fbpx
Ukraińcy z powodzeniem zapełnili wolne miejsca pracy

Ukraińcy z powodzeniem zapełnili wolne miejsca pracy

Główną przyczyną decyzji o migracji Ukraińców są czynniki ekonomiczne – wynika z badania jakie Wydział Zarządzania Politechniki Gdańskiej przeprowadził na próbie pracowników zatrudnionych przez Gremi Personal. Ponad 30% respondentów deklaruje, że pracując w Polsce osiąga znacznie wyższe dochody, niż w Ukrainie, 16 % jako powód przyjazdu do Polski podało chęć pomocy rodzinie. 60 % miała wcześniej zagwarantowane zatrudnienie.

Pomysł na badanie w jakim stopniu obywatele Ukrainy są w stanie uzupełnić luki w pojawiających się niedoborach na rynku pracy w Polsce pojawił się z chwilą, gdy Roczniki Pracy zaczęły wskazywać wolne miejsca pracy. Było to po wejściu Polski do UE w 2004 r., migracja Polaków do państw Europy Zachodniej zaczęła systematycznie rosnąć – od 40 tys.wolnych miejsc pracy w 2006 r. do 125,4 tys. w 2019 r. –mówi prof. dr hab. Krystyna Gomółka, Kierowniczka Zakładu Studiów Wschodnich Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej, jedna ze współautorek badania. – Gremi Personal, międzynarodowa agencja zatrudnienia była dla nas naturalnym partnerem, bo znana jest na rynku, nie tylko na Pomorzu z zatrudniania Ukraińców. Badanie będzie kontynuowane, bo interesuje nas również migracja po 24 lutego 2022 r., czyli po rozpoczęciu wojny przez Rosję.

Badanie wskazuje, że najwięcej wolnych miejsc pracy odnotowano w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i naprawie samochodów, transporcie i gospodarce magazynowej i tam najczęściej trafiali zatrudnieni Ukraińcy, wypełniając luki po migrujących na Zachód Polakach.

Wyniki nas nie zdziwiły, bo Gremi Personal dostarcza pracowników przede wszystkim do zakładów produkcyjnych, przemysłowych i całej sieci infrastruktury logistyczno-magazynowej. – mówi Tomasz Bogdevic, dyrektor generalny Gremi Personal. – Bierzemy na siebie całą
procedurę administracyjno-prawną, a także zapewniamy zakwaterowanie i opiekę medyczną pracownikom. Zwykle jak komuś podoba się nasza forma zatrudnienia, sprowadza znajomych i krewnych. Warunki do życia w Polsce są coraz lepsze, co nie jest bez znaczenia.

Ponad 30% respondentów twierdziło, że pracując w Polsce osiąga znacznie wyższe dochody, niż na Ukrainie. Większość osób wyemigrowała kilka miesięcy, a nawet kilka lat przed wybuchem wojny 24 lutego 2022. Na decyzję o emigracji nie wpływało długotrwałe bezrobocie, bo ponad
70% badanych pracowało w Ukrainie, skłoniły ich do tego niskie zarobki. 60 % z respondentów zarabiało mniej niż 300 euro w Ukrainie, podczas gdy w Polsce jest to zaledwie  10 % badanych.

Ponad 40 % respondentów mieszkało w miastach powyżej 50 tys. ludności – nie z małych miasteczek, gdzie trudno o zatrudnienie. Motywacją było poszukiwanie lepszego życia – 80% badanych, które zdecydowały się na migrację to w większości ludzie młodzi do 45 roku życia. A wśród migrujących dominowały niezamężne kobiety – ponad 65%.

60 % osób, które przyjechały do Polski miało zagwarantowane zatrudnienie w momencie podjęcia decyzji o migracji.

Gremi Personal outsourcuje pracowników fizycznych do przedsiębiorstw – w 88 % nadal są to obywatele Ukrainy.

Zobacz również: