Jakiej pracy szukają Ukrainki w Polsce?

Jakiej pracy szukają Ukrainki w Polsce?

Po wybuchu wojny na Ukrainie miliony ukraińskich obywateli znalazło schronienie w Polsce. Głównie były to kobiety i dzieci. Uciekając przed konfliktem i chcąc zapewnić rodzinom bezpieczeństwo, wiele z nich pozostało w naszym kraju. Żeby się utrzymać, godnie żyć i wspierać…

Po wybuchu wojny na Ukrainie miliony ukraińskich obywateli znalazło schronienie w Polsce. Głównie były to kobiety i dzieci. Uciekając przed konfliktem i chcąc zapewnić rodzinom bezpieczeństwo, wiele z nich pozostało w naszym kraju.

Żeby się utrzymać, godnie żyć i wspierać rodziny, które są w kraju objętym konfliktem, obywatelki Ukrainy aktywnie szukają pracy w takich sektorach, jak handel, usługi, produkcja, opieka zdrowotna, rolnictwo. W Polsce mogą liczyć na stabilne zatrudnienie i wsparcie w procesie asymilacji i radzenia sobie na rynku pracy.

Jak wygląda rynek pracy dla Ukrainek w Polsce

Nasz kraj jeszcze przed wojną był głównym kierunkiem migracji zarobkowej dla obywateli Ukrainy, a liczba Ukraińców pracujących w Polsce regularnie rosła. Już w 2021 roku obejmowała milion osób.

Dowiedz się więcej o wpływie wojny na Ukrainie na feminizację rynku pracowników fizycznych

Obywatele Ukrainy szukali i wciąż szukają pracy w budownictwie, rolnictwie, gastronomii, w opiece zdrowotnej i nad osobami starszymi. Ich oczekiwania względem wynagrodzeń są mniejsze w porównaniu z polskimi pracownikami, co nie oznacza, że godzą się na wyzysk ze strony nieuczciwych pracodawców.

Dlatego ważne dla pracowników z Ukrainy jest to, by warunki zatrudnienia były przejrzyste, a warunki pracy – nadzorowane przez zaufane firmy.

Obywatele Ukrainy, ze względu na zbliżony język, szybko przyswajają pisownię, mowę i gramatykę polskiego, dzięki czemu są dobrze rozumiani. Polski rząd natomiast wprowadził takie zmiany w prawie, by zatrudnianie obcokrajowców było łatwiejsze.

Tym samym Polska jest niezwykle atrakcyjnym miejscem pracy dla Ukraińców, którzy szukają lepszych warunków zatrudnienia niż te w ich kraju, oraz, co oczywiste od lutego 2022 roku, bezpieczeństwa.

Sprawdź jak zatrudnić obcokrajowców

Jakie są popularne sektory zatrudnienia dla Ukrainek?

  • Rolnictwo i wszelkie prace sezonowe są głównym sektorem, w którym Ukrainki mogą znaleźć pracę. Pomagają przy zbiorach, uprawach, w opiece nad zwierzętami hodowlanymi.
  • Wzrost zapotrzebowania na opiekunów osób starszych i opiekunek do dzieci spowodował, że Ukrainki coraz częściej pracują w domach opieki, jako opiekunki osób prywatnych, pomoc w przedszkolach i żłobkach.
  • Pracę znajdują także w restauracjach, kawiarniach i innych lokalach gastronomicznych, np. jako kelnerki, kucharki, pomocnice kuchenne czy barmanki.
  • Obywatelki Ukrainy pracują także w przemyśle, np. przy produkcji, montażu i innych pracach związanych z produkcją, dystrybucją, pakowaniem.
  • Obecne są także w wielu sklepach, zwłaszcza dużych marketach i dyskontach.
  • Podejmują się także takich prac, jak sprzątanie i prowadzenie domu.

Bariery językowe i kulturowe na polskim rynku pracy

Znajomość języka polskiego jest niezwykle ważna, by sprawnie funkcjonować na polskim rynku pracy. Ułatwia ona komunikację z pracodawcami, współpracownikami i z klientami, dlatego przybysze z Ukrainy uczestniczą w kursach językowych lub uczą się samodzielnie. Znajomość języka polskiego pozwala także na podnoszenie kwalifikacji zawodowych czy dodatkową edukację.

Oczywiście istnieją pewne różnice w zachowaniach pracowników i pracodawców w Polsce i na Ukrainie. W naszym kraju wyraźniejsza jest hierarcha i struktura organizacyjna, pracownicy mają różne role i obowiązki. Na Ukrainie relacje między pracownikami a przełożonymi są często bardziej elastyczne. Tak samo jest z zarządzaniem, które w naszym kraju jest bardziej zorganizowane, a na Ukrainie bardziej oparte na relacjach osobistych.

Przeczytaj jak skutecznie zintegrować pracowników ze Wschodu z Twoją firmą

Problematyczne może być dla Ukrainek zrozumienie polskich przepisów i procedur dotyczących pracy, podatków, ubezpieczeń społecznych itp. Jednak bliskość kulturowa ułatwia im asymilację, włączanie się w życie społeczności lokalnej i budowanie trwałych relacji z sąsiadami czy kolegami z pracy.

Pomimo istnienia pewnych barier, wiele Ukrainek szybko odnajduje się na polskim rynku pracy. Osiągają one sukcesy zawodowe dzięki determinacji, zaangażowaniu i zdolności do adaptacji.

Czy w Polsce jest wsparcie dla Ukrainek szukających pracy?

Doskonałym wsparciem dla Ukrainek na polskim rynku pracy jest nasza agencja. W Gremi Personal specjalizujemy się w rekrutacji pracowników tymczasowych, w tym także z Ukrainy.

Działamy, dbając zarówno o interesy pracodawców szukających pracowników w takich sektorach jak budownictwo, przemysł, usługi, logistyka czy przetwórstwo, a także o samych pracowników, którzy często nie mają doświadczenia w pracy poza granicami swojego kraju.

Przez lata działalności stworzyliśmy ogromną bazę potencjalnych kandydatów, tym samym jesteśmy w stanie szybko przeprowadzić rekrutację, skierować pracowników do konkretnego zakładu, a gdy prace się zakończą, szukamy dla nich kolejnej opcji zatrudnienia.

Ponieważ wiele firm, zwłaszcza w sezonie letnim, boryka się z brakami kadrowymi, pracownicy mogą liczyć na ciągłość pracy bez przestojów i bez martwienia się o to, skąd wezmą środki do przeżycia.

Jednocześnie zajmujemy się wszystkimi aspektami związanymi z zakwaterowaniem pracowników, pozwoleniami na pracę, ubezpieczeniem, wypłatą pensji, relokacją. Wspieramy w zakresie wszelkich zagadnień administracyjnych i ułatwiamy adaptację pracownic z Ukrainy na polskim rynku pracy.

Zobacz również: