Prawne i kulturowe aspekty zatrudniania pracowników ze Wschodu

Prawne i kulturowe aspekty zatrudniania pracowników ze Wschodu

Rekrutacja pracowników ze Wschodu już od dawna nie jest na polskim rynku pracy ani zjawiskiem nowym, ani szczególnie wyjątkowym. Wobec ewidentnych braków kadrowych polskiego społeczeństwa nie dziwi w pracy towarzystwo kolegów z Ukrainy lub Białorusi, a dramatyczne wydarzenia ostatnich lat i rosyjska agresja na Ukrainę sprawiły, że liczba fizycznych pracowników (i nie tylko) ze Wschodu w Polsce się zwiększyła. Wielu z nich podjęło pracę w polskich zakładach pracy i usługach. Sytuacja ta wymaga od przedsiębiorców odpowiedniej wiedzy i przygotowania. Jakie aspekty prawne i kulturowe musi obecnie brać pod uwagę pracodawca, decydując się na zatrudnienie pracownika ze Wschodu? Czy łatwo jest legalnie zatrudnić takiego pracownika, jak powinien wyglądać proces rekrutacji i co należy wiedzieć, zanim nastąpi podpisanie umowy?

Pracownicy ze Wschodu – różnice kulturowe

Czy różnice w zatrudnianiu pracowników polskich a ukraińskich czy białoruskich są istotne? Czy warto zatrudnić pracownika ze Wschodu? Lata ich obecności w polskich firmach oraz doświadczenie wspólnej pracy dały wszystkim stronom okazję do poznania się nawzajem i możliwość nauczenia się skutecznego współdziałania. Podobnego zdania jest Anna Dzhobolda, Dyrektor Departamentu Rekrutacji międzynarodowej w agencji pracy Gremi Personal – Jeśli chodzi o aspekty kulturowe, to polscy przedsiębiorcy nauczyli się współpracy z pracownikami ze Wschodu – szczególnie z Ukrainy i Białorusi. Niektórzy decydenci z polskich firm podkreślają, że spośród wszystkich pracowników z zagranicy Ukraińcy i Białorusini są najbliżsi kulturowo pracownikom polskim, mała jest też bariera językowa – stwierdza Dzhobolda. Łatwość nauczenia się posługiwania językiem polskim to wielka zaleta pracowników ze Wschodu. Ceni się ich nie tylko jako pracowników sezonowych, znajdują bowiem pracę w wielu miejscach z bardzo różnych branż.

Pracownicy ze Wschodu – grupa zróżnicowana prawnie

Pracownicy ze Wschodu nie stanowią jednolitej grupy pod względem sytuacji prawnej, ponieważ realia wewnątrz krajów, z których pochodzą, są różne. W Polsce również istniało lub nadal funkcjonuje kilka rozporządzeń (między innymi ustawa covidowa i ustawa wojenna), które regulują sposób rekrutacji pracowników ze Wschodu. W efekcie inne przepisy dotyczą Białorusinów, inne Ukraińców, a jeszcze inne Gruzinów. Sytuacja prawna mężczyzn z Ukrainy jest dodatkowo skomplikowana przez wojnę i ustawę mobilizacyjną, o której zaostrzeniu, mówi się coraz częściej. Natomiast Białoruś jest krajem, który wciąż nie wprowadził paszportów biometrycznych. Słowem, zatrudnianie pracowników ze Wschodu wymaga znajomości bardzo wielu przepisów, które obowiązują nie tylko w Polsce, ale także w krajach, z których pracownicy się wywodzą. Regulacje te zmieniają się, tworząc skomplikowane zależności. Trzeba je więc bardzo uważnie i na bieżąco śledzić, jeśli nie chce się mimo woli popaść w konflikt z prawem, zatrudniając w swojej firmie pracowników z Europy Wschodniej. Właśnie sprawy związane z legalizacją pracy i załatwianiem formalności związanych z pracownikami ze Wschodu jest dla pracodawców w naszym kraju największym wyzwaniem. Legalnie zatrudnić pracownika z tego obszaru nie jest rzeczą łatwą.

Rosnące oczekiwania pracowników ze Wschodu

Mówi się ostatnio, że rynek zatrudnienia należy do pracownika fizycznego – to znaczy, że w Polsce wciąż brakuje rąk do pracy. W takiej sytuacji pracownicy mogą wybierać miejsca, w których wolą pracować, ze względu na oferowane warunki. Dotyczy to także pracowników ze Wschodu. Płaca, pomoc przy relokacji i mieszkanie, a co za tym idzie jego standard – wszystko to może mieć wpływ na zatrudnienie pracowników, a także ich utrzymanie. Niezadowoloną załogę przedsiębiorstwa łatwo poznać po dużej rotacji. Ta sama zasada może dotyczyć całego kraju. Ostatnie badania przeprowadzone przez agencję zatrudnienia Gremi Personal pokazują, że liczba Ukraińców planujących pozostać w Polsce spadła o połowę w porównaniu do ubiegłego roku. Ponieważ to oni stanowią większość wśród pracowników ze Wschodu w Polsce, rynek pracy może to wkrótce odczuć. Rośnie także zainteresowanie mieszkaniem w Niemczech – kraj ten przyciąga kolejne osoby atrakcyjnymi warunkami socjalnymi i wyższymi pensjami dla pracowników fizycznych. Oznacza to więc, że pozyskanie pracowników ze Wschodu w najbliższym czasie może stać się jeszcze trudniejsze.

Jak zatrudnić pracownika ze Wschodu?

Jak zatrudnić pracownika ze Wschodu? Proces zatrudniania pracowników spoza kraju wymaga uwagi na wiele różnych aspektów, które mogą być złożone i czasochłonne. Głównymi kwestiami, na które należy zwrócić uwagę, są rekrutacja, zapewnienie odpowiednich dokumentów, legalizacja pobytu i pracy, zapewnienie zakwaterowania, zapewnienie środków transportu, a także zapewnienie wsparcia w codziennych kwestiach.

Pierwszym krokiem jest przeprowadzenie skutecznej rekrutacji, która obejmuje promocję oferty pracy w krajach, w których potencjalni pracownicy mogą przebywać, oraz wybór odpowiednich kanałów rekrutacyjnych. Następnie konieczne jest wsparcie w procesie legalizacji pobytu i pracy, w tym tłumaczenie niezbędnych dokumentów na zrozumiały dla pracownika język.

Ważnym aspektem jest również zapewnienie odpowiedniego zakwaterowania dla pracowników spoza kraju. Firmy mogą wspierać pracowników w znalezieniu mieszkania o odpowiednim standardzie oraz organizować dogodny transport do miejsca pracy. Niezbędne jest również zapewnienie wsparcia w codziennych kwestiach, takich jak przestrzeganie zasad BHP, badania lekarskie czy adaptacja do nowego środowiska pracy. Pracownicy ze Wschodu mogą oczekiwać od pracodawcy roli trochę opiekuna, dlatego ważne jest, aby firma była gotowa zapewnić odpowiednie wsparcie i pomoc w codziennych pytaniach. Wszystkie te aspekty procesu zatrudnienia pracowników ze Wschodu są kluczowe dla skutecznego funkcjonowania zespołu. Dlatego warto rozważyć korzyści zlecania zatrudnienia pracowników ze Wschodu agencji pracy, która ma doświadczenie i wiedzę w zakresie obsługi takich procesów.

Choć więc teoretycznie każdy przedsiębiorca może zatrudnić pracowników ze Wschodu, pomagając im zdobyć potrzebne dokumenty albo po prostu wymagać, by sami się tym zajęli. Jednak jak podkreśla Anna Dzhobolda, gdy w grę wchodzą duże wolumeny pracowników, firmy decydują się na pomoc w znalezieniu osób do pracy, jaką może zapewnić agencja pracy, taka jak Gremi Personal. To my bierzemy na siebie całą odpowiedzialność prawną, wspieramy pracowników w zdobywaniu uprawnień, rekrutujemy ich zarówno w Polsce, jak i krajach, w którym mieszkają. 

Od rekrutacji pracowników ze Wschodu do motywacji

Przewagą działań Gremi Personal jest to, że nasza agencja pracy oferuje kompleksowe usługi. Wśród osób, które zatrudniamy, znajdują się pracownicy tymczasowi, pracownicy fizyczni. Mam także osoby do prac sezonowych. Rekrutacją nowych pracowników zajmujemy się od A do Z, albo od odnalezienia ich w rodzimym kraju (lub w Polsce) do motywacji, by byli zadowoleni ze znalezienia się w nowym środowisku:

Rekrutacja pracowników w kraju i za granicą

W naszej bazie znajduje się 120 000 kontaktów do potencjalnych kandydatów o różnych kwalifikacjach. Na życzenie klienta możemy znaleźć odpowiednich pracowników pasujących do ofert pracy. Są wśród nich pracownicy fizyczni, magazynowi czy gotowi na pracę tymczasową. W zatrudnieniu pracowników posiłkujemy się także rekrutacją w krajach Europy wschodniej – Ukrainie, Białorusi czy Gruzji.

Formalności załatwiane za pracowników ze Wschodu

Osobom chętnym do przeprowadzenia się w celach zarobkowych, załatwiamy formalności, pomagamy w zdobywaniu niezbędnych dokumentów i pozwoleń. W razie potrzeby przeprowadzamy nawet szkolenia – na przykład organizujemy kurs potrzebny do zdania egzaminu UDT na wózki widłowe. Dzięki temu w krótkim czasie mogliśmy pomóc uzupełnić braki kadrowe w magazynach, a pracownicy zyskali nowe kwalifikacje i możliwość lepiej płatnej pracy.

Baza lokalowa

Dzięki naszemu doświadczeniu wiemy, jak ważne dla osób przyjeżdżających są sprawy zamieszkania. Własna baza pozwala nam zapewnić pracownikom dobre warunki lokalowe. Organizujemy transport do miejsca pracy, co jest szczególnie ważne w systemie zmianowym.

Całodobowa opieka nad pracownikami

Otaczamy pracowników opieką. Specjalni koordynatorzy pomagają im odnaleźć się w nowych miejscach pracy i wspierają w przypadku wystąpienia problemów, na przykład w porozumiewaniu się w języku polskim. Pracownicy otrzymują pomoc w sprawach związanych z legalizacją pobytu, wyrobieniu karty pobytu czy załatwieniu badań lekarskich.  Koordynatorzy czuwają, aby osoby przyjeżdżające do Polski czuły się w nowym środowisku bezpiecznie.

Benefity i bonusy

Oferujemy naszym pracownikom programy lojalnościowe, opiekę medyczną i system premiowy. Wiemy, że w każdej branży pracownik zadowolony z warunków pracy jest bardziej lojalny wobec swojego pracodawcy.

Nad zatrudnieniem pracowników ze Wschodu czuwa dział prawny.

Nasz dział prawny czuwa nad całym procesem legalizacji i jest przygotowany do współpracy z organami kontrolującymi, takimi jak ZUS, PIP czy urzędy skarbowe.

Zatrudnianie pracowników ze Wschodu – zalety i wady

Podsumowując, do najważniejszych zalet pracowników ze Wschodu należy bliskość kulturowa, która pozwala im szybko zaaklimatyzować się wśród polskiej załogi. Taka współpraca jest już powszechna, często stosowana i chwalona przez polskich przedsiębiorców. Do wad zaś należy skomplikowana sytuacja prawna, zależna od wielu czynników i zmieniających się przepisów oraz regulacji nie tylko w Polsce, ale także krajach rodzimych dla pracowników. Właśnie w procesie nawiązywania współpracy z pracownikami ze Wschodu dobrze jest wesprzeć się usługami agencji pośrednictwa pracy, takiej jak Gremi Personal. Wyróżnia nas 16 lat doświadczenia oraz wielu zadowolonych klientów. Pracownicy ze Wschodu to nasza specjalność. Jako agencja pracy nie tylko weźmiemy na siebie ciężar spraw organizacyjnych i odpowiedzialność prawną, ale pomożemy też zaoferować rozwiązania, które sprawią, że stanowisko pracy będzie jeszcze bardziej atrakcyjne. 

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą. Przekonaj się, jakie korzyści może przynieść Twojej firmie współpraca z Gremi Personal:

https://gremi-personal.com/oferta/ 

Zobacz również: