fbpx

Program społeczny dla obcokrajowców
#JesteśmyRazem

W marcu 2020 r. Gremi Personal społeczną #JesteśmyRazem, która miała za zadanie informowanie cudzoziemców o ciągle zmieniających się zasadach: odbywania kwarantanny, przekroczenia granic, systemu pracy konsulatów oraz centrum wizowych itd. Dzięki temu cudzoziemcy mogli pozyskać dodatkowe informacje. W tym celu powstała specjalna bezpłatna infolinia. Po przeanalizowaniu ilości przychodzących połączeń w trakcie wybuchu epidemii widać było, iż był to niezbędny krok. Z infolinii korzystali nie tylko pracownicy Gremi Personal, ale też pozostali obcokrajowcy przebywający w Polsce.

W mediach społecznościowych pojawiało się bardzo dużo sprzecznych i nieprawdziwych informacji. Oszukiwano i próbowano wyłudzić pieniądze za rzekomo „legalne” sposoby przewozu na terytorium Polski. W celu rozwiania wszelkich wątpliwości, udzielania rzetelnej informacji, konsultanci Gremi Personal przeprowadzali rozmowy i odpowiadali na szereg pytań. Dzięki temu cudzoziemcy nie panikowali i podejmowali słuszne decyzje.

Program pomógł ponad 8600 obcokrajowcom pracującym w Polsce i będącym w trudnej sytuacji (utrata pracy, problem z dokumentami) oraz szukających zatrudnienia w Polsce.

Do zadań konsultantów infolinii #jesteśmyrazem należało:

Do zadań konsultantów infolinii #jesteśmyrazem należało:

  • konsultacje w zakresie przeterminowanych pozwoleń na pracę i dokumentach legalizujących pobyt w Polsce,
  • pomoc w poszukiwaniu pracy i zakwaterowania,
  • pomoc w zakresie odbywania kwarantanny,
  • przekazanie oficjalnych informacji o zasadach przekraczania granic, zmianach dotyczących sytuacji epidemiologicznej w Polsce i na Ukrainie: zasadach kwarantanny.
  • konsultacje w zakresie przeterminowanych pozwoleń na pracę i dokumentach legalizujących pobyt w Polsce,
  • pomoc w poszukiwaniu pracy i zakwaterowania,
  • pomoc w zakresie odbywania kwarantanny,
  • przekazanie oficjalnych informacji o zasadach przekraczania granic, zmianach dotyczących sytuacji epidemiologicznej w Polsce i na Ukrainie: zasadach kwarantanny.

Akcja społeczna #JesteśmyRazem trwa cały czas i cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem.

Akcja społeczna #JesteśmyRazem trwa cały czas i cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem.