Millenialsi i Zillenialsi, co powinien o nich wiedzieć pracodawca.

Millenialsi i Zillenialsi, co powinien o nich wiedzieć pracodawca.

Evgenij Kirichenko, założyciel agencji zatrudnienia międzynarodowego Gremi Personal Na całym świecie obserwujemy zmianę epok, a co za tym idzie pokoleń: z X na Y i Z. Nowe pokolenia wchodzą w coraz bardziej aktywną rolę w biznesie i polityce. Mają różne poglądy i motywacje…

Evgenij Kirichenko,
założyciel agencji zatrudnienia międzynarodowego Gremi Personal

Na całym świecie obserwujemy zmianę epok, a co za tym idzie pokoleń: z X na Y i Z. Nowe pokolenia wchodzą w coraz bardziej aktywną rolę w biznesie i polityce. Mają różne poglądy i motywacje i zaczynają dyktować własne zasady. Według firmy medialnej Bloomberg przedstawiciele pokolenia Z stanowią jedną trzecią światowej populacji, a ich niezależność zawodowa rośnie. Pokolenie Y i Z mogą razem „przenosić góry” w pewnych obszarach, ale mogą też być całkowicie niewtajemniczone i pasywne w innych. Kluczowym zadaniem liderów jest współpraca z tymi pokoleniami, zrozumienie ich i zmotywowanie do pracy.

Badacze przywództwa od kilku lat z rzędu odnotowują stały trend. Typ autorytarnego lidera, swego rodzaju „wielkiego szefa”, który dokładnie wie, co robić, rozdziela zadania w stylu zespołowym i z dumą utrzymuje swoją pozycję na szczycie korporacyjnej hierarchii, ustępuje już miejsca liderowi bez stanowiska. Lider, który pomimo jasnej wizji tego, gdzie biznes musi się poruszać, buduje poziome, a nie pionowe powiązania, jest otwarty na komunikację i potrafi przyznać się do własnych błędów. Takie cechy nowego typu lidera są istotne i zrozumiałe dla pokoleń Y i Z. Lider tych pokoleń wie, jak motywować, a nie kontrolować. Wie, jak pokierować zespołem, aby był samowystarczalny, sam znajdował rozwiązania, sam się wdrażał, a lider jest mentorem: wprowadzanie korekt po drodze, dawanie możliwości popełniania błędów i ich korygowania. Istotne jest to, aby lider uznawał sukces całej drużyny, a nie przywłaszczał ich tylko sobie. Wśród pracowników Agencji zatrudnienia Gremi Personal jest wielu przedstawicieli millenialsów i zillenialsów. Obecnie te pokolenia „zdobywają” coraz więcej stref wpływów. Dlatego jeśli chcesz być w najbliższych latach odpowiednim liderem i efektywnie zarządzać zespołami, aby osiągać dobre wyniki, powinieneś zrozumieć potrzeby i motywy pokolenia, którym zarządzasz.

Millenialsi

Pokolenie Y to osoby urodzone po 1980 roku, dorastali już w nowym tysiącleciu, dlatego często nazywa się ich millenialsami. To pierwsze pokolenie głęboko zaangażowane w technologię cyfrową. Naukowcy nie są zgodni co do tego, od kiedy liczyć wiek pokolenia Z. Granica waha się od 1995 do 2001 roku w zależności od poziomu rozwoju technologii w różnych krajach. Socjologowie często wybierają jako rok odniesienia 1995 rok. Szanse i wyzwania współczesnego świata i biznesu kształtowały różne podejścia do życia przez pokolenia Y i Z. Pracownik pokolenia Y będzie aktywnie pracował, jeśli firma ma jasną i interesującą kulturę korporacyjną, podkreśla się misje, wartości, tradycje firmy. Zadania muszą być określone konkretnie i jasno, wskazując niuanse, a jednocześnie dając możliwość manewrów i własnych inicjatyw.

W Gremi Personal z uwagą podchodzimy do kultury korporacyjnej i stale podkreślamy naszą misję: troskę o naszych ukraińskich pracowników, których zatrudniamy w polskich przedsiębiorstwach. Naszą główną wartością są ludzie. Sztuka naszej pracy to takie połączenie dwóch interesariuszy, pracownika i firmy, w taki sposób, aby wszyscy uczestnicy tego procesu byli zadowoleni i osiągnęli swoje cele. Czego oczekują od nas osoby przyjeżdżające do pracy w Polsce? Przede wszystkim wsparcie, poczucie rzetelności i relacji międzyludzkich. Będąc w obcym kraju, z dala od rodziny i bliskich, ci ludzie potrzebują pomocy. Gdy tylko udaje się przekazać tę misję naszym pracownikom z pokolenia Y i Z, ich efektywność i zaangażowanie w proces znacznie wzrasta, co jest dobrym wyznacznikiem podczas kryzysu.

Zillenialsi

Pokolenie Z ma większe zapotrzebowanie na sprawiedliwość: 60% zillenialsów (Z) chce zmieniać świat na lepsze, a tylko 39% millenialsów (Y). Pokolenie Z nie tylko marzy, ale wierzy, że może to zrobić. Dlatego są główną siłą napędową protestów politycznych w wielu krajach świata. A jednocześnie stanowią większość wśród start-upowców. Są obeznani z technologią i przyzwyczajeni do dostępności wszelkich informacji, więc uważają, że zasługują na więcej, niż mają. Ludzie z pokolenia Z są wciąż bardzo młodzi, aby maksymalnie pokazać swoje talenty i siłę zawodową. Technologie i wartości szybko się zmieniają i trudno powiedzieć, jakie będą ich priorytety i jacy będą pracownicy nowego pokolenia. Według naukowców pokolenie zillenialsów ceni swobodną komunikację, entuzjazmu postrzegania świata, samokształcenia i, co najważniejsze, kreatywności we wszystkim.

Głównymi kierunkami firmy, zatrudniającym pokolenie Z, powinno być zachęcanie ich do niestandardowego podejścia do realizacji zadań, kreatywności i swobody. Ich główną motywacją jest możliwość pracy przy ciekawych projektach ważnych dla społeczeństwa i biznesu. Motywacja materialna już nie wystarcza. Ważna jest idea i kreatywność podejścia do pracy!

Gremi Personal podczas lockdownu w Polsce jako jedyna agencja pośrednictwa pracy zorganizowała loty czarterowe, aby dostarczać ukraińskich pracowników polskim przedsiębiorstwom na czas. Pomysł zrodził się w grupie pokolenia X, ale to pracownicy pokolenia Z wykazali się maksymalną kreatywnością i zaangażowaniem w realizacje tego projektu. Gdy tylko zdali sobie sprawę, jak jest to śmiały i kreatywny pomysł w obliczu wielu ograniczeń związanych z pandemią, firma eksplodowała energią, siłą i niezłomną chęcią realizacji tego projektu. Pokolenie X mogło się delikatnie wycofać i oddać stery pokoleniu Z.

Podsumowanie

Jeśli chcesz zachować pozycję lidera we własnych firmach, zapoznaj się z cechami nowych pokoleń. I zmień swoje podejście do zarządzania, jeśli jest dostosowane do starszych pokoleń. Trudne czasy dla lidera nie nadchodzą w kryzysie, ale wtedy, gdy lider traci znaczenie i przestaje rozumieć wartości i motywacje swojego zespołu. Jeśli chcesz odnieść sukces na rynku jutra, już musisz spotkać te młodsze pokolenia tam, gdzie są teraz. Nadszedł czas, aby rozszerzyć swoją markę o nowe wartości.

Biuro Prasowe Gremi Personal w Polsce:
+48 508 818 192
m.siergiej@gremi-personal.com
+48 513 516 155
media@gremi-personal.com

Zobacz również: