Zatrudnianie pracowników z Ukrainy

Zatrudnianie pracowników z Ukrainy – samemu czy z agencją?

Polski rynek pracy boryka się z brakami kadrowymi między innymi w branżach związanych z handlem, produkcją, usługami opiekuńczymi oraz w tzw. budowlance. Zatrudnienie pracowników z Ukrainy może być dobrym sposobem na szybkie i efektywne uzupełnienie braków.

Sprawdź, jak zatrudnić pracownika z Ukrainy i dlaczego warto zrobić to za pośrednictwem agencji.

Pracownik z Ukrainy w Polsce – najważniejsze informacje

Pracownicy ze Wschodu, ze względu na toczący się na terytorium Ukrainy konflikt zbrojny, mogą skorzystać z maksymalnie uproszczonych procedur i w stosunkowo krótkim czasie podjąć legalną pracę w Polsce.

Dotyczy to obywateli Ukrainy przebywających na terenie Rzeczypospolitej Polskiej legalnie i posiadających ważny tytuł pobytowy oraz obywateli Ukrainy, którzy w okresie od 24 lutego 2022 roku legalnie przybyli do Polski z terenu objętej wojną Ukrainy i zadeklarowali zamiar pozostania w naszym kraju.

Zatrudnienie pracownika z Ukrainy w Polsce odbywa się na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej (umowy zlecenia, umowy o dzieło). W razie potrzeby umowa zawierana z obywatelem Ukrainy powinna być sporządzona w dwóch językach: po polsku i w języku zrozumiałym dla pracownika (najczęściej po ukraińsku lub po rosyjsku).

Jak zatrudnić pracownika z Ukrainy? 

Podstawą zatrudnienia pracownika z Ukrainy jest legalny pobyt tej osoby na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Następnie wystarczy w ciągu 14 dni od podjęcia pracy przez pracownika z Ukrainy poinformować właściwy powiatowy urząd pracy – o powierzeniu wykonywania pracy obywatelowi Ukrainy lub o podjęciu pracy przez obywatela Ukrainy.

Legalny pobyt obywatela Ukrainy w Polsce

Zgodnie z Ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium ich państwa (ustawa z d. 12 marca 2022 r.), obywatele Ukrainy, którzy przybyli do Polski ze względu na toczącą się wojnę i przebywają na terenie Rzeczypospolitej Polskiej legalnie, mają prawo do legalnego zatrudnienia na podstawie zgłoszenia pracodawcy. Ta sama zasada dotyczy nieposiadających ukraińskiego obywatelstwa małżonków obywateli Ukrainy.

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, obywatele Ukrainy mogą korzystać z ochrony czasowej w Polsce do 4 marca 2024 roku. Warunkiem koniecznym jest niekorzystanie z takiej ochrony w innych państwa Unii Europejskiej.

Prawo legalnego pobytu jest tracone w sytuacji, gdy obywatel Ukrainy zdecyduje się wyjechać z Polski na okres dłuższy niż 30 dni. Wyjątkiem są osoby, które zostały skierowane do pracy poza granicami Polski przez firmę działającą na terenie naszego kraju.

Dowiedz się więcej na temat pracowników z Ukrainy: Leasing pracowniczy pracowników z Ukrainy – dlaczego warto wybrać tę formę zatrudnienia?

Potwierdzenie legalności wjazdu obywatela Ukrainy do Polski stanowi stempel umieszczony przez polską Straż Graniczną w paszporcie lub innym dokumencie podróży. Dodatkowo, w ciągu 30 dni od wjazdu do Polski, obywatel Ukrainy powinien złożyć wniosek o nadanie numeru PESEL w odpowiednim dla miejsca pobytu organie wykonawczym gminy.

Zasady zatrudniania pracowników z Ukrainy

Obywatel z Ukrainy przebywający w Rzeczypospolitej Polskiej legalnie może być zatrudniony w oparciu o:

  • powiadomienie o powierzeniu wykonywania pracy obywatelowi Ukrainy – procedura może dotyczyć wszystkich obywateli Ukrainy przebywających w Polsce legalnie, np. na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy,
  • powiadomienia o podjęciu pracy przez obywatela Ukrainy – procedura dotyczy wyłącznie obywateli Ukrainy, którzy legalnie wjechali do Polski w okresie od dnia 24 lutego 2022 roku, ze względu na działania wojenne.

Obowiązek złożenia stosownej informacji spoczywa na pracodawcy, który powinien poinformować o zatrudnieniu obywatela Ukrainy powiatowy urząd pracy (właściwy ze względu na Twoje miejsce zamieszkania lub siedzibę firmy) w ciągu maksymalnie 14 dni od podjęcia pracy przez cudzoziemca.

Ważne! Pracownik z Ukrainy w Polsce, który został zatrudniony na podstawie zgłoszenia do PUP, ma swobodny dostęp do rynku pracy i prawo do dowolnej zmiany pracodawcy. W przypadku obywateli Ukrainy zatrudnionych na postawie powiadomienia o powierzeniu pracy każda zmiana stanowiska lub wymiaru czasu pracy będzie wymagała złożenia nowego powiadomienia przez pracodawcę.

Pracownicy z Ukrainy a agencja pośrednictwa pracy

Mimo maksymalnie uproszczonych procedur związanych z zatrudnianiem pracowników z Ukrainy w Polsce, opcja pozyskiwania do pracy osób z tego kraju za pośrednictwem profesjonalnej agencji wciąż pozostaje najatrakcyjniejszym sposobem na uzupełnianie braków kadrowych.

Dotyczy to przede wszystkim deficytowych zawodów i branż borykających się z przewlekłymi problemami w pozyskiwaniu pracowników.

Poznaj najważniejsze zalety zatrudniania pracowników z Ukrainy z pomocą agencji.

  • Doświadczenie i wiedza – agencje pośrednictwa zatrudniają specjalistów, którzy mają doświadczenie i wiedzę w zakresie zatrudniania cudzoziemców. To profesjonaliści, którzy doskonale znają procedury i aktualne regulacje związane z zatrudnianiem obcokrajowców. Dzięki temu mogą Ci skutecznie pomóc w procesie efektywnej rekrutacji i zatrudnienia.
  • Bezpieczeństwo prawne – współpraca z agencją pośrednictwa daje Ci pewność, że proces zatrudnienia będzie legalny i zgodny z przepisami. Agencje dbają o wszystkie formalności i przedstawiają Ci wyłącznie tych pracowników, którzy mają uprawnienia do legalnego pobytu i pracy w Polsce, co minimalizuje ryzyko naruszenia prawa i ewentualnych kłopotów z tym związanych.
  • Wsparcie administracyjne i kadrowe – agencje pośrednictwa zajmują się także procesami administracyjnymi i kadrowymi związanymi z zatrudnieniem cudzoziemców, czyli między innymi pozyskiwaniem niezbędnych pozwoleń, rejestrowaniem pracowników w odpowiednich instytucjach oraz konstruowaniem umów w języku polskim i języku ukraińskim (lub innym zrozumiałym dla pracownika z Ukrainy).
  • Pozyskiwanie kandydatów – najlepsze agencje pośrednictwa mają dostęp do szerokiej bazy danych kandydatów z Ukrainy, którzy poszukują pracy w Polsce. Mogą w krótkim czasie przeprowadzić selekcję i zaprezentować Ci kandydatów najlepiej dopasowanych do Twoich wymagań i oczekiwań.
  • Oszczędność czasu i wysiłku – zatrudnienie cudzoziemca z Ukrainy wiąże się z koniecznością załatwienia minimum kilku formalności, które w indywidualnych przypadkach mogą być czasochłonne i skomplikowane. Korzystając z usług agencji pośrednictwa oszczędzasz czas i wysiłek, bo to agencja zajmuje się wszystkimi lub większością procesów administracyjnych związanych z zatrudnieniem.
  • Profesjonalna obsługa agencje pośrednictwa zapewniają profesjonalną obsługę na każdym etapie procesu zatrudnienia, od rekrutacji po wsparcie administracyjne i kadrowe. Możesz liczyć na fachową pomoc i doradztwo w zakresie zatrudniania cudzoziemców.

Pamiętaj, że wybór odpowiedniej agencji pośrednictwa jest kluczowy! Decydując się na współpracę z Gremi Personal masz pewność, że obsłużymy Cię na najwyższym poziomie i w zadbamy o precyzyjne dopasowanie naszej oferty do Twoich potrzeb.

Po omówieniu szczegółów współpracy zaproponujemy Ci konkretne rozwiązania, które pozwolą Ci w szybki, bezpieczny i w 100% satysfakcjonujący sposób uzupełnić braki kadrowe w Twoim przedsiębiorstwie z pomocą pracowników z Ukrainy.

Zobacz również: