Evgenij Kirichenko: Wpływ wojny na rynek pracy

Coraz trudniej pozyskiwać kandydatów do pracy spoza piątki krajów, które obejmują ułatwienia wizowe. Dlatego potrzeba przemyślanej długofalowej polityki migracyjnej, która będzie wspierała pracodawców.

Więcej informacji www.rp.pl

Zobacz również: