

Zatrudnienie pracowników i legalizację ich pobytu poprzedza proces rekrutacji. Pracodawcy, którzy zatrudniają pracowników z Azji, z reguły od razu chcą pozyskać większą grupę kandydatów, a to oznacza, że proces rekrutacji może być bardzo rozbudowany i długotrwały.

Jak sprawdzić kwalifikacje kandydatów z Nepalu czy Indii ma firma z Polski, która do tej pory nie miała doświadczenia w międzynarodowych rekrutacjach?

Może wysłać swojego przedstawiciela, ale to kosztowne i trudne organizacyjnie. Może nawiązać współpracę z lokalną agencją zatrudnienia, ale ze względu na różnice kulturowe i wzajemne oczekiwania, które mogą okazać się trudne do pogodzenia, i taki sposób prowadzenia rekrutacji bywa rozczarowujący.

Agencja pracy: dlaczego warto skorzystać?

Jest też trzecia droga – zlecenie przeprowadzenia rekrutacji agencji pracy tymczasowej z Polski. Firmy takie jak Gremi Personal współpracują ze sprawdzonymi agencjami zatrudnienia w różnych regionach na całym świecie i dzięki temu mają dostęp do zweryfikowanych baz kandydatów.

Bardzo przyspiesza to proces rekrutacji, a pracodawca w Polsce może mieć pewność, że przyjadą do niego pracownicy o odpowiednich kompetencjach i doświadczeniu.

Zadania agencji pracy tymczasowej nie kończą się na pozyskiwaniu kandydatów. Mogą także przeprowadzić cały proces legalizacji zatrudnienia, czyli wziąć na siebie pozyskiwanie wiz, zezwoleń na pracę, obieg dokumentów. Dla firmy z Polski, która wcześniej tego nie robiła, może to być prawdziwe pole minowe, ale agencje pracy tymczasowej znają procedury, wiedzą, jak wypełniać wnioski, więc nie ma ryzyka błędów, zwrotu wniosków i opóźnień.

Agencje proponują także interesujący i bardzo korzystny dla pracodawców leasing pracowniczy. Zdejmuje on z firm wiele obowiązków związanych z formalnościami i dodatkowo upraszcza proces zatrudniania. Jeśli masz pytania na temat tej elastycznej formuły zatrudniania, skontaktuj się z nami!

Zobacz również: