90% ukraińskich uchodźców w Polsce twierdzi, że jest zadowolonych ze swojej pracy

90% ukraińskich uchodźców w Polsce twierdzi, że jest zadowolonych ze swojej pracy – wynika z nowego badania Gremi Personal.

17% wysoko wykwalifikowanych Ukraińców w Polsce znalazło pracę w dziedzinie, w której pracowali na Ukrainie, 50% twierdzi, że jest w trakcie poszukiwania takiej pracy, a ⅓ (33%) twierdzi, że jest to niemożliwe.

60% Ukraińców pracujących w Polsce jako pracownicy fizyczni twierdzi, że nie może znaleźć pracy o wyższych kwalifikacjach, ponieważ nie zna języka polskiego. 13% respondentów przyznaje, że w Ukrainie również nie mieli dobrej pracy. 12% twierdzi, że ich dyplom nie został uznany w Polsce, a 15% uważa, że przy zatrudnianiu Polacy dają pierwszeństwo swoim obywatelom. To główne wnioski z nowego badania Centrum Analitycznego międzynarodowej agencji zatrudnienia Gremi Personal, który przebadał 1350 Ukraińców, którzy przyjechali do Polski po 24 lutego ubiegłego roku.

50% respondentów uczy się języka polskiego, jednocześnie stwierdzając, że język polski jest dla nich trudny. 30% twierdzi, że potrafi się już porozumieć, 10% respondentów twierdził, że wystarcza im język ojczysty, a 10% uważa, że już nauczyło się języka polskiego.

Co ciekawe, 50% respondentów nigdy nie zmieniło pracy w ciągu roku. 25% zmieniło pracę raz. 13 % – dwa razy, 8% – trzy razy i 4% więcej niż trzy razy.

Jednocześnie 90% Ukraińców w Polsce twierdzi, że jest zadowolonych ze swojej pracy, a tylko 10% respondentów nie i szuka innego zatrudnienia.

Przez ostatnie 10 lat Ukraińcy stanowili większość siły roboczej w Polsce. Jednak pełnoskalowa rosyjska wojna w Ukrainie zmieniła ten trend. Teraz pracownicy fizyczni mogą znaleźć pracę wymagającą wysokich kwalifikacji. Wynika to z otwarcia się wielu ukraińskich firm w Polsce w ubiegłym roku. Przedsiębiorstwa pochodzące z Ukrainy chętnie zatrudniają Ukraińców. Dzięki temu wysoko wykwalifikowani specjaliści mają szansę na zajęcie dobrych stanowisk. I to potwierdzają dane z badania, bo 17% Ukraińców już znalazło lepszą pracę. – mówi Anna Dzhobolda, Dyrektorka Departamentu Rekrutacji Międzynarodowych Gremi Personal.

Z danych ONZ oraz bilansu migracyjnego Straży Granicznej wynika, że w Polsce mieszka około 2 mln Ukraińców. Numer identyfikacyjny PESEL otrzymało 1,5 mln ukraińskich obywateli. Według ZUS oficjalnie zatrudnionych jest 739 tys. Ukraińców.

Nadal wiele Ukraińców pracuje poniżej swoich kwalifikacji przy pracach prostych – dla niektórych bariera językowa jest zbyt trudna do pokonania. W drugiej połowie ubiegłego roku otrzymaliśmy ponad 500 wniosków o zatrudnienie wysoko wykwalifikowanych specjalistów. Były to prośby od firm logistycznych, restauracji, banków, firm budowlanych, a nawet służb rządowych. W tym okresie proszono nas o znalezienie kierowników projektów, specjalistów ds. sprzedaży, marketingu i HR. To są bardzo pozytywne zmiany, choć do wszystkich tych stanowisk język polski był wymagany. Jeśli Ukrainiec chce zostać w Polsce dłużej i mieć dobrą pracę, znajomość języka polskiego jest obowiązkowa. – podsumowuje ekspertka.

Badanie internetowe było przeprowadzone w lutym 2023.

Zobacz również: