fbpx

Gremi Personal członkiem Pracodawców Pomorza

Pracodawcy Pomorza

Pracodawcy Pomorza, to największa i najstarsza w regionie organizacja zrzeszająca oraz reprezentująca przedsiębiorców. Jesteśmy jej członkiem od początku listopada bieżącego roku. Zainspirowała nas możliwość współdziałania na rzecz pracodawców mierzących się z brakami kadrowymi i wyzwaniem jakim jest zatrudnianie obcokrajowców.

Równie ważna jest dla nas możliwość połączenia sił dla rozwijania idei odpowiedzialnego i zaangażowanego biznesu. Rynek pracy staje co chwilę w obliczu kolejnych trudności wynikających z braku rodzimych pracowników. Partnerstwo w działaniach bezpośrednio przekładających się na poprawę warunków zatrudnienia, a nawet życia codziennego pracowników, w tym imigrujących do Polski obcokrajowców zasilających nasz rynek pracy realnie przekłada się na jego kondycję. Niezwykle istotny jest też fakt, że będąc członkiem takiej organizacji, jak Pracodawcy Pomorza, możemy wspólnym głosem postulować w kwestiach legislacyjnych, partycypować w konsultacjach społecznych, mieć wpływ na obecny i przyszły kształt, nie tylko lokalnego, rynku pracy.

Zapraszamy do śledzenia naszych aktualności, jak też wydarzeń pod patronatem Pracodawców Pomorza http://pracodawcypomorza.pl/exnt/imprezy

Zobacz również: