Zwolnienia grupowe - jak uchronić przed nimi swój biznes?

Zwolnienia grupowe – jak uchronić przed nimi swój biznes?

W 2024 roku polski rynek pracy, mimo niskiego bezrobocia, doświadczył licznych zwolnień grupowych. Zjawisko to, choć nie nowe, staje się coraz bardziej powszechne nawet w dużych międzynarodowych firmach, które przez lata chętnie inwestowały nad Wisłą. Jak zatem przedsiębiorstwa mają unikać takich przykrych sytuacji, które mogą mieć negatywny wpływ na markę i morale pracowników?

Mimo że polski rynek pracy wydaje się stabilny, ostatnie lata pokazują, że zwolnienia grupowe zdarzają się nawet w największych korporacjach. Sektory takie jak przetwórstwo przemysłowe, administrowanie, wytwarzanie energii elektrycznej, budownictwo oraz handel notują spadki zatrudnienia. Analitycy wskazują, że najbardziej narażone na zwolnienia grupowe są branże silnie zautomatyzowane lub te, które doświadczają spadku popytu.

Na koniec marca 2024 roku zwolnienia grupowe deklarowało 159 firm, co miało objąć około 17 tysięcy pracowników. Mimo alarmujących doniesień, skala zwolnień jest mniejsza niż w 2023 roku, jednak wciąż wysoka jak na tak niską stopę bezrobocia.

Zagrożenia związane ze zwolnieniami grupowymi

Zwolnienia grupowe mogą znacząco wpłynąć na reputację firmy. Negatywne opinie w mediach i na portalach społecznościowych mogą osłabić zaufanie klientów i partnerów biznesowych. Utrata reputacji może skutkować długoterminowymi konsekwencjami, utrudniającymi rekrutację talentów oraz współpracę z innymi firmami. Wizerunek pracodawcy, który nie potrafi utrzymać stabilności zatrudnienia, może zniechęcać zarówno obecnych, jak i przyszłych pracowników.

Koszty związane z zwolnieniami grupowymi mogą być znaczne. Obejmują one odprawy dla zwalnianych pracowników, koszty rekrutacji i szkolenia nowych pracowników oraz potencjalne spadki produktywności w okresie przejściowym. Ponadto, firmy mogą ponosić dodatkowe koszty związane z doradztwem prawnym oraz ewentualnymi procesami sądowymi, jeśli zwolnienia nie zostały przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Nieprawidłowo przeprowadzone zwolnienia grupowe mogą prowadzić do poważnych konsekwencji prawnych. Przepisy dotyczące zwolnień grupowych są skomplikowane i ich naruszenie może skutkować wysokimi karami finansowymi oraz procesami sądowymi. Firmy muszą być świadome obowiązków prawnych, takich jak odpowiednie informowanie pracowników, konsultacje z przedstawicielami pracowników oraz przestrzeganie terminów i procedur. Brak zgodności z przepisami może prowadzić do długotrwałych sporów prawnych i znaczących obciążeń finansowych.

W obliczu tych zagrożeń, nie powinno nikogo dziwić że firmy starają się unikać zwolnień grupowych kiedy to tylko jest możliwe. Warto zastanowić się nad alternatywnymi rozwiązaniami, które pozwolą na elastyczne zarządzanie zasobami ludzkimi i uniknięcie konieczności przeprowadzania zwolnień grupowych. Gremi Personal oferuje kompleksowe usługi, które pomagają firmom utrzymać stabilność zatrudnienia i minimalizować ryzyko związane z redukcją etatów. Dzięki elastycznemu modelowi współpracy, pełnej opiece nad pracownikami, możliwości przenoszenia pracowników między klientami oraz wsparciu prawnemu, możemy pomóc Twojej firmie w uniknięciu tych nieprzyjemnych i kosztownych sytuacji.

Oto kluczowe aspekty usług Gremi Personal, które mogą pomóc w zapobieganiu zwolnieniom grupowym:

Elastyczność w zatrudnieniu

Sezonowość branż i dynamiczne zmiany na rynku pracy sprawiają, że przewidywanie liczby potrzebnych pracowników staje się wyzwaniem. Opierając się wyłącznie na bezpośredniej, stałej rekrutacji łatwo można niedoszacować lub przeszacować liczbę potrzebnych rąk do pracy. Najlepszym rozwiązaniem w takiej sytuacji jest przerzucenie tego problemu na specjalistów z doświadczeniem w sektorze pracy tymczasowej. W przypadku gdy zapotrzebowanie na pracowników w Twojej firmie się zmniejszy, po prostu przeniesiemy ich do innego klienta – żadne zwolnienia nie będą miały miejsca.

Gremi Personal oferuje elastyczne modele zatrudnienia, które umożliwiają firmom szybkie reagowanie na zmieniające się potrzeby kadrowe. Wystarczy poinformować nas o potrzebie zwiększenia lub zmniejszenia liczby pracowników, a resztą zajmiemy się my. Dzięki temu firma unika kosztownych zwolnień grupowych i związanych z nimi negatywnych konsekwencji, jednocześnie zachowując pełną ciągłość operacji.

Indywidualne podejście do klienta

Każda firma ma inne potrzeby i wyzwania, dlatego w Gremi Personal stawiamy na indywidualne podejście do każdego klienta. Rozpoczynamy współpracę od rozmowy, podczas której poznajemy potrzeby, problemy i oczekiwania przedsiębiorstwa. Na tej podstawie proponujemy odpowiednie usługi z naszego szerokiego wachlarza możliwości. Zapewniamy również bezpieczeństwo prawne, dzięki czemu nasi klienci mogą skoncentrować się na swojej działalności, oszczędzając czas i zasoby.

To indywidualne podejście sprawia, że usługa którą oferujemy jest szyta na miarę – dokładnie dopasowana do potrzeb każdego klienta. W połączeniu ze wspomnianą wyżej elastycznością, pozwala to na kompleksowe wsparcie naszych klientów w obszarze uzupełniania braków kadrowych. 

Pełna opieka nad pracownikami i bezpieczeństwo prawne

Jednym z kluczowych elementów, które wyróżniają Gremi Personal na tle innych agencji zatrudnienia, jest kompleksowa opieka nad pracownikami, zarówno w aspekcie prawnym, jak i codziennym. Nasze podejście zapewnia, że pracownicy mogą skupić się na swojej pracy, a pracodawcy na rozwijaniu swojego biznesu.

Gremi Personal oferuje pełną opiekę koordynatora oraz specjalisty ds. legalizacji, którzy wspierają pracowników w kwestiach związanych z niezbędną dokumentacją, zamieszkaniem, dojazdem do pracy oraz zaliczkami. Nasi koordynatorzy, posługujący się wieloma językami, pomagają pracownikom wdrożyć się w nowe środowisko pracy. Dzięki temu proces adaptacji przebiega sprawnie i bezproblemowo. Rozwiązujemy problemy pracowników, co w dłuższej perspektywie przyczynia się do stabilności zatrudnienia i redukcji ryzyka zwolnień grupowych. Dlatego też gdy zapotrzebowanie u jednego klienta się zmniejsza, my po prostu znajdujemy naszym pracownikom inną pracę, dzięki czemu 

Zatrudniając obcokrajowców bez wsparcia ekspertów, można łatwo narazić się na nieświadome złamanie obowiązujących przepisów prawnych. Gremi Personal, dzięki własnemu działowi prawnemu oraz 16-letniemu doświadczeniu na rynku pracy obcokrajowców, gwarantuje pełne bezpieczeństwo prawne. Nasi eksperci doskonale znają prawo pracy, orientują się w dostępnych formach zatrudnienia i mają doświadczenie we współpracy z organami kontrolującymi, takimi jak ZUS, US czy PIP. Wiemy też jak radzić sobie z wypadkami przy pracy i innymi sytuacjami kryzysowymi. Dzięki temu nasi klienci mogą być pewni, że wszystkie formalności są dopełnione, a oni sami są chronieni przed ewentualnymi problemami prawnymi, co pozytywnie wpływa na stabilność biznesu i pozwala uniknąć drastycznych kroków, takich jak zwolnienia grupowe spowodowane karą za niedopełnienie istotnych formalności.

Nasi klienci nie muszą martwić się o dopełnienie wszelkich formalności prawnych. Bierzemy całą odpowiedzialność na siebie, dzięki czemu pracodawcy mogą skoncentrować się na swoich podstawowych działaniach. Nasze bogate doświadczenie i zespół ekspertów pozwalają nam pomyślnie przechodzić wszelkie kontrole, co daje naszym klientom spokój ducha i pewność, że zatrudnienie obcokrajowców przebiega zgodnie z przepisami.

Przejrzystość kosztów

Jednym z największych wyzwań w zarządzaniu personelem jest ocena wszystkich ukrytych i dodatkowych kosztów zatrudnienia. Gremi Personal oferuje swoim klientom liniową stawkę za fizycznie przepracowaną godzinę, bez dodatkowych kosztów. Taka opcja pozwala precyzyjnie zaplanować budżet nawet na rok wprzód, co jest niezwykle ważne w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu rynkowym.

Polskie przepisy dotyczące pracy mogą być skomplikowane, co często stanowi wyzwanie dla przedsiębiorców. Przejmujemy na siebie wszystkie formalności i odpowiedzialność związaną z zatrudnianiem, zapewniając uczciwe i jasne zasady rozliczania umowy współpracy. Klient opłaca jedną fakturę miesięcznie, co upraszcza procesy administracyjne i pozwala skupić się na strategicznych celach firmy.

Współpraca z Gremi Personal pozwala na minimalizację kosztów związanych z uzupełnianiem braków kadrowych. Dzięki naszej ugruntowanej pozycji na rynku, możemy oferować klientom korzystne warunki współpracy. Proponujemy liniową stawkę za każdą przepracowaną godzinę, bez ukrytych kosztów. Taki model umożliwia precyzyjne planowanie budżetu nawet na rok do przodu, co jest niezwykle ważne w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu rynkowym.

Podsumowanie

Elastyczność zatrudnienia, kompleksowa obsługa pracowników, indywidualne podejście do klienta, bezpieczeństwo prawne oraz przejrzystość kosztów to kluczowe elementy, które pomagają firmom unikać zwolnień grupowych. Gremi Personal, dzięki swoim usługom, pozwala przedsiębiorstwom optymalizować procesy kadrowe i reagować na dynamiczne zmiany na rynku pracy, co przekłada się na stabilność i rozwój firmy.

Jeśli Twoje przedsiębiorstwo może zyskać na rozwoju we współpracy z agencją zatrudnienia, zapoznaj się z naszą ofertą i sprawdź jak nasze usługi mogą wesprzeć Twoją firmę w realizacji założonych celów.

Zobacz również: