Uproszczona legalizacja zatrudnienia cudzoziemców pomogła_1

Uproszczona legalizacja zatrudnienia cudzoziemców pomogła, ale co w momencie zakończenia pandemii?

Pandemia koronawirusa wprowadziła zamęt na polskim rynku pracy, mimo to zdecydowana większość imigrantów zarobkowych pozostała w Polsce. Szacuje się, że zatrudnienie cudzoziemców zmniejszyło się o ok. 10% pomiędzy lutym i końcem maja 2020 roku. Przepisy wprowadzone…

Pandemia koronawirusa wprowadziła zamęt na polskim rynku pracy, mimo to zdecydowana większość imigrantów zarobkowych pozostała w Polsce. Szacuje się, że zatrudnienie cudzoziemców zmniejszyło się o ok. 10% pomiędzy lutym i końcem maja 2020 roku. Przepisy wprowadzone przez Polskę na czas epidemii uprościły procedurę legalizującą pobyt i zatrudnienie obcokrajowców. Jednak po ogłoszeniu zakończenia tego stanu, pracodawcy będą mieli tylko 30 dni na przedłużenie ważności pozwoleń dla swoich pracowników, dlatego warto na bieżąco dbać o przedłużenie legalizacji pobytu i zezwolenia na pracę w sposób standardowy.

Polskie prawodawstwo szczegółowo reguluje kwestie legalnego zatrudnienia cudzoziemców. Zanim podejmie się współpracę z obcokrajowcem, należy zweryfikować legalność jego pobytu – czy dana osoba przebywa w ramach ruchu bezwizowego, wizy czy zezwolenia na pobyt. Następnie możemy zająć się przygotowaniem dokumentów legalizujących pracę dla cudzoziemca. Obywatele UE, EOG i Szwajcarii mogą pracować w Polsce bez zezwolenia na pracę. Natomiast obywatele innych państw muszą otrzymać zezwolenie na pracę, zezwolenie na pracę sezonową lub oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi zarejestrowane w Urzędzie Pracy. Wspomniane specjalnie oświadczenie obejmuje tylko obywateli Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji i Ukrainy. Jest to procedura uproszczona i znacznie szybsza od procedury zezwolenia na pracę trwa do 7 dni roboczych. Od dnia wpisania przez powiatowy urząd pracy oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń, cudzoziemiec może legalnie rozpocząć pracę. Warto pamiętać, że okres zatrudnienia nie może przekroczyć 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy.

Na czas epidemii wprowadzono w Polsce przepisy upraszczające procedurę legalizacji pobytu i zatrudnienia obcokrajowców spoza UE i EOG stosując tzw. ustawy covidowe, które automatycznie przedłużają do 30 dni po ogłoszeniu zakończenia stanu zagrożenia epidemicznego bądź epidemii ważność pozwoleń na pracę i pobyt cudzoziemców. Dzięki temu, pracujący u nas obcokrajowcy i ich pracodawcy nie muszą martwić się o prolongatę dokumentów. Jednak ten stan niedługo się skończy.

“Zgodnie z danymi opublikowanymi przez ZUS obecnie w Polsce legalnie pracuje 725 tys. obcokrajowców, z czego 457 tys. ma karty pobytu, a 268 tys. pracuje na podstawie oświadczeń lub zezwoleń na pracę, przebywa na podstawie wiz i pobytów bezwizowych, które należy regularnie odnawiać. Centrum analityczne Gremi Personal szacuje, że ok. 90 tys. cudzoziemców z chwilą odwołania stanu zagrożenia epidemicznego ustawi się w kolejce do urzędów o przedłużenie dokumentacji. Wówczas na załatwienie formalności zostanie zaledwie 30 dni. Pracodawcy, którzy będą czekać do ostatniej chwili z uaktualnieniem dokumentów legalizacyjnych, mogą stracić pracowników, gdyż urzędy nie będą w stanie wydać tylu pozwoleń w tak krótkim czasie. ”- mówi Karolina Bogdevic, wiceprezes agencji zatrudnienia Gremi Personal

Ustawy covidowe przedłużają ważność posiadanych dokumentów, do momentu ogłoszenia końca pandemii i jest to obecnie duże ułatwienie zarówno dla pracownika, jak i pracodawcy, ale jeżeli w przeciągu 30 dni od momentu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego bądź epidemii, pracodawca nie zdąży zalegalizować pobytu i pracy swoim pracownikom z zagranicy, będzie borykał się z problemem kadrowym. Cudzoziemiec nie będzie mógł kontynuować stałej pracy, przez ciągnące się w nieskończoność formalności i będzie zmuszony wrócić do swojego kraju. Może to zaburzyć płynność funkcjonowania nie jednej firmy, dlatego warto zadbać o proces legalizacji pobytu i pracy już teraz.

Biuro Prasowe Gremi Personal w Polsce:
+48 508 818 192
m.siergiej@gremi-personal.com
+48 513 516 155
media@gremi-personal.com

Zobacz również: