biznes24 Cudzoziemcy ratują polski biznes

biznes24: Cudzoziemcy ratują polski biznes

Obecnie nie istnieje w Polsce gałąź gospodarki, w której nie odnotowano działalności pracowników ze Wschodu. W ciągu ostatnich lat zapotrzebowanie na tego typu kadry pracownicze rozłożyło się równomiernie na większą liczbę branż, dlatego cudzoziemców można spotkać już nie tylko w budownictwie, rolnictwie…

Obecnie nie istnieje w Polsce gałąź gospodarki, w której nie odnotowano działalności pracowników ze Wschodu. W ciągu ostatnich lat zapotrzebowanie na tego typu kadry pracownicze rozłożyło się równomiernie na większą liczbę branż, dlatego cudzoziemców można spotkać już nie tylko w budownictwie, rolnictwie czy przetwórstwie przemysłowym, ale także w sektorze usług – transporcie, handlu, turystyce czy gastronomii.

Z badań socjologicznych “Puls migracji zarobkowej migrantów zarobkowych” przeprowadzonych w marcu br. przez Centrum analityczne Gremi Personal wynika, aż 78% imigrantów z Ukrainy jest zadowolonych z życia w Polsce, a 67% z nich ma zamiar uzyskać zezwolenie na pobyt stały.

Więcej informacji w materiale video.

Zobacz również: