Czy cudzoziemcy załatają wszystkie luki na polskim rynku pracy? – komentarz do VII Barometru Zawodów

Czy cudzoziemcy załatają wszystkie luki na polskim rynku pracy? – komentarz do VII Barometru Zawodów

Zapotrzebowanie na pracowników w 2022 będzie na rekordowym poziomie – taki wniosek wynika z danych VII Barometru Zawodów – badania wykonanego na zlecenie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Po raz pierwszy od 7 lat w Barometrze nie znalazły się zawody z nadwyżką podaży – ani w skali całej Polski, ani w poszczególnych regionach.

Cześć zapotrzebowania na siłę roboczą pokrywają w tej chwili cudzoziemcy. Najczęściej pracują w logistyce i produkcji na stanowiskach nie wymagających szczególnych kwalifikacji.

Wśród deficytowych profesji możemy zobaczyć zawód magazyniera. Największe braki notują wielkie hale magazynowe obsługujące znane marki branży odzieżowej, ale również inne firmy, które swój towar sprzedają przez Internet. Zapotrzebowanie na pracowników w magazynach jest sezonowe – zależy od kalendarza marketingowego: wprowadzania nowych kolekcji, wyprzedaży poprzednich, akcji typu Black Friday, zbliżających się świąt. W lukach pomiędzy szczytami sezonów obserwujemy nadal stosunkowo wysokie zapotrzebowanie na pracowników – mówi Damian Guzman, zastępca dyrektora generalnego międzynarodowej agencji zatrudnienia Gremi Personal posiadającej oddziały w całej Polsce.

Ogromny potencjał agencje pracy widzą też w branży stolarsko-meblarskiej, szczególnie u wielkich producentów mebli.

Zapotrzebowanie jest duże, tym bardziej, że do większych zakładów meblarskich nie potrzeba ludzi z dużym doświadczeniem, w większości przypadków wymagane są tylko umiejętności manualne. Jeśli chodzi o wykwalifikowanych stolarzy – bardzo ciężko ich zrekrutować, bo jest ich niewielu, więc na brak pracy nie narzekają – dodaje Damian Guzman.

Jeszcze jedna branża, która zmaga się z deficytem kadrowym i na potęgę zatrudnia cudzoziemców, jest przetwórstwo spożywcze. Największe braki pracowników w tej branży autorzy Barometru notują w województwach pomorskim i zachodniopomorskim – ze względu na zlokalizowane tam liczne zakłady przetwórstwa rybnego – oraz kujawsko-pomorskim i wielkopolskim, w których istotną pozycję zajmuje branża mięsna.

Współpraca z firmami przetwórstwa spożywczego na przestrzeni lat bardzo mocno się zmieniła. Znacząco poprawiły się warunki pracy dzięki modernizacji zakładów. W tej branży również możemy zauważyć sezonowość z podziałem na różne gałęzie. W branży rybnej szczyt produkcyjny przypada na 2–3 ostatnie miesiące w roku, chociaż w innych miesiącach produkcja jest również na dość wysokim poziomie. Firmy przetwórstwa mięsnego swoją produkcję zazwyczaj zwiększają wraz z początkiem „sezonu grillowego”, czyli na wiosnę. Więc dla chętnych pracy nie zabraknie o każdej porze roku – mówi Damian Guzman.

Niestety, nie wszystkie braki kadrowe łatwo da się wypełnić pracownikami z zagranicy.

Wysoko wykwalifikowanych pracowników ciężko jest znaleźć w każdej branży. Jeśli chodzi o specjalistyczne zawody – zarówno spawaczy lub stolarzy, jak i nauczycieli, lekarzy, kucharzy, księgowych – mamy ogólny problem związany z brakiem wykwalifikowanych osób na rynku w stosunku do zapotrzebowania – uważa Damian Guzman.
Aby sprostać potrzebom rynku agencja Gremi Personal w lutym 2022 roku otwiera dodatkowe biura na Ukrainie – w Odessie i Charkowie.

Mają wesprzeć obsługę rekrutacyjną wschodnich i południowych regionów Ukrainy.

Wcześniej odsetek pracowników z tych regionów był relatywnie niewielki, ale to się szybko zmienia. Są to regiony tradycyjnie przemysłowe, posiadające renomowane uczelnie wyższe, dlatego liczymy na pozyskanie tam większej ilości osób z pożądanymi w Polsce kwalifikacjami – mówi Damian Guzman.

Duże wyzwania w 2022 roku czekają również branżę budowlaną.

W tej branży stawki na przestrzeni ostatnich lat znacząco wzrosły i są atrakcyjne dla pracownika, ale nadal problemem są ciężkie warunki pracy, zaległości w płatnościach, czy chociażby to, że bardziej chętną grupą do wykonywania tego zawodu są mężczyźni, co zawęża nam pulę dostępnych pracowników – według naszych statystyk kobiety stanowią ponad połowę przyjeżdżających do pracy w Polsce cudzoziemców – mówi Damian Guzman.

Biuro Prasowe Gremi Personal w Polsce:
+48 508 818 192
m.ksieniewicz@gremi-personal.com
+48 513 516 155
media@gremi-personal.com

Zobacz również: