Skuteczny onboarding cudzoziemców. Jak się przygotować i na co zwracać uwagę?

Pracodawca powinien mieć na uwadze, ze relacje między polskimi pracownikami opierają się obecnie bardziej na obyczajowości zachodniej, otwartości, bezpośredniości. Pracownicy z Ukrainy, których zwyczaje komunikacji bazują na kulturze wysokiego kontekstu, są bardziej ostrożni, wolniej budują zaufanie.

  • Należy zrozumieć ostrożność w kontaktach, potrzebę wolniejszego budowania zaufania, zwyczaj czytania między wierszami, niemówienie wprost

Dystans pogłębiają typowe problemy związane z wyprowadzeniem się z własnego kraju do obcego miejsca, rozłąka z rodziną, niemożność łatwego porozumienia się ze względu na język, problemy ze zorganizowaniem życia w nowym miejscu zamieszkania, tęsknota za domem i ojczyzną.

Zrozumieć pracownika obcokrajowca. Czyli z jakimi problemami mierzy się człowiek podejmując pracę za granicą  – czytaj

Wiemy, że na efektywność pracy Ukraińców bardziej wpływają dobre relacje niż stosowane procedury i funkcjonowanie w strukturze organizacyjnej radzimy postawić na:

  • kształtowanie przyjaznych relacji w zespole, czy brygadzie:

czasem jeden miły gest może odmienić relacje i zmotywować do pracy (sprawdź, co na ten temat mówi nasz pracownik, Wiktor – obejrzyj)

  • budowanie autorytetu w oparciu o empatię i cierpliwość
  • dawanie poczucia bezpieczeństwa poprzez jasną komunikację oczekiwań i deklarację wsparcia, pomocy
  • szczegółowe opisanie celów, zadań i odpowiedzialności pracownika, uprzedzenie pytań.

Należy pamiętać o komunikacji pozawerbalnej oraz o tym, że reakcja i pytania na prezentowany temat mogą pojawić się później, nie na forum spotkania. Warto wówczas uświadomić bezpośrednich przełożonych, że pracownik może bać się zadać pytanie, aby nie być posądzonym o brak umiejętności, wiedzy, zrozumienia.

Wspieramy klienta w zakresie:

  • przygotowania czytelnej i atrakcyjnej oferty pracy,
  • tłumaczenia dokumentów i podstawowych szkoleń na język zrozumiały dla pracownika
  • budowania relacji lub rozwiązywania problemów, jeśli takie zaistnieją, podczas całego czasu trwania umowy (opieka dwujęzycznego koordynatora, dedykowana pracownikom infolinia pomocowa)
  • zapewnienia komfortowego miejsca zamieszkania (blisko pracy, 2-3 osoby w pokoju, dobry standard)

Zobacz również: