Rotacja pracowników kontraktowych – wyzwanie dla przedsiębiorcy

Rotacja pracowników kontraktowych – wyzwanie dla przedsiębiorcy

Profil pracodawcy i wiek pracownika to dwie główne przyczyny rotacji pracowników – wskazuje najnowszy raport Polskiego Instytutu Ekonomicznego pt. „Rotacja pracowników w Polsce” (2024). Osoby zatrudnione w sektorze prywatnym zmieniają miejsce pracy 2,5 razy częściej niż ci z sektora publicznego. A im starsi pracownicy, tym rzadziej zmieniają pracę. Optymalny poziom rotacji pracowników jest normalnym zjawiskiem na rynku pracy – podnosi konkurencyjność nie tylko przedsiębiorstw, ale też jest elementem motywacyjnym dla pracowników, natomiast trudno oszacować co oznacza „optymalny poziom rotacji” dla danego przedsiębiorstwa, bo składa się na to zbyt dużo indywidualnych zmiennych, oprócz faktorów makroekonomicznych.

W ciągu ostatnich 20-lat czyli od wstąpienia do Unii Europejskiej powoli, ale systematycznie nastąpiła całkowita wymiana na rynku pracy na wielu poziomach – najważniejsze elementy tej układanki to odpływ pracowników na Zachód, pojawienie się migrantów zarobkowych ze Wschodu w Polsce, znacząca wymiana pokoleniowa związana z demografią i kurczącym się zasobem ludzkim – dziś to oznacza, że w wielu miejscach pracy nie pracuje nikt, kto pamięta kulturę i organizację pracy w systemie gospodarki planowanej centralnie. Wolny rynek przyniósł nowe rodzaj umów – upowszechniły się umowy czasowe, a ostatnio (przez m.in. pandemię i gwałtowny rozwój cyfryzacji) elastyczne formy zatrudnienia.

W przypadku pracowników sezonowych oraz pracujących na krótko i kilkumiesięcznych kontraktach rotacja jest jeszcze częstsza. Z badań Centrum Analitycznego Gremi Personal przeprowadzonych w 2023 r. na poszczególnych branżach zatrudniających pracowników kontraktowych wynika, że największa rotacja ma miejsce w branży spożywczej – średnio jest to 5 miesięcy, podczas gdy typowe kontrakty pracy tymczasowej trwają od 3 do 6 miesięcy. W samej branży mięsnej aż 65 % przedsiębiorstw boryka się z dużą rotacją pracowników i to właśnie na rotację wskazuje na główny powód przestoju w produkcji.

Najbardziej stabilna sytuacja panuje w branży logistycznej, gdzie średnia długość pracy od lat to przeciętnie pół roku. Rotacja jest niska, na poziomie 5-14%, bo praca jest stosunkowo łatwa a stawki nie są najniższe, szczególnie dla pracowników posiadających uprawnienia na wózki widłowe.

Stosunkowo niska rotacja panuje w branży automotive – 1/3 firm wskazała, że średnio jest to 5-10 %.

Pracownicy zmieniają branże często z powodu niedostosowanych do ich potrzeb benefitów (np. karta do siłowni zamiast posiłków lub karty lunchowej, które powoli stają się standardem dla stanowisk szeregowych), nie konkurencyjnych warunków finansowych, ale przede wszystkim – z powodu trudnych warunków pracy. Praca tymczasowa pozwala na poznanie wszystkich gałęzi gospodarki, co chętnie wykorzystują pracownicy. Rzadziej rotacja związana jest z przemieszczaniem się do innego miasta czy kraju. Zauważamy też, że jeśli jakiś typ pracy, pracodawca czy organizacja pracy pracownikowi przypadnie do gustu może wracać do tego przez kolejnych kilka lat, też tacy pracownicy najczęściej przechodzą na etat. – komentuje Yuriy Grygorenko, główny analityk Gremi Personal.

Zobacz również: