CEO.com.pl: Kryzys Gospodarczy na Ukrainie stabilnie trwa

Z ostatnich doniesień Państwowej Służby Statystyki na Ukrainie wskaźnik zaufania biznesowego do przemysłu w pierwszym kwartale 2021 roku, wzrósł o 0,5 punktu procentowego w porównaniu do czwartego kwartału ubiegłego roku i wynosi – 8,4%. W przemyśle przetwórczym wskaźnik ten…

Z ostatnich doniesień Państwowej Służby Statystyki na Ukrainie wskaźnik zaufania biznesowego do przemysłu w pierwszym kwartale 2021 roku, wzrósł o 0,5 punktu procentowego w porównaniu do czwartego kwartału ubiegłego roku i wynosi – 8,4%. W przemyśle przetwórczym wskaźnik ten spadł o 2,0 p. proc. i wynosi – 11,4%. Najwięcej obywateli Ukrainy pracuje w przetwórstwie, dlatego wynik ten spowoduje kolejny napływ imigrantów do krajów UE w tym głównie do Polski. Więcej w materiale

Zobacz również: