fbpx

Na co uważać przy zatrudnieniu pracownika z Azji?

Problem ze zbyt małą liczbą chętnych do pracy to dziś zmora przedsiębiorców działających w przemyśle, przetwórstwie, stolarstwie czy mających duże magazyny. Sposobem na zapełnienie luk kadrowych jest zatrudnianie personelu z innych krajów. Jeżeli należysz do przedsiębiorców, którzy nieustannie próbują…

Problem ze zbyt małą liczbą chętnych do pracy to dziś zmora przedsiębiorców działających w przemyśle, przetwórstwie, stolarstwie czy mających duże magazyny. Sposobem na zapełnienie luk kadrowych jest zatrudnianie personelu z innych krajów.

Jeżeli należysz do przedsiębiorców, którzy nieustannie próbują skompletować załogę, zwróć uwagę na pracowników z Azji. Oto, jakich formalności możesz się spodziewać, przyjmując do pracy Azjatów.

Gdzie pracownicy z Azji znajdują zatrudnienie w Polsce?

W Polsce bezrobocie jest niskie, a jednocześnie potrzeba wielu rąk do pracy. Dotyczy to przede wszystkim branży budowlanej i przemysłowej. Jeszcze do niedawna luki w kadrach zapełniał personel z Europy Wschodniej. Sytuacja jednak diametralnie zmieniła się po wybuch wojny w Ukrainie.

Od tego czasu do Polski przestali przybywać mężczyźni, którzy chcieliby podjąć pracę. Dlatego pracodawcy zwrócili uwagę na inne rejony świata, gdzie są chętni na wyjazd w celach zarobkowych. Okazuje się, że to właśnie Azja ma ogromny potencjał, jeżeli chodzi o uzupełnienie braków kadrowych w polskich firmach.

Do Polski każdego roku przybywają tysiące pracowników z Azji. To niewykwalifikowani i wykwalifikowani pracownicy, rzemieślnicy, osoby mające różne doświadczenie i uprawnienia. Pracują oni głównie w produkcji, w budownictwie, przemyśle lekkim, ale także w hotelarstwie, gastronomi i jako kierowcy. Ci, którzy mogą pochwalić się wyższym wykształceniem, zajmują niekiedy stanowiska w administracji.

Pracownik z Azji – na co uważać, decydując się na zatrudnienie go w Polsce?

W Twojej firmie może pracować obywatel:

Jednak zanim się tak stanie, czeka Cię szereg formalności.

Test rynku pracy

Pierwszym etapem uzupełnienia braków kadrowych jest sprawdzenie, czy pracownicy z Azji będą na pewno mogli być zatrudnieni w Twoim przedsiębiorstwie.

W tym celu należy zweryfikować, czy wśród osób szukających pracy w Twoim regionie nie ma takich osób, które mogłyby zająć stworzone przez Ciebie stanowisko. Taką informację o lokalnym rynku pracy uzyskasz od właściwego starosty.

Pracodawca chcący zatrudnić mieszkańców krajów azjatyckich, musi dać ogłoszenie o wakacie w powiatowym urzędzie pracy. Jeżeli urząd pracy nie znajdzie w ciągu 14 dni chętnych na dane stanowisko, przedsiębiorca będziesz znacznie bliżej zatrudnienia pracownika z Azji. Możliwość przyjęcia przez Ciebie azjatyckiego personelu potwierdzi informacja od starosty.

Odpowiednie zezwolenie na pracę

Pracownik z Azji w Polsce musi m.in.:

 • być zatrudniony na umowę o pracę lub umowę cywilnoprawną;
 • mieć zezwolenie na pracę – załatwia je jednak nie sam cudzoziemiec, a jego przyszły pracodawca.

Właściciel firmy, w której ma pracować Azjata, musi wnioskować do właściwego wojewody o wydanie zezwolenia o pracę. Do wniosku należy dołączyć informację od starosty. Powinna znajdować się tam informacja o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy w oparciu o rejestry bezrobotnych i poszukujących pracy.

Oprócz tego należy opłacić wniosek:

 • pracodawca, który stara się o pozwolenie na pracę na okres maksymalnie 3 miesięcy, zapłaci 50 zł;
 • w przypadku, gdy pozwolenie ma umożliwiać pracę na okres dłuższy niż 3 miesiące, opłata wzrasta do 100 zł;
 • 200 zł zapłaci pracodawca zagraniczny delegujący do Polski swojego pracownika celem realizacji usługi eksportowej.

Trzeba także postarać się o odpowiedni typ zezwolenia. W większości przypadków będzie to zezwolenie na pracę typu A, które:

 • pracownik z Azji może otrzymać na 3 lata;
 • wymaga od pracodawcy wykonania testu rynku pracy.

Pozwolenia na pracę typu B umożliwia zatrudnienie Azjatów, którzy są członkami zarządów firm wpisanych do KRS. Natomiast dokumenty typu C, D i E są zarezerwowane dla polskich pracodawców, którzy już zatrudniają azjatyckich pracowników w ich krajach, a teraz na stałe lub na pewien czas chcą ich oddelegować do pracy w Polsce.

Wiza pracownika

Zanim osoba mieszkająca w Azji będzie mogła wybrać się do Polski, musi mieć wizę. Wydaje się ją w placówkach dyplomatycznych. Dostęp do nich może być trudny dla obywateli niektórych azjatyckich państw, dlatego warto poinformować przyszłego pracownika o możliwości złożenia wniosku online.

Azjata, który chce otrzymać wizę na wyjazd do Polski, musi spełniać określone kryteria – taka osoba:

 • ma mieć ubezpieczenie zdrowotne;
 • musi mieć możliwość udokumentowania tego, że poradzi sobie finansowo w Polsce – że ma środki, które wystarczą jej na jedzenie, wynajęcie mieszkania i utrzymanie.

Obywatele uboższych azjatyckich państw często nie są w stanie spełnić tego drugiego kryterium. Rozwiązaniem tego problemu jest zaproszenie.

Czym jest zaproszenie dla pracownika z Azji?

Pracownicy z Azji mogą otrzymać zaproszenie od obywatela Polski – np. swojego przyszłego pracodawcy. Zapraszający bierze jednak na siebie dużą odpowiedzialność.

Zachęcamy do przeczytania artykułu: Jak zatrudnić pracownika z Azji?

U wojewody – właściwego miejscowo ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę firmy zapraszającego – należy przedłożyć zaproszenie z dokumentacją finansową. Powinno z niej wynikać, że zapraszający jest w stanie utrzymać pracownika z Azji, a także sfinansować jego powrót do kraju.

Zapraszającym może być:

 • pełnoletni obywatel Polski, który mieszka na jej terytorium;
 • cudzoziemiec, który od 5 lat legalnie przebywa w Polsce – musi mieć zezwolenie na pobyt stały lub na pobyt rezydenta długoterminowego UE;
 • osoba prawna lub jednostka organizacyjna, która ma swoją siedzibę w Polsce.

Azjata, który otrzymał zaproszenie, ma znacznie większe szanse, aby dostać wizę. Nie musi on spełniać wymagań dotyczących dysponowania środkami finansowymi zapewniającymi godziwy byt w Polsce. Z odmowną decyzją dotyczącą przyznania wizy muszą liczyć się osoby:

 • co do których zachodzi podejrzenia, że mogłyby być zagrożeniem dla obronności, bezpieczeństwa i porządku państwa;
 • niemające odpowiedniego ubezpieczenia zdrowotnego;
 • które nie potrafią przedstawić celu podróży;
 • które w toku postępowania o wizę kłamały lub zataił prawdę.

Pracownicy z Azji – nie wierz w mity na temat ich zatrudniania

 • Niestety często uważa się, że pracownicy z Azji to personel drugiej kategorii. Nic bardziej mylnego. Znajdują się wśród nich doświadczeni fachowcy, rzetelni pracownicy fizyczni, a niekiedy nawet osoby, które chętnie się szkolą i uczą, a także z wyższym wykształceniem.
 • Wbrew pozorom bariera językowa nie jest problemem. Pracownicy z Azji, którzy decydują się na pracę w Polsce, najczęściej mówią po angielsku – przynajmniej na poziomie komunikatywnym. Są też tacy, którzy chętnie uczą się polskiego, gdyż chcą zostać w Polsce na stałe.
 • Zatrudnienie pracownika z Azji może być naprawdę łatwe. Wystarczy, że jego znalezienie powierzysz nam, a nie zmęczą Cię urzędowe formalności – dopełnimy ich za Ciebie.

Nie bój się nowych i alternatywnych rozwiązań. Pracownicy z Azji uzupełnią Twoje braki kadrowe, dzięki czemu Twoja firma będzie mogła działać pełną parą. Oznacza to jej rozwój, Twój sukces i satysfakcjonujące dochody. Nie musisz nawet martwić się zawiłą dokumentacją – sposobem na to jest współpraca z naszą agencją zatrudnienia.

Zobacz również: