fbpx

Dlaczego warto zatrudniać pracowników z Indii?

Zatrudnianie cudzoziemców stało się popularnym sposobem na zapełnienie luk kadrowych w firmach. Otwierając się na zagraniczne rynki pracy, przedsiębiorca zyskuje nie tylko większą liczbę potencjalnych kandydatów na dane stanowisko, ale także możliwość wykorzystania ich zalet i umiejętności w celu…

Zatrudnianie cudzoziemców stało się popularnym sposobem na zapełnienie luk kadrowych w firmach. Otwierając się na zagraniczne rynki pracy, przedsiębiorca zyskuje nie tylko większą liczbę potencjalnych kandydatów na dane stanowisko, ale także możliwość wykorzystania ich zalet i umiejętności w celu rozwoju biznesu.

Pracownicy z Indii to grupa cenionych pracowników ze względu na ich talenty i doświadczenie. Aby jednak zatrudnić osobę spoza Unii Europejskiej w naszym kraju, trzeba dopełnić formalności związanych z ich legalnym pobytem i pozwoleniem na pracę. 

Dlatego wiele firm decyduje się podjąć współpracę z agencją pośrednictwa pracy, co znacząco usprawnia cały proces zatrudnienia obcokrajowców z Indii i nie tylko.

Czy warto zatrudniać pracowników z Indii?

Pracownicy z Indii to dla pracodawcy cenny nabytek, niezależnie od tego, czy chodzi o pracę tymczasową, by zapewnić ciągłość pracy w firmie, czy też zatrudnienie na dłuższy czas. Hindusi to osoby spokojne, komunikatywne, pracowite i pozytywnie nastawione do życia.

Cechy te bez wątpienia są przydatne w pracy, niezależnie od jej charakteru. Jako cudzoziemcy, władają biegle językiem ojczystym, a nierzadko także angielskim. To bardzo pożądana umiejętność, gdy pracodawca ma biznes międzynarodowy i prowadzi negocjacje w języku obcym.

Posiadanie pracownika z Indii to także skuteczny sposób na poznanie lokalnej kultury, sposobu porozumiewania się, co również przełoży się na lepsze relacje i skuteczniejsze negocjacje z kontrahentami ze wschodu.

Hindusi często zatrudniani są w sektorze budowlanym, przemysłowym oraz produkcyjnym jako pracownicy fizyczni, ale także w korporacjach w charakterze pracowników umysłowych. Są też cenieni w pracy w gastronomii, gdyż kuchnia indyjska cieszy się dużą popularnością, a w Polsce stale rośnie liczba restauracji serwujących takie dania.

Przeczytaj nasz artykuł Jak zatrudnić  cudzoziemców do pracy produkcyjnej?

Hindusi mogą zarobić w Polsce o wiele więcej niż w Indiach i zapewnić swojej rodzinie godne życie. Jest to dla nich dużą motywacją do zaangażowania się w pracę i solidnego wykonywania swoich obowiązków.

 A dla pracodawcy nie ma lepszego pracownika, niż taki, który poważnie podchodzi do swoich zadań i jest gotów ciężko pracować, a przy tym ma fach w ręku. Bez wątpienia pracownicy z Indii wniosą wiele cennych umiejętności i doświadczeń do Twojego zespołu.

Zatrudnienie pracowników z Indii – jak to wygląda od strony formalnej?

Pracodawca zdecydowany zatrudnić osoby pochodzenia hinduskiego, które nie przebywają w Polsce, musi poznać przepisy stosowane przy zatrudnianiu osób spoza UE. W wypadku takich osób nie obowiązuje uproszczona procedura, jak to jest w przypadku pracowników z Białorusi, Ukrainy, Mołdawii, Gruzji, Rosji i Armenii.

Dowiedz się więcej o tym, na co należy uważać, przy zatrudnianiu i rekrutowaniu pracowników z Ukrainy

Pracodawca musi wcześniej zadbać o pozwolenie na legalny pobyt w kraju oraz podjęcie legalnej pracy dla cudzoziemca. Ponadto musi zawrzeć z nim pisemną umowę cywilnoprawną lub o pracę i zagwarantować wykonywanie pracy określonej w tej umowie oraz w dokumentach legalizujących.

Na początek jednak należy zgłosić ofertę pracy w urzędzie pracy oraz wykonać tak zwany test rynku pracy. Jeżeli okaże się, że na lokalnym rynku nie ma kandydatów na dane stanowisko, starosta wyda informację o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych firmy. Wtedy pracodawca może zatrudnić cudzoziemca.

W tym celu musi złożyć oświadczenie o powierzeniu pracy cudzoziemcowi we właściwym urzędzie pracy. Musi wskazać stanowisko, miejsce wykonywania pracy oraz wysokość miesięcznego wynagrodzenia. Uzyskanie zezwolenia na pracę pozwala na wykonywanie jej maksymalnie przez 3 lata.

Kolejny krok to wniosek o wydanie wizy pracowniczej. Aby ją uzyskać, pracodawca powinien przesłać przyszłemu pracownikami oryginał oświadczenia o powierzeniu pracy. Na jego podstawie może się ubiegać o wizę pracowniczą. W przypadku kandydatów, którzy już przebywają w Polsce na podstawie innych tytułów pobytowych, takie oświadczenie stanowi zezwolenie na rozpoczęcie legalnej pracy.

Przeczytaj nasz wpis blogowy Na co uważać przy zatrudnieniu pracownika z Azji

Następnym krokiem jest podpisanie umowy z pracownikiem. Umowa powinna być sporządzona na piśmie w języku zrozumiałym dla obcokrajowca. Jeżeli pracownik nie podejmie pracy w ciągu 3 miesięcy od daty wskazanej w zezwoleniu lub zakończy stosunek pracy wcześniej niż 3 miesiące przed upływem jego daty ważności, należy o tym fakcie poinformować urząd pracy.

Agencja pośrednictwa pracy – skuteczny sposób na zatrudnienie pracowników z Indii

Proces zatrudniania obcokrajowców spoza Unii Europejskiej jest dość czasochłonny i wymagający. Nie każdy pracodawca ma możliwość samodzielnie się tym zająć. Z pomocą przychodzą usługi agencji pośrednictwa pracy, które specjalizują się w pozyskiwaniu wykwalifikowanych pracowników z całego świata.

Przeczytaj nasz artykuł Zatrudnianie pracowników z Azji – samemu, czy z agencją?

Współpraca z agencją pośrednictwa pracy polega na zgłoszeniu zapotrzebowania na pracownika lub pracowników wraz z opisem stanowiska, wymagań, okresu zatrudnienia oraz wynagrodzenia. Resztą zajmuje się agencja. Przeprowadza proces rekrutacji, dopełnia formalności związanych z legalnym zatrudnieniem, a także zawiera umowę z pracownikiem.

Dzięki temu pracodawca jest zwolniony z wszelkich zobowiązań względem pracownika – wiąże go jedynie umowa z agencją. To po stronie agencji pozostaje zdobycie niezbędnych dokumentów, a także dopełnienie kwestii podatkowych i ubezpieczeniowych.

Takie rozwiązanie ma wiele zalet. Przede wszystkim pracodawca nie musi tracić czasu na żmudny proces rekrutacji. Agencja posiada bazę pracowników o różnych kwalifikacjach, dlatego mogą zaprosić na rozmowy o pracę najlepszych kandydatów.

Mają też odpowiednią wiedzę i narzędzia, by przeprowadzić rekrutację w skuteczny sposób i zyskać dla firmy cennych pracowników. Agencja ma też doświadczenie w kwestiach urzędowych, dlatego nie ma obaw, że na którymś etapie formalności nie zostaną dopełnione, co zablokuje cały proces zatrudnienia.

Korzystanie z agencji pośrednictwa pracy takiej jak Gremi Personal jest w naszym kraju coraz popularniejsze. Z powodzeniem korzystają z nich firmy poszukujące pracowników do pracy sezonowej, tymczasowej, ale także na dłuższy okres.

Dzięki szybkiemu i efektywnemu procesowi rekrutacji firma może mieć stale komplet pracowników, co oczywiście przełoży się na efektywność pracy i brak przestojów. Agencja pracy dba o interesy obu stron. Zapewnia pracownikom godne warunki zatrudnienia i pełną legalność pracy, a pracodawcom – zaangażowanych i uczciwych pracowników.

Zobacz również: