Jak zapobiec wypadkom w pracy - znaczenie szkoleń wstępnych i onboardingu pracownika

Jak zapobiec wypadkom w pracy – znaczenie szkoleń wstępnych i onboardingu pracownika

Według najnowszego raportu Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), liczba wypadków przy pracy w 2023 roku wzrosła o ponad 3%. Wskaźnik wypadkowości (liczba poszkodowanych przypadająca na 1000 pracujących) również odnotowała znaczący wzrost – z 4,66 do 4,90.

Branże, w których wypadków przy pracy jest najwięcej (współczynnik wypadkowości przekracza 10) to górnictwo i wydobywanie oraz dostawa wody i gospodarka ściekowa. W następnej kolejności na liście występują przetwórstwo przemysłowe, opieka zdrowotna i pomoc społeczna, a także transport i gospodarka magazynowa.

Co więcej, aż 41,4% wypadków przy pracy było spowodowane nieprawidłowym zachowaniem pracownika. Spośród kilkunastu wymienionych przyczyn wypadku, to właśnie ta była najczęstsza. Inne względnie częste przyczyny to działanie osób trzecich lub zwierząt, niewłaściwe posługiwanie się narzędziem, zła organizacja stanowiska pracy, niestosowanie się do poleceń przełożonych i przepisów BHP oraz wady konstrukcyjne czynników materialnych. Jednak udział żadnego z nich nie przekracza 10% całości, co tylko dobitniej pokazuje, jak duży odsetek wiąże się z niewłaściwym zachowaniem pracownika.

Te niepokojące dane podkreślają znaczenie odpowiedniego onboardingu i właściwego przeszkolenia oraz przygotowanie nowo zatrudnionych pracowników.

Znaczenie wstępnego szkolenia i wdrożenia pracowników

Proces wdrożenia nowego pracownika do firmy to coś więcej niż tylko formalności. To fundament, na którym opiera się ich przyszła wydajność, bezpieczeństwo oraz satysfakcja z pracy. W Gremi Personal rozumiemy, jak istotne jest, aby nowo zatrudniona osoba miała pełne zrozumienie swoich obowiązków oraz świadomość potencjalnych zagrożeń związanych z wykonywaną pracą.

Nasi opiekunowie nie tylko wspierają proces legalizacji i adaptacji pracowników z zagranicy w Polsce, ale też pomagają im wdrożyć się w nowym miejscu pracy. Sprawia to, że pracownik jest cały czas zaopiekowany, a pracodawca jest odciążony z części obowiązków.

Przyjrzyjmy się, dlaczego proces wdrożenia i szkolenia jest tak ważny:

Redukcja ryzyka wypadków

Nowo zatrudnieni pracownicy, którzy nie są odpowiednio przeszkoleni, mogą nie być świadomi wszystkich procedur bezpieczeństwa lub mogą nie znać prawidłowych metod wykonywania swoich obowiązków. To prowadzi do zwiększonego ryzyka wypadków. Brak znajomości procedur, niedostateczna wiedza na temat obsługi sprzętu czy ignorowanie zasad BHP to częste czynniki sprzyjające incydentom w miejscu pracy.

Regularne szkolenia z zakresu BHP i systematyczne przypominanie o zasadach bezpieczeństwa mogą znacząco zmniejszyć liczbę wypadków. Warto też zwrócić uwagę na szkolenia specjalistyczne dostosowane do specyfiki danej branży. Na przykład w sektorze logistyki niezbędne są kursy z obsługi wózków widłowych oraz szkolenia z zakresu bezpiecznego składowania i przenoszenia towarów, a w przemyśle chemicznym – szkolenia z obsługi substancji niebezpiecznych. Właściwie przeszkolony pracownik jest bardziej świadomy zagrożeń i wie, jak ich unikać, co przekłada się na bezpieczniejsze środowisko pracy dla wszystkich.

Poprawa wydajności

Pracownik, który dokładnie wie, jakie są jego obowiązki i jak je prawidłowo wykonywać, jest bardziej wydajny. Wdrożenie i szkolenie pomagają również w zrozumieniu struktury organizacyjnej firmy, co sprzyja lepszej komunikacji i współpracy. Przykładowo, w firmach produkcyjnych pracownicy muszą znać procedury operacyjne, aby produkcja mogła przebiegać płynnie i efektywnie. Dzięki temu zmniejsza się liczba błędów, przestojów i konieczności poprawek, co bezpośrednio wpływa na wyniki firmy.

Ponadto, dobrze przeszkoleni pracownicy potrafią szybciej i skuteczniej rozwiązywać problemy, co jest kluczowe w dynamicznym środowisku pracy. Wiedza na temat optymalizacji procesów, zarządzania czasem czy efektywnej komunikacji może znacząco zwiększyć produktywność całego zespołu.

Zwiększenie satysfakcji z pracy

Pracownicy, którzy czują się pewnie w swoim miejscu pracy i wiedzą, że firma inwestuje w ich rozwój i bezpieczeństwo, są bardziej zadowoleni i lojalni. To z kolei przekłada się na mniejszą rotację pracowników i lepszą atmosferę w zespole. Kiedy pracownicy czują się docenieni i zauważają, że ich bezpieczeństwo jest priorytetem, są bardziej zaangażowani i motywowani do pracy.

Inwestowanie w rozwój pracowników poprzez regularne szkolenia i możliwość podnoszenia kwalifikacji przynosi korzyści zarówno pracownikom, jak i pracodawcom. Pracownicy zdobywają nowe umiejętności i stają się bardziej wartościowi dla firmy, co z kolei może prowadzić do awansów i wzrostu zarobków. Z drugiej strony, firmy zyskują lojalnych, kompetentnych pracowników, co przekłada się na stabilność i rozwój organizacji.

Jak Gremi Personal wspiera swoich klientów w procesie wdrożenia i szkolenia pracowników

W Gremi Personal zdajemy sobie sprawę z tego, jak ważne jest wsparcie w procesie wdrożenia nowych pracowników. Jako agencja zatrudnienia oferujemy kompleksowe rozwiązania, które pomagają naszym klientom zapewnić bezpieczne i efektywne środowisko pracy. Nasze usługi obejmują:

  • Indywidualne podejście: każda firma jest inna, dlatego dostosowujemy nasze programy szkoleniowe do specyficznych potrzeb i wymagań klienta.
  • Szkolenia BHP: mamy własny dział BHP, który przeprowadza i koordynuje szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, które są kluczowe w zapobieganiu wypadkom.
  • Monitorowanie i wsparcie: nasi opiekunowie utrzymują stały kontakt z klientami i pracownikami, aby monitorować postępy i zapewnić niezbędne wsparcie na każdym etapie zatrudnienia.

Co więcej, bierzemy na siebie odpowiedzialność za bezpieczeństwo pracownika, co oznacza że w razie gdyby wypadek przy pracy miał miejsce, odciążamy pracodawcę w radzeniu sobie z formalnościami i konsekwencjami.

Podsumowanie

Wzrost liczby wypadków przy pracy w 2023 roku to sygnał, który pokazuje, jak ważne jest inwestowanie w odpowiednie wdrożenie i szkolenie pracowników. W Gremi Personal nie tylko pomagamy naszym klientom znaleźć odpowiednich pracowników, ale również dbamy o to, aby byli oni odpowiednio przygotowani do swoich ról. Dzięki temu przyczyniamy się do tworzenia bezpiecznych i efektywnych miejsc pracy.

Zapewnienie odpowiednich warunków pracy to inwestycja, która zwraca się wielokrotnie – w postaci zadowolonych, lojalnych pracowników oraz zmniejszonej liczby wypadków i problemów związanych z bezpieczeństwem. Zachęcamy wszystkie firmy do położenia większego nacisku na procesy wdrożenia i szkolenia, aby wspólnie tworzyć lepsze i bezpieczniejsze miejsca pracy.

Jeśli interesuje Cię współpraca z agencją zatrudnienia, która oferuje wsparcie nie tylko w pozyskiwaniu pracowników, ale też w ich wdrażaniu i przygotowaniu do pracy, zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

Zobacz również: