fbpx

Skuteczny onboarding cudzoziemców. Jak się przygotować i na co zwracać uwagę?

Skuteczny onboarding cudzoziemców. Jak się przygotować i na co zwracać uwagę?

Przedsiębiorca, który staje przed decyzją zatrudnienia obcokrajowców może obawiać się tego, jak będzie wyglądał proces ich adaptacji do pracy w nowych warunkach. Chodzi tu o przystosowanie się nie tylko do nowego miejsca pracy, ale też języka, zwyczajów.  W przypadku zatrudnienia osób z za wschodniej granicy Polski możemy mówić o łatwiejszym procesie adaptacji ze względu na bliskość kulturową, niżby to miało miejsce w przypadku zatrudnienia cudzoziemców z krajów takich, jak np.: Indie, czy Nepal. Nie małe znaczenie dla Ukraińców, jako największej grupy narodowościowej podejmującej pracę w Polsce, ma bliskość geograficzna, która daje pracownikowi większe poczucie komfortu przy okazji odwiedzin rodziny. Jest też istotnym czynnikiem psychologicznym podnoszącym poczucie bezpieczeństwa.

Pracodawca powinien mieć na uwadze, ze relacje między polskimi pracownikami opierają się obecnie bardziej na obyczajowości zachodniej, otwartości, bezpośredniości. Pracownicy z Ukrainy, których zwyczaje komunikacji bazują na kulturze wysokiego kontekstu, są bardziej ostrożni, wolniej budują zaufanie.

  • Należy zrozumieć ostrożność w kontaktach, potrzebę wolniejszego budowania zaufania, zwyczaj czytania między wierszami, niemówienie wprost

Dystans pogłębiają typowe problemy związane z wyprowadzeniem się z własnego kraju do obcego miejsca, rozłąka z rodziną, niemożność łatwego porozumienia się ze względu na język, problemy ze zorganizowaniem życia w nowym miejscu zamieszkania, tęsknota za domem i ojczyzną.

Zrozumieć pracownika obcokrajowca. Czyli z jakimi problemami mierzy się człowiek podejmując pracę za granicą  – czytaj

Wiemy, że na efektywność pracy Ukraińców bardziej wpływają dobre relacje niż stosowane procedury i funkcjonowanie w strukturze organizacyjnej radzimy postawić na:

  • kształtowanie przyjaznych relacji w zespole, czy brygadzie:

czasem jeden miły gest może odmienić relacje i zmotywować do pracy (sprawdź, co na ten temat mówi nasz pracownik, Wiktor – obejrzyj)

  • budowanie autorytetu w oparciu o empatię i cierpliwość
  • dawanie poczucia bezpieczeństwa poprzez jasną komunikację oczekiwań i deklarację wsparcia, pomocy
  • szczegółowe opisanie celów, zadań i odpowiedzialności pracownika, uprzedzenie pytań.

Należy pamiętać o komunikacji pozawerbalnej oraz o tym, że reakcja i pytania na prezentowany temat mogą pojawić się później, nie na forum spotkania. Warto wówczas uświadomić bezpośrednich przełożonych, że pracownik może bać się zadać pytanie, aby nie być posądzonym o brak umiejętności, wiedzy, zrozumienia.

Wspieramy klienta w zakresie:

  • przygotowania czytelnej i atrakcyjnej oferty pracy,
  • tłumaczenia dokumentów i podstawowych szkoleń na język zrozumiały dla pracownika
  • budowania relacji lub rozwiązywania problemów, jeśli takie zaistnieją, podczas całego czasu trwania umowy (opieka dwujęzycznego koordynatora, dedykowana pracownikom infolinia pomocowa)
  • zapewnienia komfortowego miejsca zamieszkania (blisko pracy, 2-3 osoby w pokoju, dobry standard)

Zobacz również: