fbpx

Jak zatrudnić cudzoziemców do pracy na magazynie?

Praca na magazynie nie wymaga specjalistycznych umiejętności ani uprawnień czy też biegłej znajomości języka polskiego. Dlatego wielu pracodawców chętnie przyjmuje na stanowisko magazyniera pracowników pochodzących z innych krajów. Napływ cudzoziemców do Polski, pochodzących zarówno z Unii Europejskiej,…

Praca na magazynie nie wymaga specjalistycznych umiejętności ani uprawnień czy też biegłej znajomości języka polskiego. Dlatego wielu pracodawców chętnie przyjmuje na stanowisko magazyniera pracowników pochodzących z innych krajów.

Napływ cudzoziemców do Polski, pochodzących zarówno z Unii Europejskiej, jak i spoza niej, sprawia, że osoby te coraz częściej poszukują pracy na dłuższy czas i chcą być legalnie zatrudnione. Co powinien zrobić pracodawca chcący zatrudnić cudzoziemców na stanowisko magazyniera?

Cudzoziemcy do pracy na magazynie – zacznij od formalności

Zatrudnienie cudzoziemca w naszym kraju przebiega nieco inaczej niż zatrudnienie obywatela Polski. Po stronie pracodawcy leży upewnienie się, czy pracownik posiada aktualne zezwolenie na pobyt i pracę w naszym kraju oraz ewentualne złożenie wniosku o takie zezwolenie w jego imieniu.

Przeczytaj nasz artykuł Na co uważać, przy zatrudnieniu pracownika z Azji

Sytuacja prezentuje się inaczej zwłaszcza w przypadku pracowników spoza UE. Chcąc zatrudnić magazyniera z Azji czy innego kraju wschodniego nienależącego do Unii Europejskiej, pracodawca nie może skorzystać z procedury uproszczonej, chyba że chodzi o pracowników z Armenii, Białorusi, Rosji, Gruzji, Ukrainy lub Mołdawii.

Przeczytaj nasz artykuł Na co uważać, przy zatrudnieniu pracownika z Ukrainy

Legalizacja pracowników z tych sześciu państw może trwać zaledwie 7 dni, podczas gdy standardowa procedura trwa około 30 dni. Dlatego przepisy prawa, którymi pracodawca musi się kierować przy zatrudnieniu magazynierów ze wschodu, w dużej mierze zależy od narodowości potencjalnego pracownika.

Procedura uproszczona krok po kroku

Procedura uproszczona umożliwia legalizację pracy w Polsce na maksymalny okres 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy. Oświadczenie o powierzeniu pracy uprawnia cudzoziemca także do starania się o wydanie wizy wjazdowej do Polski.

Jeżeli pracodawca zamierza zatrudnić cudzoziemca z Armenii, Białorusi, Ukrainy, Mołdawii, Gruzji lub Rosji, powinien złożyć wniosek o oświadczenie o powierzeniu pracy cudzoziemcowi w powiatowym urzędzie pracy właściwym dla jego miejsca zamieszkania lub adresu zakładu pracy.

W takim dokumencie pracodawca musi wskazać konkretne stanowisko, miejsce wykonywania pracy, wysokość wynagrodzenia, a także daty rozpoczęcia i zakończenia pracy przez obcokrajowca – zatrudnienie może trwać maksymalnie 6 miesięcy. Koszt rejestracji wynosi około 30 złotych, a cała procedura przebiega na ogół w ciągu 7 dni.

Kolejny krok to zadbanie o wydanie wniosku o wizę i przyjazd do Polski (w przypadku pracowników, którzy dopiero czekają na zatrudnienie w swoim kraju) lub legalne podjęcie pracy w Polsce (w przypadku osób, które już przebywają w naszym kraju i posiadają niezbędne dokumenty uprawniające je do pobytu).

W pierwszym przypadku pracodawca powinien przekazać kandydatowi oryginał zarejestrowanego oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi. Dzięki niemu będzie mógł złożyć wniosek o wydanie wizy pracowniczej i legalnie przyjechać do Polski.

W drugim przypadku oświadczenie o powierzeniu pracy cudzoziemcowi jest dokumentem pozwalającym legalnie podjąć pracę.

Ostatni krok to podpisanie umowy o pracę oraz zgłoszenie rozpoczęcia zatrudnienia do powiatowego urzędu pracy w ciągu 7 dni od daty rozpoczęcia zatrudnienia. Urząd należy poinformować zarówno o podjęciu, jak i niepodjęciu pracy przez cudzoziemca, a także w przypadku zakończenia pracy, bez względu na przyczynę.

Ponadto pracodawca jest zobowiązany dostarczyć pisemną umowę pracownikowi w znanym mu języku, aby mógł się z nią dokładnie zapoznać, a po jej podpisaniu dopełnić formalności związanych z ubezpieczeniami społecznymi i zdrowotnymi oraz składkami na podatek dochodowy.

Procedura zezwoleniowa krok po kroku

Nieco inaczej wygląda sytuacja, gdy pracodawca chce zatrudnić cudzoziemca z kraju spoza UE, którego nie obejmuje procedura uproszczona. Proces legalizacji zatrudnienia w takim wypadku jest nieco dłuższy i rozpoczyna się od badania rynku pracy.

Chodzi o zgłoszenie oferty pracy do właściwego urzędu pracy i przeprowadzenie testu rynku pracy. Jeżeli na lokalnym rynku pracy nie ma kandydatów chcących podjąć pracę na stanowisku magazyniera, starosta ma obowiązek wydać informację o braku możliwości zatrudnienia w firmie. Cała procedura trwa od 14 do 21 dni i jest bezpłatna.

Przeczytaj naszą publikację Zatrudnianie pracowników z Azji – samemu czy z agencją?

Jeżeli jednak znajdzie się odpowiedni kandydat na stanowisko magazyniera, pracodawca ma obowiązek złożyć wniosek o zezwolenie na pracę na konkretną osobę we właściwym urzędzie wojewódzkim.

We wniosku trzeba zamieścić informacje o rodzaju wykonywanej pracy, typie umowy oraz wysokości wynagrodzenia. Omawiane zezwolenie na pracę uprawnia do zatrudnienia cudzoziemca na okres 3 lat. Wniosek trzeba złożyć na 30 dni przed planowanym terminem podpisania umowy, a jego koszt wynosi 100 złotych.

Kolejny krok to przekazanie cudzoziemcowi oryginału zezwolenia na pracę, na podstawie którego będzie się ubiegał o wizę pracowniczą. W zależności od kraju proces wizowy może trwać od kilku do kilkudziesięciu dni.

Ostatni krok to podpisanie umowy z cudzoziemcem. W sytuacji, gdy cudzoziemiec nie podejmie pracy w czasie 3 miesięcy od daty na zezwoleniu lub zakończy ją 3 miesiące przed upływem terminu ważności dokumentu, pracodawca musi zgłosić to w urzędzie.

Agencja pośrednictwa pracy – minimum formalności, maksimum korzyści

Jak widać, proces zatrudnienia pracownika z zagranicy na stanowisko magazyniera pochłania wiele czasu. Dopełnienie formalności w odpowiednim terminie wymaga od pracodawcy dużego zaangażowania, co może negatywnie odbić się na jego innych obowiązkach zawodowych.

Dlatego coraz więcej pracodawców powierza to zadanie firmie zewnętrznej, czyli agencji pośrednictwa pracy takiej jak Gremi Personal. Specjalizują się nie tylko w wyszukiwaniu odpowiednich kandydatów na konkretne stanowiska, ale zapewniają także kompleksową obsługę prawno-formalną.

Dzięki temu pracodawca nie musi się martwić o zezwolenia, oświadczenia czy wnioski, które należy złożyć. Podobnie umowa z pracownikiem zawierana jest nie bezpośrednio przez pracodawcę, lecz przez agencję. Zwalnia więc go to także z obowiązku podatkowego i ubezpieczeniowego.

Co istotne, agencje pośrednictwa pracy posiadają bogatą bazę pracowników o odpowiednich kwalifikacjach, dlatego mogą najlepiej odpowiedzieć na zapotrzebowanie kadrowe w firmie.

Zdecydowanie ułatwia to znalezienie pracownika zza granicy na stanowisko magazyniera. A przy tym nie wymaga od pracodawcy poświęcania całej uwagi tej kwestii – może w tym czasie zajmować się dalej rozwojem firmy, podczas gdy agencja pośrednictwa pracy weźmie na siebie wszelkie sprawy formalne oraz rekrutację pracownika.

Zobacz również: