Konkurencyjni Ukraińcy częścią rynku pracy

Konkurencyjni Ukraińcy częścią rynku pracy

Półtora roku po wybuchu rosyjskiej wojny Ukraińcy masowo szukają pracy w Polsce – największą motywacją są wyższe zarobki niż w Ukrainie na co wskazuje 39 % respondentów – wynika z najnowszego badania Centrum Analitycznego Gremi Personal. Jednocześnie 1/3 badanych zdaje sobie sprawę z tego, że bez pracy nie jest w stanie funkcjonować w społeczeństwie (34 %), a 27 % respondentów jako motywację do szukania pracy w Polsce wskazało brak pracy w Ukrainie.

Przed wybuchem rosyjskiej wojny Ukraińcy przyjeżdżali do Polski głównie na 4 – 6 miesięcy, a następnie wracali do ojczyzny, żeby za zarobione pieniądze żyć pozostałą część roku. Ten trend się całkowicie zmienił – Ukraińcy obecnie szukają pracy na dłuższy okres, ponieważ zdają sobie sprawę, że ich pobyt w Polsce będzie dłuższy niż zwykle z powodu wojny. Dlatego ludzie są teraz bardziej uważni w poszukiwaniu pracy i bardziej wymagający pod względem warunków pracy i życia. Przekwalifikowywanie się i ubieganie się o bardziej wykwalifikowaną pracę to nowy trend. Jestem przekonana, że w przyszłości Ukraińcy będą bardzo konkurencyjni na rynku pracy, nawet na najwyższych stanowiskach. – mówi Anna Dzhobolda, dyrektorka ds. rekrutacji międzynarodowych Gremi Personal.

Duża część uchodźców Polskę traktuje tranzytowo w drodze do Niemiec, Holandii czy dalej do Kanady. Z danych Straży Granicznej wynika, że granicę od wybuchu wojny przekroczyło ponad 12,844 mln obywateli Ukrainy, z czego 10,997 mln wróciło do kraju. Ale też duża część z nich wybiera nasz kraj. Na pytanie „Dlaczego wybrała/eś Polskę?” najwięcej badanych osób (24 %) odpowiedziało, że jest geograficznie bliżej Ukrainy, a najmniej (6 %) wskazało na łatwość uzyskania dokumentów. 1/5 badanych (20 %) wskazała, że ma tu krewnych i przyjaciół. Dla 17% Ukraińców ważne jest że w Polsce jest wielu Ukraińców, że Polacy są mentalnie bliżej Ukraińców, zwłaszcza w porównaniu z krajami Europy Zachodniej. Dla 13 % badanych ważny jest dobry poziom wynagrodzeń, a 11 % respondentów wskazało, że życie w Polsce jest tańsze, niż w innych krajach europejskich. 9 % pytanych uważa, że język polski jest łatwiejszy do nauki niż inne języki.

Przy wyborze pracy Ukraińcy kierują się przede wszystkim: wysokością wynagrodzenia (36 %), komfortem w pracy (21 %), położeniem geograficznym miejsca pracy (15 %) oraz warunkami do życia (14 %). Mniej ważne są dogodne godziny pracy (9 %) oraz możliwości rozwoju kariery (8 %).

Badanie zostało przeprowadzone za pomocą kwestionariusza elektronicznego w kwietniu i maju 2023 r. i objęło 1280 zatrudnionych Ukraińców w wieku od 18 do 60 lat.

Konkurencyjni Ukraińcy częścią rynku pracy

Zobacz również: