fbpx

Kryzys gospodarczy na Ukrainie stabilnie trwa

Z ostatnich doniesień Państwowej Służby Statystyki na Ukrainie wskaźnik zaufania biznesowego do przemysłu w pierwszym kwartale 2021 roku, wzrósł o 0,5 punktu procentowego w porównaniu do czwartego kwartału ubiegłego roku i wynosi – 8,4%. W przemyśle przetwórczym wskaźnik ten…

Z ostatnich doniesień Państwowej Służby Statystyki na Ukrainie wskaźnik zaufania biznesowego do przemysłu w pierwszym kwartale 2021 roku, wzrósł o 0,5 punktu procentowego w porównaniu do czwartego kwartału ubiegłego roku i wynosi – 8,4%. W przemyśle przetwórczym wskaźnik ten spadł o 2,0 p. proc. i wynosi – 11,4%. Najwięcej obywateli Ukrainy pracuje w przetwórstwie, dlatego wynik ten spowoduje kolejny napływ imigrantów do krajów UE w tym głównie do Polski.

Według ukraińskiego resortu statystyki wskaźnik koniunktury nie zmienił się w stosunku do IV kwartału 2020 r. I wyniósł w przemyśle ogółem 0,2%, a w przetwórstwie minus 0,2%.

Wskaźniki zaufania i klimatu biznesowego zostały wyliczone zgodnie z metodyką obliczania wskaźników oczekiwań biznesowych zgodnie z wymogami rozszerzonego Specjalnego Standardu Upowszechniania Danych Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Łącznie przebadano 1483 przedsiębiorstwa z Ukrainy.

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne, zamiast rosnąć, spadają, a inwestorzy coraz częściej uciekają z Ukrainy. W 2015 r. inwestorzy włożyli w gospodarkę Ukrainy 2,96 mld dol., w 2016 r. odnotowano rekordowe 3,28 mld dol., potem było już słabiej – w 2017 r. 2,2 mld dol., w 2018 r. 2,35 mld dol., a w 2019 r. 2,5 mld dol. W sumie zaledwie 13,29 mld dol. W dodatku, według danych ukraińskiego banku centralnego NBU, w pierwszym kwartale 2020 r.  inwestycje, zamiast rosnąć zmalały o 1,6 mld dol.

Rząd ukraiński szuka sposobu na sprowadzenie swoich obywateli do domu. Tym, którzy zainwestują, obiecuje się dotacje na założenie własnej firmy. Taka inicjatywa legislacyjna została poparta przez przedstawicieli rządu na posiedzeniu Rady Ministrów 27 stycznia br.

Patrząc na powyższe dane w odniesieniu do trudnej sytuacji gospodarczo – przemysłowej na całym świecie powstałej w wyniku pandemii, Centrum analityczne Gremi Personal prognozuje, iż najbardziej ucierpi branża przetwórcza na Ukrainie. Spowoduje to napływ imigrantów z Ukrainy do krajów UE w poszukiwaniu  pracy w swojej branży w tym głównie do Polski, która ma najmniej skomplikowane obostrzenia związane z przekraczaniem granicy.

Biuro Prasowe Gremi Personal w Polsce:
+48 508 818 192
m.siergiej@gremi-personal.com
+48 513 516 155
media@gremi-personal.com

Zobacz również: