Cudzoziemcy otrzymują fałszywe zaproszenia do pracy w Polsce. Na co należy zwrócić uwagę, aby nie zostać ofiarą oszustów?

Cudzoziemcy otrzymują fałszywe zaproszenia do pracy w Polsce. Na co należy zwrócić uwagę, aby nie zostać ofiarą oszustów?

Centrum analityczne Gremi Personal odnotowało w ostatnich miesiącach wzrost liczby nielegalnie wydawanych zaproszeń do podjęcia pracy w Polsce. Wszystkie te zdarzenia są na bieżąco rejestrowane i przekazywane polskim i ukraińskim organom ścigania. Oszuści fałszują dokumenty dotyczące podjęcia pracy…

Centrum analityczne Gremi Personal odnotowało w ostatnich miesiącach wzrost liczby nielegalnie wydawanych zaproszeń do podjęcia pracy w Polsce. Wszystkie te zdarzenia są na bieżąco rejestrowane i przekazywane polskim i ukraińskim organom ścigania. Oszuści fałszują dokumenty dotyczące podjęcia pracy w Polsce dużych i znanych agencji zatrudnienia międzynarodowego, dotyczy to również zaproszeń ukraińskich uczniów do szkół zawodowych. W warunkach pandemii dokumenty te uprawniają m.in. do przekroczenia granicy Polski.

Najwięcej oszustw dotyczy obywateli Ukrainy, Białorusi, Gruzji, Kazachstanu, Uzbekistanu i Turkmenistanu. Aby nie paść ofiarą oszustów, zalecamy dokładne sprawdzenie dokumentów pracowniczych, które są wydawane według kilku głównych kryteriów.

Po pierwsze należy sprawdzić NIP i REGON firmy wskazanej w dokumentach na stronie internetowej Krajowego Rejestru Sądowego (KRS). NIP to 10-cyfrowy polski numer identyfikacji podatkowej nadawany osobom fizycznym i prawnym, natomiast REGON to 9-cyfrowy numer statystyczny dla osób prawnych prowadzących działalność gospodarczą w Polsce. Informacje te można również zasięgnąć u źródła  telefonicznie lub mejlowo z firmą wskazaną w zaproszeniu do pracy.

Po drugie należy zwrócić uwagę, czy w zaproszeniu z Urzędu Pracy jest podpis elektroniczny i jak on wygląda. Często oszuści nie przekazują urzędowego zaproszenia, ale oświadczenie woli o jego otrzymaniu. W takim przypadku należy zwrócić uwagę na punkt 7 w zaproszeniu. Jeżeli otrzymałeś „Wniosek”, wówczas przedmiot może nie zostać zakończony. W zaproszeniu w ust. 7 zawsze będzie wskazany jego numer oraz okres ważności. Służba graniczna sprawdza ważność zaproszenia dokładnie według numeru z punktu 7.

Po trzecie należy sprawdzić, czy firma, która wystawia wniosek o zatrudnienie, na pewno istnieje i czy jej pisownia jest poprawna, gdyż oszuści często stosują różne odmiany nazw znanych agencji pośrednictwa pracy, aby celowo wprowadzić w błąd zainteresowanych.

Jeżeli zainteresowany pracą w Polsce cudzoziemiec ma jakiekolwiek wątpliwości co do autentyczności wystawionych dokumentów, powinien bezzwłocznie skontaktować się z oficjalnymi przedstawicielami firmy, u której zamierza podjąć pracę (dane kontaktowe dostępne są na stronach www). Następnie powinien sprawdzić krok po kroku z upoważnionym pracownikiem firmy, czy zaproszenie do pracy jest sporządzone prawidłowo.

Biuro Prasowe Gremi Personal w Polsce:
+48 508 818 192
m.siergiej@gremi-personal.com
+48 513 516 155
media@gremi-personal.com

Zobacz również: