fbpx

Ukraińcy chętniej pozostają w Polsce na dłużej – najnowsze badania NBP

Okoliczności związane z epidemią zwiększyły skłonność imigrantów do pozostania w Polsce i ograniczyły ich plany wyjazdów do innych krajów. Udział osób planujących pozostać w Polsce na stałe wzrósł z 57% do 63%, co więcej zwiększyła się liczba Ukraińców zatrudnionych na podstawie…

Okoliczności związane z epidemią zwiększyły skłonność imigrantów do pozostania w Polsce i ograniczyły ich plany wyjazdów do innych krajów. Udział osób planujących pozostać w Polsce na stałe wzrósł z 57% do 63%, co więcej zwiększyła się liczba Ukraińców zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, w porównaniu do roku 2018 odsetek osób zatrudnionych na tych zasadach zwiększył się z 67% do 83% tak, wynika z najnowszego badania imigrantów przeprowadzonego w drugiej połowie 2020 roku przez Narodowy Bank Polski.

Centrum analityczne Gremi Personal w swoim raporcie z marca br. “Puls migracji zarobkowej” dowiodło, iż zwiększa się zainteresowanie imigrantów z Ukrainy pobytem w Polsce na dłużej. Sprowadzają całe rodziny, kupują nieruchomości, a nawet zakładaniem własny biznes. Dlaczego Polska, a nie inny kraj UE? Polska jest dla imigrantów z Ukrainy “oknem na świat”, jest stabilna politycznie i gospodarczo, a jej obywatele korzystają w pełni z praw UE, co jest dla nich korzystne. Ponadto jako jedyna wprowadziła podczas pandemii ułatwienia w przekraczaniu granicy oraz podjęcia pracy w Polsce dla swoich wschodnich sąsiadów. – mówi Karolina Bogdevic, wiceprezes agencji zatrudnienia Gremi Personal

Wzrost stabilniejszych form zatrudnienia wśród cudzoziemców

W trakcie pandemii imigranci mogli zostać legalnie w Polsce na pobyt dłuższy, niż ważność ich dokumentów, wynikało to ze zmiany regulacji prawnych. Mimo to zgodnie z badaniami NBP skorzystało z tego przywileju zaledwie 13% respondentów, gdyż już wcześniej planowali dłuższy pobyt w Polsce i dlatego zabezpieczyli legalizację swojego pobytu znacznie wcześniej. Ponadto w wyniku pandemii wzrósł udział stabilniejszych form zatrudnienia, zmniejszyła się rotacja pracowników i zapotrzebowanie na wykupienie prywatnych pakietów medycznych. Znaczna część Ukraińców po wprowadzeniu lockdownu pozostała w Polsce, a po poluzowaniu obostrzeń zwiększyła się ilość nowych imigrantów, korzystających głównie z pośrednictwa agencji zatrudnienia. Przykładowo agencja zatrudnienia Gremi Personal, która gwarantuje imigrantom: transport, legalny pobyt, zatrudnienie, pomoc w adaptacji, wsparcie w postaci dwujęzycznego koordynatora i wiele innych udogodnień. Dlatego wzrósł odsetek stałego zatrudnienia i zmniejszyło się zapotrzebowanie na samodzielne poszukiwanie ofert pracy w Polsce, ponieważ taka opcja była i jest bezpieczniejsza.

Przyczyny migracji Ukraińców do Polski

Głównym powodem przyjazdów imigrantów z Ukrainy do Polski zgodnie z badaniami NBP jest różnica w poziomie wynagrodzeń. Istotna część osób wybiera imigrację także w poszukiwaniu lepszej jakości życia i możliwość samorealizacji. Zgodnie z danymi NBP dla ponad 50% imigrantów powodem imigracji są utrzymujące się różnice w wynagrodzeniach pomiędzy Polską a Ukrainą. Tę tendencję potwierdza, również raport Centrum analitycznego Gremi Personal, z którego wynika, że główną przyczyną migracji Ukraińców do Polski jest trudna sytuacja polityczno-gospodarcza w ich kraju. Zarobki są nieporównywalnie niższe, a ceny artykułów spożywczy przemysłowych podobne, również ceny mieszkań w większych miastach są porównywalne do Polskich (wskazuje na to 80% respondentów). Dodatkowo na Ukrainie jest coraz mniej atrakcyjnych ofert pracy, brak stałego zatrudnienia i niepewność w utrzymaniu własnego biznesu, brak europejskich standardów w zatrudnianiu pracowników. Imigranci chcą poprawić swój byt i się rozwijać Polska jest dla nich europejskim krajem i umożliwia im samorozwój. Mają też szansę na lepsze życie dla siebie i swoich rodzin.

Polska potrzebuje spójnej polityki migracyjnej

Polska jest dla imigrantów ze Wschodu oknem na świat, ale problemem wciąż pozostaje brak wykorzystania w pełni ich kapitału ludzkiego oraz utrudnienia w uzyskiwaniu dokumentów pobytowych. Z badania NBP wynika, iż większość ankietowanych posiadała wykształcenie wyższe techniczne, ale pracowała poniżej swoich kwalifikacji. W 2020 roku pracę poniżej swoich kwalifikacji deklarowało 56% imigrantów. Przyczyną jest brak płynnej znajomości w mowie i piśmie języka polskiego oraz spójnej polityki migracyjnej w Polsce. Ważne jest wprowadzenie procedur przyśpieszających integrację imigrantów w naszym kraju. Wprowadzenie specjalnych programów adaptacyjnych pomoc w przebrnięciu przez polską biurokrację. Agencja zatrudnienia Gremi Personal wprowadziła specjalny program adaptacyjny dla imigrantów „Dbamy o Pracowników”, w ramach którego promuje dobre praktyki w zatrudnieniu i adaptacji obcokrajowców oraz pomaga w pokonaniu trudnych procedur związanych z zalegalizowanie pobytu i pracy w Polsce. Dodatkowo uczestniczy w konsultacjach społecznych związanych z ukształtowaniem polskiej polityki migracyjnej, nad którą obecnie pracuje rząd.

Biuro Prasowe Gremi Personal w Polsce:
+48 508 818 192
m.siergiej@gremi-personal.com
+48 513 516 155
media@gremi-personal.com

Zobacz również: