Wzrost płacy minimalnej jaki będzie miał wpływ na migracje zarobkową

Wzrost płacy minimalnej, jaki będzie miał wpływ na migracje zarobkową?

Rząd przyjął propozycję dot. minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2022 r. w kwocie 3000 zł, minimalna stawka godzinowa dla określonych umów cywilnoprawnych wyniesie 19,60 zł. Jak przekazał resort rozwoju, pracy i technologii w swoim komunikacie, zgodnie…

Rząd przyjął propozycję dot. minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2022 r. w kwocie 3000 zł, minimalna stawka godzinowa dla określonych umów cywilnoprawnych wyniesie 19,60 zł. Jak przekazał resort rozwoju, pracy i technologii w swoim komunikacie, zgodnie z propozycją rządu projektowana kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę wzrosłaby o 200 zł w stosunku do kwoty obowiązującej w tym roku (2 800 zł), tj. o 7,1 proc. Minimalna stawka godzinowa dla pracujących na określonych umowach cywilnoprawnych wzrastałaby w stosunku do kwoty obowiązującej w bieżącym roku (18,30 zł) o 1,30 zł.

Komisja Europejska w styczniu 2021 roku przedstawiła projekt o wprowadzeniu tzw. europejskiej płacy minimalnej. W założeniu wysokość płacy minimalnej będzie różnić się w poszczególnych krajach, ale nie powinna być mniejsza niż 60% przeciętnego wynagrodzenia w tym kraju. Według tych obliczeń, minimalne wynagrodzenie w Polsce wynosiłoby 3138 zł brutto. Głównym zadaniem tego projektu jest, jak twierdzi KE, zminimalizowanie dysproporcji płac minimalnych w krajach członkowskich. Pandemia pokrzyżowała plany rządu polskiego, który chciał, by na koniec 2020 r. płaca minimalna wynosiła 3000 zł. Dobra postawa polskiej gospodarki sprawia, że wizja ta staje się obecnie bardziej realna.

“Podniesienie stawki minimalnej to bardzo dobra informacja dla imigrantów zarobkowych szczególnie  w okresie, gdy gospodarka wychodzi z kryzysu spowodowanego pandemią. Podwyżki miesięcznych wypłat i stawki godzinowej podniosą ich stopę życiową i sprzyjają integracji życia w Polsce. Dla cudzoziemców spoza UE jest to atrakcyjna wiadomość, chętniej będą przyjeżdżać do Polski  do pracy. Musimy jednak pamiętać, że wraz ze wzrostem stawek płac, wzrosną i podatki.” – twierdzi Tomas Bogdevic, dyrektor generalny agencji zatrudnienia Gremi Personal

 

Tymczasem rząd powinien wziąć pod uwagę, również kondycję firm, które w trakcie pandemii z trudem radzą sobie z utrzymaniem własnego biznesu. Jakikolwiek wzrost kosztów działalności i utrzymania pracowników, a koszty pracy mają dla firm newralgiczne znaczenie, może oznaczać trudności z utrzymaniem zatrudnienia. Ponadto Polska może nie być już tak atrakcyjna dla zagranicznych inwestorów, gdyż wzrost kosztów prowadzenia biznesu spowoduje, zmianę zainteresowania rynkiem polskim na rynek Czeki, Słowacki, czy Litewski. – analizuje Centrum analityczne Gremi Personal

Biuro Prasowe Gremi Personal w Polsce:
+48 508 818 192
m.siergiej@gremi-personal.com
+48 513 516 155
media@gremi-personal.com

Zobacz również: