fbpx

Leasing pracowniczy pracowników z Ukrainy – dlaczego warto wybrać tę formę zatrudnienia?

Dla wielu pracodawców leasing pracowniczy jest jednym z lepszych sposobów, aby zapełnić lukę kadrową, szczególnie w okresie zwiększonego, sezonowego zapotrzebowania na pracowników.

Na czym polega leasing pracowniczy?

Leasing pracowników to umowa, na podstawie której agencja pracy tymczasowej, będąca pracodawcą dla określonych pracowników, deleguje ich do pracy dla osoby trzeciej, przedsiębiorstwa będącego leasingobiorcą siły roboczej. Cechą leasingu pracowniczego jest przejęcie wszystkich obowiązków związanych z pozyskaniem i rekrutacją, obowiązkami administracyjnymi i podatkowymi, w tym rozliczaniem podatku dochodowego osób fizycznych (pracownika i pracodawcy) oraz ZUS, przez agencję pracy, która otrzymuje na ten cel środki od przedsiębiorstwa, na którego rzecz zatrudnieni faktycznie pracują.

Wynajem pracowników dotyczy kadr o różnym stopniu wykształcenia i specjalizacji. Mogą to być osoby przeznaczone do pracy w branży rolniczej, budowlanej, rzemieślnicy różnych specjalizacji, kierowcy i operatorzy sprzętu ciężkiego, aż do informatyków i programistów. Najem pracowników jest przede wszystkim sposobem na pozyskanie osób określonego profilu, bez konieczności uciążliwej rekrutacji i selekcji, a w przypadku pracowników z zagranicy (w polskich realiach są to pracownicy ze wschodu), konieczności uzyskiwania i okresowego odnawiania pozwolenia na zatrudnienie oraz innych niezbędnych formalności.

Sezonowość pracy wspiera wynajem pracowników

Agencje pracy specjalizują się, przede wszystkim, we wspieraniu przedsiębiorstw o silnie sezonowym zapotrzebowaniu na pracę. Pracownicy z Ukrainy wypełniają lukę po osobach, które wybrały lepiej płatną pracę za granicą, albo których wymagania płacowe w Polsce przerastają możliwości rodzimych pracodawców. Zatrudnienie przez agencję pracy tymczasowej pozwala na elastyczną wymianę kadr, którym kończy się wiza, chcą opuścić miejsce pracy ze swoich przyczyn lub też nie sprawdzają się z innych przyczyn w oczach odbierającego pracę przedsiębiorcy.

Agencja pracy ma obowiązek zastąpić wypożyczonego pracownika, w maksymalnie płynny sposób. W tym celu agencje pracy tymczasowej prowadzą bazy danych dostępnych pracowników, ich kompetencji oraz oczekiwań finansowych. Dzięki temu możliwe jest w miarę szybkie i stosunkowo niedrogie zastępstwo. Przedsiębiorca samodzielnie poszukujący i rekrutujący swój zespół najczęściej nie ma tak szeroko zakrojonych możliwości, a nawet samo zatrudnienie pracownika ze wschodu (obcokrajowca z Ukrainy) do pracy w Polsce może być dla niego trudne.

Jak wygląda współpraca z agencją pracy?

Agencja pracy przede wszystkim będzie chciała określić, jakie zapotrzebowanie generuje przedsiębiorca i w jakich okresach roku potrzebuje wesprzeć swoje siły roboczej poprzez zatrudnienie pracowników zewnętrznych – w praktyce są to pracownicy z Ukrainy.Dla agencji pracy tymczasowej bardzo ważna jest reputacja płatnicza przedsiębiorcy, ponieważ nie są dopuszczalne opóźnione płatności wynagrodzeń, ubezpieczenia zdrowotnego czy podatków.

Bardzo wiele agencji oczekuje płatności z góry, aby uniknąć potencjalnie trudnej sytuacji z opóźnionymi rozliczeniami. Zatrudnianie pracowników tymczasowych zaczyna się od sprawdzenia ich dostępności i wymagań płacowych. Niestety, Polska nie jest jedynym państwem docelowym np. dla Ukraińców i zatrudnienie pracowników z Ukrainy nie jest tak proste, jak dawniej. Pomimo ułatwień administracyjnych agencje coraz częściej narzekają na brak rąk do pracy na wschodzie i są zmuszone szukać także w innych państwach.    Leasing pracowników ze wschodu wiąże się również z koniecznością ich lokalnego zakwaterowania, przeszkolenia oraz przygotowania zamiany na okres rotacji (powrotu do macierzystego państwa). Zarządzanie tymi procesami w części lub w całości prowadzone jest przez wyspecjalizowane agencje pracy tymczasowej.

Od czego zacząć leasing pracowników?

Przede wszystkim od określenia zakresu kompetencji niezbędnych do wykonywania powierzonej pracy oraz zakresu wynagrodzenia, jaki jesteśmy, jako przedsiębiorca, przyjąć w swojej strukturze kosztów. Kolejnym kryterium jest czas, termin w jakim pracownicy powinni być gotowi do pracy, wdrożeni i przeszkoleni. Dobrze jest też mieć po swojej stronie przynajmniej jednego, stałego pracownika, który potrafi się porozumieć z nowymi osobami w ich własnym języku. Pozwoli to na lepszą, obustronną komunikację, komfort pracy oraz łatwiejsze i szybsze rozwiązywanie sytuacji spornych lub konfliktowych.

Najlepszym pierwszym krokiem, aby pozyskać pracowników tymczasowych w formie leasingu, jest kontakt z naszym specjalistą i wstępna rozmowa. Dzięki niej będziemy mogli określić warunki i zasady współpracy oraz udzielić specjalistycznych informacji. Jesteśmy do Państwa dyspozycji, zapraszamy.

Zobacz również: