Swobodny przepływ osób w Unii Europejskiej zmienił rynek pracy w Polsce

Polska wstępując 20 lat temu do Unii Europejskiej miała 3 najniższy wynik w całej ówczesnej UE jeśli chodzi o PKB per capita liczony według parytetu siły nabywczej – wynosił 51,5 % średniej unijnej.

Więcej informacji managerplus.pl

Zobacz również: