Jak pracownicy ze Wschodu są oceniani przez pracodawców?

Jak pracownicy ze Wschodu są oceniani przez pracodawców?

Każdy pracownik i kandydat na pracownika jest skrupulatnie oceniany przez pracodawcę. W przypadku pracowników ze Wschodu pracownicy oceniają jakość pracy, zaangażowanie, ale także umiejętności komunikowania się. Niestety, zdarza też tak, że kierują się uprzedzeniami i stereotypami, co może być…

Każdy pracownik i kandydat na pracownika jest skrupulatnie oceniany przez pracodawcę. W przypadku pracowników ze Wschodu pracownicy oceniają jakość pracy, zaangażowanie, ale także umiejętności komunikowania się. Niestety, zdarza też tak, że kierują się uprzedzeniami i stereotypami, co może być krzywdzące.

Czy ocena pracowników ze Wschodu, jako złożony proces wymagający uwzględnienia różnorodnych czynników, z czasem się zmienia? Jaka przyszłość czeka pracowników zza wschodniej granicy, jeśli zdecydują się pozostać w Polsce? Sprawdźmy!

Ogólna opinia pracodawców na temat pracowników ze Wschodu

Pracownicy ze Wschodu, a najczęściej w przypadku naszego kraju są to obywatele z Ukrainy, postrzegani są jako osoby pracowite, lojalne i zdeterminowane, wykazujące się dużą motywacją do pracy.

Oczywiście, zawsze są pewne odstępstwa od reguły, jednak panuje opinia, że są elastyczni, gotowi do nauki i nie boją się wyzwań. Potrafią także szybko opanować język polski i dobrze radzą sobie w środowisku międzynarodowym.

Kompetencje i umiejętności wyróżniające pracowników ze Wschodu

Pracownicy ze Wschodu często wykazują się umiejętnościami technicznymi, a te są doceniane w budownictwie, rolnictwie i w produkcji. Tym samym spełniają wymogi pracodawców szukających wykwalifikowanej siły roboczej. Są też gotowi do zdobywania kolejnych umiejętności, a to ułatwia im adaptowanie się do zmiennych warunków. Chętnie podejmują się nowych wyzwań i skrupulatnie wywiązują się z obowiązków.

Jakie wyzwania napotykają pracownicy ze Wschodu w miejscu pracy?

Jednak sami pracownicy zza wschodniej granicy borykają się z różnymi wyzwaniami. Są one związane z nowym miejscem pracy i ze zmianą miejsca zamieszkania. Przede wszystkim, zwłaszcza na początku, pojawia się bariera językowa, która może być powodem nieporozumień i mniejszej aktywności w pracy.

Zaskakujące dla pracowników ze Wschodu mogą być również różnice kulturowe. Chociaż nasza kultura jest zbliżona, np. do ukraińskiej, to pojawiają się problemy, gdy chodzi o hierarchię w pracy, styl zarządzania i podejścia do pracy. W Polsce jest to bardziej usystematyzowana struktura, podejście jest bardziej sztywne. W firmach ze Wschodu relacje między pracownikami są bliższe, bardziej prywatne.

Pracownicy ze Wschodu mogą także doświadczać dyskryminacji z powodu uprzedzeń. Stereotypami bowiem posługują się przełożeni, inni pracownicy, jak i klienci firm. Nieodpowiednie traktowanie może niekorzystnie wpływać na samopoczucie i motywację w pracy, zwłaszcza kiedy pracownicy wciąż czują się obco, są samotni, nie mają wsparcia rodziny i przyjaciół.

Sprawdź jak skutecznie zintegrować pracowników ze Wschodu z Twoją firmą

Problemem, który w skrajnych przypadkach może prowadzić nawet do wyzysku pracowników, jest nieznajomość przepisów i procedur w naszym systemie. Obcokrajowcy potrzebują pomocy w załatwianiu spraw urzędowych, zwłaszcza tych dotyczących podatków, ubezpieczeń społecznych, pozwoleń na pracę. Nieznajomość przepisów nie zwalnia z ich przestrzegania.

Jakie są najczęstsze stereotypy dotyczące pracowników ze Wschodu?

Chociaż pracownicy ze Wschodu są w naszym kraju od wielu lat, nie zmienia to faktu, że bywają niezrozumiani, a często też oceniani niesprawiedliwie. Obawy wśród pracodawców są takie, że:

  • pracownicy ze Wschodu są mniej wykwalifikowani lub mniej dokładni,
  • są bardziej skłonni do akceptowania bardzo niskich płac i złych warunków pracy niż rodzimi pracownicy,
  • nie są lojalni,
  • mają trudności z komunikacją ze względu na barierę językową i różnice kulturowe,
  • nie chcą lub nie potrafią się integrować.

Jednak wszystkich należy oceniać indywidualnie, po bliższym ich poznaniu, nie zaś kierując się uprzedzeniami. Warto też być otwartym na współpracę i pomagać pracownikom w adaptowaniu się do nowych warunków.

Poznaj wszystkie prawne i kulturowe aspekty zatrudniania pracowników ze Wschodu

Jakie praktyki pomagają w integracji i lepszej ocenie pracowników ze Wschodu?

W integracji pracowników pomaga otwartość i chęć niesienia im pomocy merytorycznej związanej z wykonywaniem nowych obowiązków. Pracodawca może wykorzystać różne metody, np. organizowanie szkoleń zawodowych, kursów językowych i zajęć integracyjnych.

Pomocny jest także system mentorski, który polega na tym, że pracownicy ze Wschodu mogą korzystać z wiedzy i doświadczenia wybranych członków zespołu. Mentorzy pomagają im w szybszej adaptacji do zasad kultury organizacyjnej firmy.

Pomocne jest także promowanie otwartości i tolerancji, poszanowanie wszystkich pracowników i zapewnianie wsparcia społecznego. Warto także regularnie udzielać pracownikom konstruktywnej krytyki, dzięki której dowiedzą się oni, jakie oczekiwania wobec nich ma pracodawca i które aspekty swoich obowiązków powinni poprawić.

Jaka przyszłość czeka współpracę pracodawców z pracownikami ze Wschodu?

Chociaż od wybuchu wojny na Ukrainie to przede wszystkim kobiety szukają pracy na polskim rynku, to jednak nie sposób już wyobrazić sobie polskie firmy bez pracowników ze wschodu.

Współpraca z nimi na pewno sprawi, że w firmach pojawi się jeszcze większa różnorodność, a to może przynieść wiele korzyści: zwiększoną kreatywność, innowacyjność, lepsze zrozumienie różnych rynków i kultur. Im dłużej i im częściej polscy pracownicy i pracodawcy będą spotykać się z tymi ze Wschodu, tym większa szansa na zbudowanie zaufania i lepszej współpracy.

Zobacz również: