Partnerstwo Gremi Personal z Gdańskim Urzędem Pracy

Partnerstwo Gremi Personal z Gdańskim Urzędem Pracy 

Mamy niezwykłą przyjemność zawiązać oficjalne porozumienie z Gdańskim Urzędem Pracy i wyrażamy nadzieję na owocną współpracę. Podczas spotkania z przedsiębiorcami, które odbyło się 29 listopada, nastąpiło symboliczne uściśnięcie dłoni Wiceprezesa Gremi Personal, Karoliny Bogdevic oraz Kierownika Działu Zatrudnienia Cudzoziemców GUP, Sylwii Dymnickiej-Iwaniuk.

Gdański Urząd Pracy to instytucja wyróżniająca się na tle innych urzędów. Zaangażowanie w sprawy szeroko pojętego rynku pracy, wysoka aktywność w zakresie kształtowania współpracy międzysektorowej, wyznaczanie nowych trendów w kwestiach relacji z tzw. otoczeniem biznesowym urzędu oraz dobrych praktyk dotyczących współpracy z sektorem prywatnym to unikalne cechy GUP.

Łamanie stereotypów związanych z postrzeganiem urzędu pracy. Nowa polityka promocji zatrudnienia cudzoziemców, na którą składa się działalność edukacyjna względem pracowników i pracodawców. Wykorzystanie potencjału różnych kanałów komunikacji. Wszystko to składa się na dobre perspektywy partnerstwa Gremi Personal – Gdański Urząd Pracy.

Efektem naszej bieżącej współpracy są dwa filmy skierowane do przedsiębiorców i pracowników. Zapraszamy do obejrzenia.

Oświadczenie to nie zaproszenie. 

Unieważnienie oświadczenia – procedura informacyjna względem urzędu.

 

Zobacz również: