Ukraińcy w Polsce coraz częściej przejawiają tendencję do asymilacji

Ponad połowa imigrantów w Polsce stara się o relokację przynajmniej jednego członka rodziny. Zauważa Centrum analityczne Gremi Personal w swoich badaniach socjologicznych w oparciu na badanie Narodowego Banku Polskiego. Cały artykuł w języku rosyjskim jest dostępny…

Ponad połowa imigrantów w Polsce stara się o relokację przynajmniej jednego członka rodziny.
Zauważa Centrum analityczne Gremi Personal w swoich badaniach socjologicznych w oparciu na badanie Narodowego Banku Polskiego.
Cały artykuł w języku rosyjskim jest dostępny tutaj.

Zobacz również: