Podsumowanie wiadomości z rynku pracy w maju

Podsumowanie wiadomości z rynku pracy w maju

Maj przyniósł kilka istotnych wydarzeń, które znacząco wpłynęły na polski rynek pracy. Poniżej przedstawiamy najważniejsze z nich:

20-lecie wejścia Polski do Unii Europejskiej

1 maja 2024 roku Polska świętowała 20-lecie swojego członkostwa w Unii Europejskiej. Wstąpienie do UE miało ogromny wpływ na polski rynek pracy, otwierając granice i umożliwiając swobodny przepływ pracowników. W ciągu dwóch dekad członkostwa Polska doświadczyła dynamicznego rozwoju gospodarczego, który przyczynił się do wzrostu zatrudnienia i podniesienia standardów pracy. Obchody tego jubileuszu stały się okazją do refleksji nad dotychczasowymi osiągnięciami oraz wyzwaniami, które nadal stoją przed polskim rynkiem pracy. Szczegóły w naszym artykule:

https://gremi-personal.com/swobodny-przeplyw-osob-w-unii-europejskiej-zmienil-rynek-pracy-w-polsce-bilans-20-lecia-czlonkostwa-w-ue/ 

Ustawa mobilizacyjna w Ukrainie i jej wpływ na polski rynek pracy

Maj przyniósł także ważne zmiany na rynku pracy w kontekście międzynarodowym. W związku z konfliktem zbrojnym, Ukraina wprowadziła ustawę mobilizacyjną, która obniżyła wiek mobilizacji wojskowej. W Polsce, gdzie obywatele Ukrainy stanowią znaczącą część siły roboczej, ustawa ta wywołała znaczące perturbacje. Wielu pracodawców zatrudniających obywateli Ukrainy obawia się konsekwencji tej ustawy. Polecamy lekturę artykułu, w którym wypowiada się Yuriy Grygorenko, główny analityk Gremi Personal.

https://i.pl/18-maja-2024-roku-w-zycie-wejdzie-ukrainska-ustawa-o-mobilizacji-przelozeni-zatrudniajacy-obywateli-ukrainy-wyrazaja/ar/c3-18537205 

Kongres Nowoczesnej Dystrybucji

W maju odbył się również Kongres Nowoczesnej Dystrybucji, jedno z najważniejszych wydarzeń branży logistycznej w Polsce. Kongres zgromadził ekspertów, przedsiębiorców i decydentów, którzy dyskutowali o najnowszych trendach i innowacjach w logistyce i dystrybucji. Główne tematy obejmowały cyfryzację procesów, automatyzację magazynów, tredny w zatrudnieniu oraz zrównoważony rozwój. Na wydarzeniu nie zabrakło reprezentacji Gremi Personal, w tym naszej wiceprezeski Karoliny Szleszyńskiej, która wystąpiła w roli prelegentki.

https://wiadomoscispozywcze.pl/artykuly/13639/przyszosc-handlu-i-ekologii-relacja-z-6-kongresu-nowoczesnej-dystrybucji/ 

Rosnąca rotacja pracowników w Polsce

Istotnym zjawiskiem, które obserwujemy w ostatnim czasie, jest też rosnąca rotacja pracowników na polskim rynku pracy. Opublikowany przez Polski Instytut Ekonomiczny raport pod tytułem „Rotacja pracowników w Polsce” rozpoczął szeroką dyskusję na ten temat. Coraz więcej firm zgłasza problemy z utrzymaniem stałego personelu, co wynika m.in. z rosnących oczekiwań pracowników dotyczących wynagrodzeń, warunków pracy oraz możliwości rozwoju zawodowego. Wzrost rotacji jest szczególnie widoczny w branży spożywczej. Po więcej szczegółów zapraszamy do artykułu, w którym wypowiada się nasz ekspert, Yuriy Grygorenko.

https://www.dlahandlu.pl/detal-hurt/trendy-konsumenckie/zmieniaja-prace-co-pol-roku-a-w-niektorych-branzach-nawet-czesciej,146914.html 

Zmiana ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy

22 maja senat przyjął bez poprawek nowelizację przepisów o pomocy Ukraińcom w Polsce. Projekt trafił już na biurko prezydenta. Część najistotniejszych rozwiązań, które mają wejść w życie to:

  • przedłużenie legalności pobytu do 30.09.2025r.
  • termin na zawnioskowanie o PESEL UKR zmienia się z 30 dni na „niezwłocznie po przybyciu”
  • PESEL UKR będzie nadawany wyłącznie na podstawie ważnego dokumentu podróży
  • termin na złożenie powiadomienia o podjęciu pracy przez obywatela Ukrainy skrócono z 14 na 7 dni
  • doprecyzowano konieczność złożenia kolejnego powiadomienia o zatrudnieniu obywatela Ukrainy w przypadku, gdy podmiot zatrudniający musi dokonać nowego zgłoszenia tej osoby do ubezpieczeń społecznych

Po więcej szczegółów na temat proponowanych zmian zapraszamy do artykułu:
https://www.prawo.pl/samorzad/zmiana-ustawy-pomocowej-dla-obywateli-ukrainy,526281.html

Projekt nowych przepisów o zatrudnianiu cudzoziemców

Nadchodzą kolejne zmiany przepisów dotyczących zatrudniania cudzoziemców w Polsce. Nadchodzące zmiany zakładają:

  • cyfryzację procesu zatrudnienia i wydawania zezwoleń na pracę przy pomocy portalu praca.gov.pl
  • zmiany definicji i regulacji związanych z Niebieską Kartą UE mające na celu uatrakcyjnienie tego zezwolenia na pobyt czasowy
  • likwidację tzw. testu rynku pracy, który przedłużał proces uzyskiwania zezwoleń na pracę
  • przeciwdziałanie wyzyskowi – odmowy udzielenia zezwolenia na pracę w przypadku, gdy pracodawca nie opłaca składek na ubezpieczenie społeczne lub zaliczek na podatek dochodowy.

Po więcej informacji zapraszamy do artykułu na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości: https://www.parp.gov.pl/component/content/article/86417:nowe-przepisy-o-zatrudnianiu-cudzoziemcow-jakie-zmiany-nastapia-niebawem

Podsumowując, maj 2024 roku był miesiącem pełnym ważnych wydarzeń i zmian, które w znaczący sposób wpłynęły na polski rynek pracy. Od jubileuszu wejścia do Unii Europejskiej, poprzez międzynarodowe wyzwania związane z ustawą mobilizacyjną w Ukrainie, aż po istotne wydarzenia branżowe i dynamiczne zmiany w rotacji pracowników – wszystkie te czynniki kształtują obecne i przyszłe warunki zatrudnienia w Polsce.

Zobacz również: