Ukraińców w rejestrach ubywa

Spada liczba osób objętych ochroną tymczasową na mocy specustawy. Ukraińcy, którzy w wyniku wojny znaleźli się w Polsce, tracą do tej ochrony prawo. Jest kilka przyczyn tego spadku – wskazują eksperci.

Więcej informacji www.gazetaprawna.pl

Zobacz również: