fbpx
Coraz więcej cudzoziemców pracuje w Polsce, kolejny rekord ubezpieczonych w ZUS

Coraz więcej cudzoziemców pracuje w Polsce, kolejny rekord ubezpieczonych w ZUS

Liczba cudzoziemców legalnie pracujących w Polsce sięgnęła już prawie 800 tys. Pobity został kolejny rekord jeszcze sprzed pandemii. Ponad pół miliona z nich to obywatele Ukrainy. Na koniec maja liczba cudzoziemców pracujących w Polsce wynosiła…

Liczba cudzoziemców legalnie pracujących w Polsce sięgnęła już prawie 800 tys. Pobity został kolejny rekord jeszcze sprzed pandemii. Ponad pół miliona z nich to obywatele Ukrainy. Na koniec maja liczba cudzoziemców pracujących w Polsce wynosiła 797 tys. osób, czyli o 127 tys. więcej, niż przed pandemią koronawirusa, podaje Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Wpływ na takie wyniki ma niewątpliwie trudna sytuacja gospodarczo-polityczna w krajach zza wschodniej granicy, w miarę stabilna sytuacja w Polsce, gwarancja zrozumiałych zasad pobytu cudzoziemców w porównaniu do innych krajów UE i związanych z nią obostrzeń wywołanych przez pandemię.

Najnowsze dane z ZUS za maj 2021 r. mówią o tym, że spośród 796,8 tys. cudzoziemców największą grupę – 586 tys. osób – stanowili obywatele Ukrainy. Przed rokiem było to 433,6 tys., a miesiąc temu 574,4 tys. Jeśli obecne dane porównamy z sytuacją sprzed roku, czyli z końcem maja 2020 r., wzrost będzie jeszcze bardziej znaczący. Wówczas w polskim systemie ubezpieczeń społecznych znajdowało się ok. 605 tys. cudzoziemców. Tym samym wzrost w ciągu roku o niemal 192 tys. osób.

“Biorąc pod uwagę dane z badań socjologicznych przeprowadzonych w marcu br. przez  Centrum analitycznego Gremi Personal w tym roku, pomimo pandemii, Ukraińców przybyło do Polski więcej niż w roku ubiegłym. Wysokie poczucie zadowolenia z wykonywanej pracy przeważa u większości przebadanych respondentów, aż 68,3% jest usatysfakcjonowana. Trzy główne zalety pracy w Polsce dla Ukraińców są ekonomiczne: wysoki poziom wynagrodzenia w porównaniu z Ukrainą (80,6%), stabilna sytuacja gospodarcza w Polsce (27,9%) oraz możliwość łatwiejszego uzyskania wizy na pracę lub zezwolenie na pobyt czasowy niż w innych krajach UE (25,4%). Dodatkowo Ukraińcy planują lub już realizują otwarcie własnego biznesu (39,8%) w Polsce, sprowadzanie rodzin oraz zakup nieruchomości (55,5 %). Wszystko to wskazuje, że obecni ukraińscy imigranci zarobkowi coraz częściej postrzegają Polskę jako kraj stałego pobytu. Jest to niestety niedobry trend dla Ukrainy. Jednocześnie ich zainteresowanie migracją zarobkową do innych krajów UE, USA i Kanady utrzymuje się na wysokim poziomie. Jeżeli pozostałe kraje UE zagwarantują migrantom przyjazne warunki dostępu do swojego rynku pracy, to na polskim rynku może dojść do znacznej utraty ukraińskiej siły roboczej, która obecnie zasila jej gospodarkę, przy pogłębiającym się problemie niżu demograficznego.” – mówi Tomas Bogdevic dyrektor generalny agencji zatrudnienia Gremi Personal

Ukraińcy będą nadal przyjeżdżać do Polski ze względu na trudną sytuację gospodarczą w ich kraju. Wpływ na to ma wzrost cen oraz coraz mniej miejsc pracy. Małe i średnie przedsiębiorstwa nie radzą sobie ze skutkami pandemii. Dodatkowo oba kraje borykają się z niżem demograficznym. Liczba ludności Polski spadła w ciągu roku o ponad 155 tys., do 38,208 mln – podaje GUS, a w Ukrainie jest o 34% urodzeń w porównaniu do 2015 r. Głównym kryterium w wyborze kierunku migracji będzie przede wszystkim czynnik ekonomiczny: wysokość wynagrodzenia i warunki pobytowe. Od kilku lat w Polsce notuje się duży wkład cudzoziemców we wzrost PKB, a także niską stopę  bezrobocia. Warto rozważyć możliwość uproszczenia procedur związanych z zatrudnieniem cudzoziemców. W ten sposób Polska będzie mogła zatrzymać migrantów  na dłużej w swoim kraju i skutecznie walczyć z niżem demograficznym, na co Ukraina nie ma na razie planu.

Biuro Prasowe Gremi Personal w Polsce:
+48 508 818 192
m.siergiej@gremi-personal.com
+48 513 516 155
media@gremi-personal.com

Zobacz również: