Jak zatrudnić cudzoziemców w Polsce?

Jak zatrudnić cudzoziemców w Polsce?

W 2022 roku w Polsce pracowało ponad milion cudzoziemców. Dużą ich część stanowili obywatele Ukrainy – było ich zatrudnionych aż 736 tys. Polski rynek pracy interesuje głównie mieszkańców państw zza wschodniej granicy oraz z Azji.

Jeżeli odczuwasz braki kadrowe, pomyśl, aby zasilić swój zespół gotowymi i chętnymi do pracy cudzoziemcami. Wyjaśniamy, co zrobić, aby ich zatrudnić.

Po pierwsze – rekrutacja

Cudzoziemcy chętni do pracy ogłaszają się na portalach społecznościowych oraz na stronach z ofertami zatrudnienia. Dlatego możesz zorganizować własną rekrutację. Pamiętaj jednak, że samodzielne zatrudnienie pracownika zza granicy może okazać się sporym wzywaniem. Spotkania organizuj w swoim biurze i online – jeżeli Twój potencjalny pracownik przebywa w swoim kraju.

Rozmowy rekrutacyjne mogą być na dłuższą metę nużące, a kiedy ciągle nie można znaleźć odpowiedniego kandydata, irytujące.

Ponadto schody pojawiają się, gdy pracownik mieszka w swojej ojczyźnie, nie ma wizy i pojęcia o tym, jak ją załatwić. Wtedy niemal wszystkie formalności spadają na pracodawcę. Kandydatowi do pracy należy też wytłumaczyć, co ma robić i gdzie się udać, aby zdobyć wizę na wyjazd do Polski. Pracodawca musi czuwać nad całą procedurą załatwiania dokumentów.

Warto przeczytać nasz artykuł Jak zatrudnić pracownika z Ukrainy w Polsce

Wszystkim tym może zająć się agencja pracy. Zleca się jej znalezienie pracownika lub większej liczby pracowników. Następnie to właśnie pracujący w niej specjaliści zajmują się wszelkimi formalnościami oraz rekrutacją. Tobie pozostaje czekać, aż osobiście poznasz swojego nowego pracownika.

Po drugie – test rynku pracy

Zgodnie z polskimi przepisami, to polscy bezrobotni mają pierwszeństwo w zajmowaniu wolnych etatów. Dlatego pracodawca chcący zatrudnić obcokrajowca musi zdobyć od starosty informacje, że obecnie wśród Polaków szukających zatrudnienia nie ma chętnych i odpowiednio wykwalifikowanych osób na istniejący wakat.

Aby otrzymać takie zaświadczenie, należy udać się do odpowiedniego względem adresu siedziby firmy urzędu pracy i zamieścić tam ogłoszenie o wolnym etacie.

Jeżeli w ciągu 14 dni nie znajdą się osoby z wymaganymi przez pracodawcę kwalifikacjami, będzie mógł on kontynuować załatwianie formalności i starać się o uzyskanie zezwolenia dla cudzoziemca.

Po trzecie – zezwolenie na pracę

W zdecydowanej większości przypadków należy zdobyć zezwolenie na pracę typu A. Umożliwia ono zatrudnienie cudzoziemca w oparciu o umowę o pracę lub umowę cywilnoprawną zawartą z firmą, której siedziba lub oddział znajdują się terenie Polski. Obcokrajowiec może otrzymać je na maksymalnie 3 lata.

By otrzymać zezwolenie na pracę typu A, należy przedłożyć w urzędzie wojewódzkim:

 • wniosek o wydanie zezwolenia;
 • dokumenty potwierdzające tożsamość pracodawcy – kopię dowodu osobistego, wypis z KRS lub innego odpowiedniego rejestru;
 • kopię ważnego dokumentu podróży cudzoziemca. Natomiast jeśli obcokrajowiec go nie ma, można przedłożyć kopię innego ważnego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość;
 • dowód opłaty za wniosek;
 • informację od starosty;
 • dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe – np. dyplomy ukończenia studiów, certyfikaty;
 • dokument, z którego będzie wynikać, że cudzoziemiec spełnił wymagania kwalifikacyjne stawiane przez pracodawcę.

Jeśli pracodawca postanowi sam zająć się zatrudnianiem obcokrajowca, czeka go wypełnianie stosu dokumentów. Ci, którzy zdecydowali się na skorzystanie ze wsparcia specjalistów, mogą być pewni, że formalności dopełni agencja pracy.

Czas oczekiwania na rozpatrzenie wniosku to miesiąc. Mimo tego urzędy zaznaczają, że w niektórych sytuacjach na decyzję wojewody zdarza się czekać 2 miesiące. Zezwolenie na pracę należy jak najszybciej wysłać do swojego przyszłego pracownika, gdyż jest ono podstawą do otrzymania wizy – dokumentu, który musi obowiązkowo mieć cudzoziemiec do pracy w Polsce. Nie dotyczy to obywateli krajów członkowskich UE.

Po czwarte – wiza

Jednym z ostatnich punktów na drodze do zatrudnienia cudzoziemca jest wiza. Może wydać ją polska placówka dyplomatyczna. W zależności od miejsca zamieszkania chętnego do pracy obcokrajowca będzie to ambasada lub konsulat.

Do wniosku o wydanie wizy należy dołączyć zezwolenie na pracę. Oprócz tego wnioskodawca musi udokumentować, że ma ubezpieczenie medyczne i środki na to, aby zapewnić sobie zakwaterowanie i utrzymanie w Polsce oraz transport na drogę powrotną do swojego kraju. W przypadku mieszkańców najbiedniejszych państw może być to trudne – mogą oni jednak skorzystać z zaproszenia od polskiego obywatela.

Kiedy można pomyśleć o zaproszeniu cudzoziemca?

Są kraje, gdzie standardem jest, że miesięczne zarobki w przeliczeniu na polską walutę wynoszą zaledwie kilkaset złotych. Cudzoziemcy zarabiający takie kwoty mają ograniczone możliwości finansowe. Natomiast zebranie kwoty, która pozwoliłaby im samodzielnie utrzymać się w Polsce i zakwaterować, jest dla nich praktycznie nierealne.

Przeczytaj nasz artykuł Jak zatrudnić pracownika z Azji?

Rozwiązaniem tego problemu jest zaproszenie, które można otrzymać od polskiego obywatela, a także od jednostki organizacyjnej i podmiotu prawnego z siedzibą w Polsce. Zapraszający zobowiązuje się, że zapewni cudzoziemcowi dach nad głową, wyżywienie, w razie potrzeby transport na drogę powrotną – do jego kraju.

Takie zaproszenie musi znaleźć się w rejestrze prowadzonym przez wojewodę. Kiedy tak się stanie, niekorzystna sytuacja finansowa nie jest przeszkodą w uzyskaniu wizy.

Jak zatrudnić cudzoziemców w Polsce, unikając biurokracji?

Zatrudnianie cudzoziemców do pracy to najlepsze remedium na braki kadrowe. W Polsce potrzebni są zwłaszcza mężczyźni, którzy chcieliby pracować na budowach, w przemyśle lekkim i w przetwórstwie. Pracownicy zza granicy, których rekrutuje agencja pracy, są:

 • komunikatywni – większość mówi przynajmniej na poziomie podstawowym po angielsku, a z niektórymi można porozumieć się w języku rosyjskim. Ułatwia to komunikację z całą załogą oraz adaptację w nowym środowisku;
 • sumienni – polskie zarobki trzymają cudzoziemców na miejscach pracy. Często za wykonywanie tych samych obowiązków otrzymują oni kilkakrotnie więcej pieniędzy niż w swoim kraju. Dlatego poważnie podchodzą do pracy, są staranni i obowiązkowi;
 • przywiązani do firmy – zapewniając dobre warunki pracy cudzoziemcowi ze wschodu, można spodziewać się tego, że przez długie lata będzie on pracował na swoim stanowisku. Zapobiega to rotacji pracowników w firmie, która jest związana z kolejną rekrutacją i szkoleniem nowego personelu.

By mieć u siebie takich pracowników, nie musisz ani odbywać długich wędrówek po urzędach i wielu rozmów rekrutacyjnych, ani wypełniać stosu formularzy. Wyręczy Cię w tym nasza agencja pracy Gremi Personal, która:

 • zapewnia kompleksową obsługę – znajdziemy idealnego kandydata na stanowisko, a następnie zajmiemy się jego zezwoleniem na pracę i wizą;
 • wspiera adaptację cudzoziemców w nowym kraju i miejscu pracy;
 • współpracuje z konsulatami, tak aby cały proces zdobywania wizy przebiegał sprawnie.

Wykwalifikowana kadra dla Twojej firmy czeka również za granicą. To chętni do działania i sumienni pracownicy, którzy chcą wyjechać ze swojego kraju, aby zarabiać więcej i polepszyć swój standard życia. Taka determinacja przekłada się na efektywność ich pracy. 

Dlatego pomyśl o zatrudnieniu cudzoziemców do pracy w swoim zakładzie produkcyjnym, hotelu, restauracji – zdecyduj się na ten krok, a my zajmiemy się formalnościami.

Zobacz również: