Otwarty apel Gremi Personal do Polskiego Rządu

Otwarty apel Gremi Personal do Polskiego Rządu

Szanowni Państwo Redaktorzy, Prosimy o przeczytanie tego listu otwartego od agencji zatrudnienia Gremi Personal do Polskiego Rządu i o potraktowanie tej prośby priorytetowo. Będziemy wdzięczni za opublikowanie tego listu, aby nasze prośby zostały rozpatrzone…

Szanowni Państwo Redaktorzy,

Prosimy o przeczytanie tego listu otwartego od agencji zatrudnienia Gremi Personal do Polskiego Rząduo potraktowanie tej prośby priorytetowo. Będziemy wdzięczni za opublikowanie tego listu, aby nasze prośby zostały rozpatrzone przez odpowiednie instytucje państwowe tak szybko, jak to możliwe. Wzywamy wszystkie agencje zatrudnienia, a także firmy produkcyjne, do przyłączenia się do tego apelu.

Otwarty apel Gremi Personal do Polskiego Rządu

Szanowni Państwo!

Obecnie w Polsce ma miejsce sytuacja, w której większość firm produkcyjnych, pomimo zagrożenia epidemicznego, aktywnie pracuje, aby nie było przestojów w dostarczaniu niezbędnych towarów na rynek. Ta praca jest w dużej mierze zasługą pracowników z Ukrainy, którzy pracują w naszym kraju.

Niemniej jednak wielu ukraińskim pracownikom wkrótce wygasną  dokumenty zezwalające im na legalny pobyt i pracę na terytorium Polski

i będą zmuszeni w jakiś sposób opuścić terytorium kraju, aby nie naruszyć prawa. W ten sposób wiele polskich gałęzi przemysłu wkrótce odczuje dotkliwy niedobór siły roboczej, firmy produkcyjne zaczną zmniejszać tempo pracy, a nawet mogą zaprzestać działalności.

W związku z tym apelujemy do Polskiego Rządu o zapobiegnięcie takiej sytuacji i rozważenie możliwości wdrożenia następujących środków:

  1. Automatyczne przedłużenie zezwoleń na pracę / oświadczeń na czas stanu zagrożenia epidemiologicznego cudzoziemcom aktualnie przebywającym w Polsce
  2. Automatyczne przedłużenie tytułów pobytowych na czas stanu zagrożenia epidemiologicznego cudzoziemcom aktualnie przebywającym w Polsce
  3. Zniesienie sankcji administracyjnych i karnych za przekroczenie pobytu i możliwości wykonywania pracy.

Cała polska gospodarka skorzysta z wdrożenia tych postulatów, co nie pozwoli na pozbawienie wielu polskich przedsiębiorstw siły roboczej w okresie kryzysu.

Z wyrazami szacunku,

Zarząd Gremi Personal

Zobacz również: