fbpx

Logistyka – młoda branża dosłownie

Branża logistyczna jest młoda dosłownie – przeważają w niej młodzi pracownicy. Najwięcej, bo aż 71,9% zatrudnionych przez Gremi Personel stanowią osoby w wieku 18-29 lat. Przykładowo w branży automoto pracowników w tym przedziale wiekowym jest 58,48 %, w segmencie produkcji – 46,2 %, a w przetwórstwie mięsno-rybnym – zaledwie 27,3 %.

Pracownicy logistyki stanowią ponad 1/5 (23%) pracowników zatrudnionych przez Gremi Personal. Rok temu było to 16,5 %, a w 2021 – zaledwie 11,24 %. Branża jest stosunkowo młoda i prężnie się rozwija. Pandemia znacznie przyspieszyła rozwój e-commerce i ich zapleczy – centrów logistyczno-magazynowych. Polska jest jednym z największych centrów magazynowo – logistycznych w Europie Środkowowschodniej, więc pracownicy są poszukiwani niemal bez przerwy.

W sektorze jest niewielka przewaga mężczyzn (57 %) w stosunku do kobiet (43 %). Co ciekawe, dwa lata temu liczba kobiet pracujących w sektorze logistyki wynosiła zaledwie 27 %. Wybuch rosyjskiej wojny w Ukrainie zwiększył ich liczbę w ciągu roku ponad dwukrotnie – do 43 %. Realia niejako wymusiły na pracodawcach zastosowanie rozwiązań, które pozwoliłyby kobietom w większym stopniu uczestniczenie w tym segmencie rynku. Jednym z takich instrumentów była Szkoła UDT Gremi Personal otwarta w lipcu 2022. Szkoła daje uprawnienia po zakończeniu kursu i jest bezpłatna dla uchodźczyń z Ukrainy. Jak dotąd co piąta osoba kończąca szkołę Gremi Personal z certyfikatem UDT była kobietą.

Branża jest silnie zależna od pracy cudzoziemców. Ponad 50 % pracowników pochodzi z ponad kilkunastu różnych krajów, wśród których nadal dominują Ukraińcy. Obok nich zaczynają przeważać Hindusi, Nepalczycy i od 2020 roku – Białorusini.

Mamy duże i długie, bo ponad 8 letnie doświadczenie w pracy z sektorem TSL: 23% pracowników Gremi Personal z 22 000 zatrudnionych rocznie pracuje w branży logistycznej u 46 klientów. Tak duże portfolio pozwala nam zdiagnozować wyzwania – do niewątpliwie największych bolączek pracodawców należy rotacja pracowników – w tej branży średnia roczna rotacja jest stosunkowo niewielka bo tylko 9-12 %, w porównaniu z dochodzącą aż do 20 % w sektorze produkcji. Średnia długość pracy od lat to przeciętnie pół roku. Mimo, że proces rekrutacji trwa przez cały rok, podzielony jest na segmenty – na pewno jednym z nich są pory roku. W przypadku rekrutacji międzynarodowych do branży logistycznej większy ruch zaczyna się na jesieni – szczególnie branża magazynowa potrzebuje więcej pracowników, żeby sprostać zamówieniom e-commerce: najpierw na rozpoczęcie roku szkolnego i akademickiego, a później zaczynają się przygotowania do różnych świąt, Nowego Roku i to generuje zwiększony ruch – komentuje Damian Guzman, zastępca dyrektora generalnego Gremi Personal.

Zobacz również: