Jak przygotować się do rekrutacji w Polsce

Jak przygotować się do rekrutacji w Polsce

Proces starania się o pracę może być długotrwały i stresujący dla pracowników polskich, a tym bardziej jest taki dla imigrantów. Podchwytliwe pytania, wieloetapowe rozmowy, negocjacje płacowe i ustalenia związane z obowiązkami mogą jednak zakończyć się…

Proces starania się o pracę może być długotrwały i stresujący dla pracowników polskich, a tym bardziej jest taki dla imigrantów. Podchwytliwe pytania, wieloetapowe rozmowy, negocjacje płacowe i ustalenia związane z obowiązkami mogą jednak zakończyć się sukcesem, jeśli dobrze przygotujesz się do procesu rekrutacji.

Poznaj oczekiwania rekruterów. Sprawdź, jaki sposób rekrutacji może być dla Ciebie łatwiejszy. Przygotuj również pytania do przyszłego pracodawcy czy pracownika HR, które pozwolą Ci lepiej poznać firmę, w której chcesz pracować.

Jakie dokumenty są potrzebne do procesu rekrutacyjnego?

Ze względu na kwestie związane z legalnym zatrudnieniem obcokrajowców w przypadku rozmów o pracę osób ze wschodu, np. z Ukrainy, konieczne są takie dokumenty, jak paszport, który służy potwierdzeniu tożsamości. Niezbędna jest też wiza lub zezwolenie na pracę, w zależności od tego, jaką umowę ma Polska z krajem, z którego pochodzi pracownik.

Zezwolenie na pracę wydają polskie władze i to ono umożliwia legalne zatrudnienie na terytorium Polski.

Podczas rekrutacji przyda się także standardowy życiorys opisujący umiejętności i wykształcenie kandydata oraz list motywacyjny, w którym osoba szukająca pracy wyjaśnia, dlaczego akurat w tej firmie chce pracować.

Dowiedz się więcej o roli agencji pracy tymczasowej w procesie rekrutacji pracowników

Warto wziąć także ze sobą wszelkie dyplomy, świadectwa, certyfikaty, świadectwa pracy i referencje poświadczające zdobyte wykształcenie oraz doświadczenie. Jeśli stanowisko pracy wymaga potwierdzenia zdolności do pracy, należy także przedstawić dokumenty świadczące o stanie zdrowia.

Jaką formę rozmowy kwalifikacyjnej wybrać?

Potencjalny pracownik może zostać zapytany o to, jaka forma rozmowy kwalifikacyjnej jest dla niego najbardziej odpowiednia.

 • Jeśli mieszka już w Polsce, możliwa jest rozmowa twarzą w twarz, czyli bezpośrednio z rekruterem, przedstawicielem działu rekrutacji czy przyszłym przełożonym. Bezpośredni kontakt jest najbardziej miarodajny, zarówno dla osoby rekrutującej, jak i rekrutowanej.
 • Kolejną często spotykaną opcją, zwłaszcza na początkowym etapie rekrutacji, jest rozmowa telefoniczna, umożliwiająca wstępną ocenę kandydata. Jest nieoceniona także wtedy, kiedy kandydat mieszka lub przebywa tymczasowo daleko od lokalizacji ewentualnego przyszłego miejsca pracy. Zamiast rozmowy telefonicznej można też wykorzystać wideorozmowy.
 • Istnieją także grupowe wersje rozmów kwalifikacyjnych, czyli kilku kandydatów jednocześnie przychodzi na rozmowę o pracę. Umożliwia to pracodawcy zaobserwowanie zachowania kandydata w sytuacji, kiedy rywalizuje w grupie.

Chociaż o przebiegu rekrutacji decyduje pracodawca lub agencja, to możesz zasugerować na wczesnym etapie starań o pracę, jaka jej forma jest dla Ciebie optymalna.

Sprawdź jak zatrudnić obcokrajowców

Jakie pytania przygotować na rozmowę kwalifikacyjną?

Rozmowa rekrutacyjna służy nie tylko wyłonieniu odpowiedniego kandydata do pracy, ale także pozwala pracownikowi na poznanie firmy i na świadome podjęcie decyzji o tym, czy chce w niej pracować.

 • Pracownik, zwłaszcza będąc obcokrajowcem, może zadać podczas rozmowy kwalifikacyjnej pytania dotyczące warunków pracy i życia, np. godzin, w jakich będzie pracował, benefitów dla pracowników, dni wolnych od pracy, elastycznych godzin pracy.
 • Jeśli nie ma doświadczenia z legalną pracą w Polsce, powinien spytać o to, jakie dokumenty trzeba dostarczyć, jak wyglądają procedury związane z zatrudnieniem oraz czy firma pomaga w załatwieniu formalności. Ważne są także pytania dotyczące życia codziennego w Polsce. Można dopytać o opcje zakwaterowania, koszty życia, transport do pracy.
 • Osoby niemówiące jeszcze po polsku mogą spytać o możliwość uczestniczenia w kursach oraz o to, w jaki sposób mogą zintegrować się z lokalną społecznością.
 • Pracownicy, którzy chcą pozostać w Polsce na dłużej i tutaj chcą się rozwijać zawodowo, mogą także zadać pytania dotyczące szkoleń oraz możliwości awansu.

Pytania te zależą od doświadczenia kandydata — inne zada osoba, która już w Polsce mieszka i pracuje, inne taka, która dopiero rozważa emigrację zarobkową.

Zadawanie ich przygotowuje do pracy, ale także pokazuje, że kandydat jest zaangażowany i faktycznie rozważa podjęcie pracy, a nierzadko także przeprowadzkę i całkowitą zmianę swojego dotychczasowego życia.

Jakie umiejętności są kluczowe dla rekruterów?

W przypadku rekrutacji pracowników z Ukrainy i innych krajów Wschodu do branż takich jak produkcja, przetwórstwo, logistyka i magazynowanie oraz usługi dla rekruterów ważna jest między innymi umiejętność skutecznej komunikacji kandydatów, czyli nie tylko znajomość języka polskiego lub angielskiego, ale także otwartość oraz uwzględnianie różnic kulturowych.

To z kolei sprzyja efektywnej współpracy z innymi członkami zespołu i sprawnemu wykonywaniu zadań.

W zależności od konkretnego stanowiska ważna może być także umiejętność obsługi maszyn, narzędzi, oprogramowania lub urządzeń specjalistycznych, umiejętność efektywnego planowania pracy, zarządzania czasem i priorytetami, a także elastyczność i gotowość do adaptacji do zmieniających się warunków pracy, nowych procedur czy technologii.

Solidność, inicjatywa, skrupulatność w wykonywaniu obowiązków, terminowość, a także zaangażowanie i profesjonalizm to kolejne ważne aspekty dla rekruterów właściwie w każdej branży i niezależnie od pochodzenia pracownika.

Jakich błędów unikać podczas rekrutacji?

Dobre przygotowanie się do rozmowy o pracę może zaważyć na jej przebiegu.

 • Przygotuj się do rozmowy o pracę. Jeśli nie znasz bliżej firmy, w której masz pracować i wymagań, jakie stawia przed pracownikami, koniecznie poszukaj takich informacji – np. w sieci.
 • Nie spóźniaj się, przyjdź ubrany schludnie.
 • Podczas rozmowy kwalifikacyjnej zadawaj pytania dotyczące szczegółów dotyczących stanowiska, firmy i samych warunków pracy, by pokazać, że się angażujesz.
 • Nie zapomnij o zabraniu dokumentów.
 • Unikaj krytykowania obecnego pracodawcy oraz kolegów z pracy.

Zobacz również: