Średnia wieku obywatela Ukrainy pracującego w Polsce gwałtownie się obniża

Średnia wieku obywatela Ukrainy pracującego w Polsce gwałtownie się obniża

Centrum analityczne Gremi Personal przeanalizowało dane dotyczące zatrudnienia obywateli Ukrainy w 2021 i 2022 roku pracujących w polskich firmach. Z przeanalizowanych danych wynika, że po pierwsze – w ciągu roku obniżył się średni wiek pracowników z Ukrainy zatrudnionych w polskich przedsiębiorstwach, a w przedziale wiekowym 18-26 lat nastąpił wzrost aż o 13,2 % i po drugie – zmieniła się proporcja płci. Obecnie zatrudnionych jest o 18,61% więcej kobiet w porównaniu do 2021 r., a zamiast tego – pracuje tyle samo, ale mniej mężczyzn w 2022 r. (W 2021 r. odpowiednio pracowało 54,71 % mężczyzn, w 2022 – 36,10 %, kobiet – 45,29 % i 63,90 %)

Wyniki nie są zaskakujące, zważywszy na to, że od 10 miesięcy trwa rosyjska wojna w Ukrainie, a polską granicę przekroczyło 8,213 milionów uchodźców z Ukrainy (dane Straży Granicznej z 5 grudnia br.). Z powodu zakazu opuszczania ojczyzny przez mężczyzn w wieku poborowym, nie przybywa nowych Ukraińców w Polsce, a część wcześniej tu pracujących wróciła, by bronić ojczyzny. Dla przypomnienia: Ukraińcy zwykle pracowali w przetwórstwie, w budowlance, logistyce, na magazynach, w handlu i transporcie i to właśnie w tych sektorach są najliczniejsze wakaty.

Wielu przedsiębiorców miało nadzieję, że niedobory kadrowe częściowo uda się rozwiązać dzięki fali uchodźczej z Ukrainy. Były to nadzieje mocno na wyrost – na terytorium Polski przebywa ok. 1,8 mln Ukraińców, ale liczbę osób w wieku produkcyjnym szacuje się na pół miliona. Potwierdzają to dane Ministerstwa Rodziny i Pracy, które ogłosiło, że we wrześniu zatrudnionych było 450 tys. uchodźców.  Obniża się wiek zatrudnienia obywateli Ukrainy – Gremi Personal zanotowało wzrost o 13,2% w grupie wiekowej 18-26 lat porównując dane z listopada 2021 i 2022 r. Oznacza to, że zmieniła się średnia wieku – w ciągu roku więcej młodych ludzi trafiło do Polski i rozpoczęło pracę. 38,7 %  ogółu pracujących dla Gremi Personal to młodzież (18-26 lat), rok temu było to zaledwie 25,5 %. W przedziale wiekowym 27-35 lat w roku 2021 r. pracowało 24,92 %, tymczasem rok później – już tylko 18,5 % (spadek – 6,42). Obecnie mamy do czynienia z uchodźcami wojennymi i wielu młodych ludzi w wieku od 18 do 26 lat, którzy wcześniej pracowali w Ukrainie, wiązali swoją przyszłość z ojczyzną, teraz musieli opuścić zbombardowane miasta i rozpocząć pracę w Polsce.

Przed wojną najliczniejszą grupą Ukraińców przyjeżdżających w celach zarobkowych do pracy sezonowej byli dorośli z dwóch grup wiekowych – 36-45 lat i 46-60 lat – dziś w obu grupach Gremi Personal notuje spadek procentowy (odpowiednio o 23,69 % w 2021 i 22,07 % w 2022 co daje spadek -0,99 oraz 25,89% w 2012 i 20,1% w 2022 co daje spadek – 5,79).  Wielu młodych ludzi prawdopodobnie nie wróci do Ukrainy na wiosnę, mogą to zrobić seniorzy, którzy wolą spędzić resztę życia u siebie, niż adaptować się do nowych warunków czy żony żołnierzy z dziećmi, żeby być bliżej rodziny, jeśli wojna będzie wygasać, ale nie wrócą młodzi ludzie, którzy np. zaczęli w Polsce bezpłatne szkoły policealne czy studia! Większość młodych zatrudnionych przez Gremi Personal – głównie w biurze, ale też jako pracownicy fizyczni nadal kontynuuje edukację. Ukraińska młodzież szybciej kończy edukację i wcześniej wkracza na rynek pracy. Na Ukrainie nikogo to nie dziwi, młodzież szybko się usamodzielnia finansowo, głównie dlatego, żeby ulżyć rodzicom czy sami zakładają swoje rodziny. – uważa Anna Dzhobolda, dyrektorka departamentu rekrutacji międzynarodowych Gremi Personal i prognozuje: Sądząc po ostatniej analizie, można się spodziewać, że roczniki młodych Ukraińców, którzy zakończą edukację w szkole podstawowej w systemie polskim, zasilą rynek pracy już pod koniec czerwca. Przewiduję też dalszy wzrost osób chętnych do pracy z grupy wiekowej 18 – 26 lat, nawet do 20- 25% w ciągu najbliższych 3 miesięcy.

Zobacz również: