Polska pomimo pandemii nadal jest atrakcyjna dla cudzoziemców, wzrosła liczba wydawanych zezwoleń na pobyt stały

Polska pomimo pandemii nadal jest atrakcyjna dla cudzoziemców, wzrosła liczba wydawanych zezwoleń na pobyt stały

Obecnie prawie 460 tys. cudzoziemców posiada zezwolenia na pobyt w Polsce. To około 34 tys. więcej osób w porównaniu do roku ubiegłego, wynika ze statystyk przeprowadzonych przez Urząd do Spraw Cudzoziemców. Pandemia i związane z nią ograniczenia zmusiły obcokrajowców do przedłużania…

Obecnie prawie 460 tys. cudzoziemców posiada zezwolenia na pobyt w Polsce. To około 34 tys. więcej osób w porównaniu do roku ubiegłego, wynika ze statystyk przeprowadzonych przez Urząd do Spraw Cudzoziemców. Pandemia i związane z nią ograniczenia zmusiły obcokrajowców do przedłużania pobytu w Polsce. Dotyczyło to w szczególności obywateli Ukrainy i Białorusi, którzy w większym stopniu korzystali z możliwości migracji wahadłowej. Z badań przeprowadzonych przez Centrum analityczne Gremi Personal wynika, iż co trzeci Ukrainiec (31%) pracujący w Polsce ma plany związane z pozostaniem: uzyskaniem zezwolenia na pobyt stały, zdobyciem obywatelstwa, przeprowadzkę z rodziną, zakupem nieruchomości, czy nawet rozpoczęciem działalności gospodarczej. Jednak czas oczekiwania na uzyskanie zezwolenia na pobyt stały znacznie się wydłużył, nawet do 2 lat.

Z danych Urzędu do Spraw Cudzoziemców 457 tys. cudzoziemców, którzy 1 stycznia 2021 r. posiadali ważne dokumenty pobytowe, największe grupy stanowili obywatele: Ukrainy – 244,2 tys. osób oraz Białorusi – 28,8 tys. Urząd wydał w 2020 r. najwięcej zezwoleń na pobyt czasowy, które są ważne na maksymalnie 3 lata. Tego typu dokumentami dysponuje obecnie 272,4 tys. osób. Natomiast grupa obcokrajowców uprawnionych do stałego pobytu wynosi 102,1 tys.

Centrum analityczne Gremi Personal prognozuje, iż wzrost liczby Ukraińców starających się o pobyt w Polsce będzie pomimo pandemii nadal wzrastał ze względu na trudną sytuację gospodarczą w ich kraju. Z początkiem Nowego Roku wzrosły na Ukrainie opłaty za media: o 30% za prąd, o 50 % za ogrzewanie, w zależności od regionu. Tak duży skok cen powoduje, iż wydatki są poza ich możliwościami, nawet przy niewielkim wzroście emerytur i płacy minimalnej. Ponadto Ukraina musi spłacić 84 mld długu publicznego.

Zgodnie z danymi Urzędu do Spraw Cudzoziemców większość wydawanych zezwoleń na pobyt związana jest z aktywnością zawodową – w 2020 r. dotyczyło to 76 % cudzoziemców. Najczęściej w Polsce osiedlają się osoby młode. Około 60 % cudzoziemców posiadających ważne zezwolenia na pobyt to osoby w przedziale wiekowym 18 – 40 lat, a ok. 4 % powyżej 60 roku życia. Z badań przeprowadzonych przez Centrum analityczne Gremi Personal wynika, iż nastąpił wzrost zapotrzebowania na oferty pracy dla małżeństw. Około 15 % respondentów planuje przeprowadzić się do Polski z rodziną. Dodatkowo Polski rząd wspiera ukraińskie rodziny posiadające zezwolenie na pobyt w Polsce (tzw. karta pobytu z dostępem do rynku pracy) poprzez włączanie ich do szeregu programów rodzinnych.

Niestety czas oczekiwania na uzyskanie zezwolenia na pobyt stały w Polsce znacznie się wydłużył nawet do 2 lat. W porównaniu do innych krajów UE Polska zapewnia najprostsze i najbardziej zrozumiałe zasady pobytu cudzoziemców, ale długi czas oczekiwania na wydanie zezwoleń spowoduje wyjazd imigrantów ze Wschodu do zachodnich krajów UE, gdzie można szybciej i więcej zarobić.

Biuro Prasowe Gremi Personal w Polsce:
+48 508 818 192
m.siergiej@gremi-personal.com
+48 513 516 155
media@gremi-personal.com

Zobacz również: